Nazwisko i imię:
(Piotrowicz Julian).
Tytuł:
Sprawa W Bogu Przewielebnego Jmci Xiędza Juliana Piotrowicza Superiora i wszystkich Jchmość Xięży Bazylianów Konwentu Byteńskiego. Przeciwko WJP. Janowi [Kiersnowskiemu] Stolnikowi Witepskiemu [sic], Markowi Kiersnowskiemu Łowczycowi Nowogródzkiemu, oraz W. Jerzemu Bęklewskiemu Staroście Lachowickiemu.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1795).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdy między WW. Bęklewskim i Kiersnowskiemi zachodzi sprzeczka, kto z nich i w iakiey części ma osiągnąć Mołowidy z Sukcesyi po Janie Bakanowskim Horodniczym Nowogródzkim [...]. [Expl.:] o Zastrzeżenie, iż jeśliby quo casu WW. Kiersnowscy Dziedzictwo Mołowid uzyskać mogli, tedy iż im onych obiąc nie będzie wolno aż za odłożeniem XX. Bazylianom 100,000 złot: podług Zapisu Jana Bakanowskiego i Trybunalskich Dekretów. Na s. 8 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik: pomnik w kształcie urny z tablicą u dołu i siedzącą płaczącą kobietą oraz z trupią czaszką na skrzyżowanych piszczelach pod spodem; obok aniołek piszący na tablicy i sowa, w głębi cyprysy. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235596 III.
Całość:
(Piotrowicz Julian).
Sprawa W Bogu Przewielebnego Jmci Xiędza Juliana Piotrowicza Superiora i wszystkich Jchmość Xięży Bazylianów Konwentu Byteńskiego. Przeciwko WJP. Janowi [Kiersnowskiemu] Stolnikowi Witepskiemu [sic], Markowi Kiersnowskiemu Łowczycowi Nowogródzkiemu, oraz W. Jerzemu Bęklewskiemu Staroście Lachowickiemu.
B. m., b. r. (ok. 1795).
folio, k. 4.

Tytuł nagłówkowy.
[Inc.:] Gdy między WW. Bęklewskim i Kiersnowskiemi zachodzi sprzeczka, kto z nich i w iakiey części ma osiągnąć Mołowidy z Sukcesyi po Janie Bakanowskim Horodniczym Nowogródzkim [...]. [Expl.:] o Zastrzeżenie, iż jeśliby quo casu WW. Kiersnowscy Dziedzictwo Mołowid uzyskać mogli, tedy iż im onych obiąc nie będzie wolno aż za odłożeniem XX. Bazylianom 100,000 złot: podług Zapisu Jana Bakanowskiego i Trybunalskich Dekretów.
Na s. 8 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik: pomnik w kształcie urny z tablicą u dołu i siedzącą płaczącą kobietą oraz z trupią czaszką na skrzyżowanych piszczelach pod spodem; obok aniołek piszący na tablicy i sowa, w głębi cyprysy. Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235596 III.