Nazwisko i imię:
(Manifestatio).
Tytuł:
Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1735).
Opis/komentarz:
folio, s. [1-2] 3-14. [K. tyt.:] Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735. Anno. [s. 6, w. 38, szp. 1:] Adamus Tarło, Mareschalcus Generalis Statuum […] Confoederatorum, [szp. 2:] Martianus de Kozielsko Oginski, Palatinus Vitebscenis Mareschalcus […] Confoederationis Magni Ducatûs Lithuaniae. [s. 14, w. 27:] Joannes de Rzeplin Woiakowski, Secretarius Confoederationis Generalis Statuum Reipublicae. mpp. U góry stron ozdobniki na liniach, pismo: antykwa, kursywa. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 40 a.
Dodatkowe:
Ogiński Marcjan Michał, z Kozielska, h. własnego (zm. 1750), kaszt, i woj. witebski, marszałek konfederacji gen. W. Ks. Lit. z 1735. Tarło Adam, h. Topór (zm. 1744), star. jasielski, drohobycki, doliński, marszałek gen. skonfederowanych stanów kor. z 1735. Wojakowski Jan, z Rzeplina, h. Brochwicz, sekr. gen. skonfederowanych stanów w 1735. Por.: E. XXII 120 oraz 121 (Manifeste solennel). [Bazy BN:] (Por.) Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Solennissima confoederatae Reipublicae Polonae manifestatio patriae suae insinuata […] die 20 Julii 1735 anno. Allgemeines Manifest Der Confoederirten Republ. Pohlen […] Den 30 Julii 1735. Königsberg: [s.n., post 30 VII] 1735. 4°. Tekst równol. łac.-niem. E. XXII, 120. Biblioteka Narodowa BN. XVIII.2.5932 (NWA 1732,243); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [KVK:] (Por.) Tarlo Adamo, Solennissima manifestatio Confoederatae Reipublicae Polonae. Manifesto solenne della Republica Confederata di Pollonia…, [1735]; 20 p., fol. Testo in parallelo su due col. in latino e italiano. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Biblioteca Diocesana sede di Gravina - Gravina in Puglia – BA (BA1E�13503).
Całość:
(Manifestatio).
Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735.
B. m., b. r. (1735).
folio, s. [1-2] 3-14.

[K. tyt.:] Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735. Anno.
[s. 6, w. 38, szp. 1:] Adamus Tarło, Mareschalcus Generalis Statuum […] Confoederatorum, [szp. 2:] Martianus de Kozielsko Oginski, Palatinus Vitebscenis Mareschalcus […] Confoederationis Magni Ducatûs Lithuaniae. [s. 14, w. 27:] Joannes de Rzeplin Woiakowski, Secretarius Confoederationis Generalis Statuum Reipublicae. mpp.
U góry stron ozdobniki na liniach, pismo: antykwa, kursywa.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 31 4° adl. 40 a.
Ogiński Marcjan Michał, z Kozielska, h. własnego (zm. 1750), kaszt, i woj. witebski, marszałek konfederacji gen. W. Ks. Lit. z 1735.
Tarło Adam, h. Topór (zm. 1744), star. jasielski, drohobycki, doliński, marszałek gen. skonfederowanych stanów kor. z 1735.
Wojakowski Jan, z Rzeplina, h. Brochwicz, sekr. gen. skonfederowanych stanów w 1735.
Por.: E. XXII 120 oraz 121 (Manifeste solennel).
[Bazy BN:] (Por.) Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Solennissima confoederatae Reipublicae Polonae manifestatio patriae suae insinuata […] die 20 Julii 1735 anno. Allgemeines Manifest Der Confoederirten Republ. Pohlen […] Den 30 Julii 1735. Königsberg: [s.n., post 30 VII] 1735. 4°. Tekst równol. łac.-niem. E. XXII, 120. Biblioteka Narodowa BN. XVIII.2.5932 (NWA 1732,243); informacja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[KVK:] (Por.) Tarlo Adamo, Solennissima manifestatio Confoederatae Reipublicae Polonae. Manifesto solenne della Republica Confederata di Pollonia…, [1735]; 20 p., fol. Testo in parallelo su due col. in latino e italiano. Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. Biblioteca Diocesana sede di Gravina - Gravina in Puglia – BA (BA1E�13503).