Nazwisko i imię:
Olszowski Andrzej.
Tytuł:
Sermo […] ad sac. caesaream majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Typis Warsauiensibus.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, (ok. 1669).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Dokładnie: k. 4, sygn. A4; druk: po 13 XII 1669 r. [K. tyt.:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae ad sac. caesaream majestatem. Pro matrimonio inter sac. regiam majestatem Poloniae, et serenissimam Eleonoram Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando, et concludendo, Oratoris, Legati plenipotentiarii, Die XIII. Decembris 1669 [rz.]. [linia z ozdobników drukarskich] Typis Warsauiensibus. Inicjał florystyczny, pismo: antykwa, nieco kursywy. E. XXIII 344 notuje inne wydanie. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 32.
Dodatkowe:
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta. Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem. Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński. [KVK:] (Por.) Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, ... Ad Sac: Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac: Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hungariae Et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae, etc. Tractando, etc. concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii: Die XIII. Decembris, M.DC.LXIX. Viennae Austriae: Cosmerovius, 1669; [4] Bl.; 4°. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: Go Kapsel 3 (20). Schlüsselseiten des Titels – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:311003U [NUKAT:] (Por.) Olszowski Andrzej, Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski [...] Ad Sac[ram] Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac[ram] Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hvngariae et Bohemiae Principissam, Archidvcissam Austriae, etc, tractando, et concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii, Die XIII. Decembris, M. DC. LXIX., [S. l. : s. n., 1669]; [4] k., sygn. A4 ; 4°. Oprawa 17184 I. E. XV-XVIII nie notuje. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/
Całość:
Olszowski Andrzej.
Sermo […] ad sac. caesaream majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Typis Warsauiensibus.
Warszawa, (ok. 1669).
w 4ce, k. 4.

Dokładnie: k. 4, sygn. A4; druk: po 13 XII 1669 r.
[K. tyt.:] Sermo excellentissimi et reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, Episcopi Culmensis et Pomesaniae, Procancellarii Regni Poloniae ad sac. caesaream majestatem. Pro matrimonio inter sac. regiam majestatem Poloniae, et serenissimam Eleonoram Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando, et concludendo, Oratoris, Legati plenipotentiarii, Die XIII. Decembris 1669 [rz.]. [linia z ozdobników drukarskich] Typis Warsauiensibus.
Inicjał florystyczny, pismo: antykwa, nieco kursywy.
E. XXIII 344 notuje inne wydanie.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 54 8° adl. 32.
Eleonora Maria Józefa, królowa, żona Michała Korybuta.
Ferdynand III Habsburg, ces. rzymski narodu niem.
Olszowski Andrzej, h. Prus (1621-1677), bp warmiński, podkanclerzy kor., arcybp gnieźnieński.
[KVK:] (Por.) Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski, ... Ad Sac: Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac: Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hungariae Et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae, etc. Tractando, etc. concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii: Die XIII. Decembris, M.DC.LXIX. Viennae Austriae: Cosmerovius, 1669; [4] Bl.; 4°. Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek, Signatur: Go Kapsel 3 (20). Schlüsselseiten des Titels – http://www.gbv.de/vd/vd17/23:311003U
[NUKAT:] (Por.) Olszowski Andrzej, Sermo Excellentissimi Et Reverendissimi Domini, D. Andreae Olszowski [...] Ad Sac[ram] Caesaream Maiestatem Pro Matrimonio Inter Sac[ram] Regiam Maiestatem Poloniae, Et Serenissimam Eleonoram, Hvngariae et Bohemiae Principissam, Archidvcissam Austriae, etc, tractando, et concludendo, Oratoris, Legati Plenipotentiarii, Die XIII. Decembris, M. DC. LXIX., [S. l. : s. n., 1669]; [4] k., sygn. A4 ; 4°. Oprawa 17184 I. E. XV-XVIII nie notuje. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum; informacje dostępne [10.10.2012] w Internecie – http://www.nukat.edu.pl/