Nazwisko i imię:
(Kościa Adam bp, Kościa Hiacynt).
Tytuł:
Sprawa JWW.X. Adama Biskupa Dioklenskiego, Officyała Generalnego Dyecezyi Zmudzkiey, Hyacyntha Pułkownika W.W.X. Litt: Chorążego P[owia]ttu Kobryńskiego Kościow Braci rodzonych Orderu Świętego Stanisława Kawalerów. Przeciwko WW.JPP. Dominikowi Głuchowskiemu Szambelanowi Dworu Pol.: [i in.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. [Tyt: nagł.:] Sprawa JWW.X. Adama Biskupa Dioklenskiego, Officyała Generalnego Dyecezyi Zmudzkiey, Hyacyntha Pułkownika W.W.X. Litt: Chorążego P[owia]ttu Kobryńskiego Kościow Braci rodzonych Orderu Świętego Stanisława Kawalerów. Przeciwko WW.JPP. Dominikowi Głuchowskiemu Szambelanowi Dworu Pol.: Aktorowi Sprawy, Antoniemu i Annie z Głuchowskich Siekluckim Woyskim Lidz: Stanisławowi i Felicyannie z Głuchowskich Laskowskim Woyskim P[owia]ttu Kobryń: tegoż W. Głuchówskiego Kuratorom i Pretensorom; Bernardowi Szwyikowskiemu Woyskiemu Trockiemu, Staroście Onyskiemu, zastawnemu Dóbr Hoszczowa Possessorowi, Antoniemu z Przecławskich Matce, Ignacemu, Antoniemu i Andrzeiowi Synom Ambrokom, Stt[arości]ney i Stt[arości]com Michnowickim z dokładem Opiekunów Jchmciow; oraz WW. i JWW. Ignacemu i Helenie z Woynilowiczow 1mo Chackiewiczowey, ad praesens Grotuzom St[aros]tom Pokretow: Rodzicom, Ignacemu Chackiewiczowi Sędzicowi Ziemskiemu Wileń: Synowi, Ignacemu i Izabeli z Grotuzew Rymszom Oboźn: Nowogródz: Zięciowi i Córce, Antoniemu Tyzenhauzowi Chorążemu Wileń: Krzysztofowi Koziełłowi Sędziemu Grodzkiemu Urzędnikom W[oiewo]dztwa Wileńskiego, Mikołaiowi Woyniłowieżowi Chorążemu Nowogródz: Jerzemu Juszkiewiczowi Krayczemu Połockiemu. [Inc.:] 1mo. O approbatę Dekretu Oczewistego Ziem: P[owia]ttu Wołkowyskiego w Roku 1790. Xbra 22. d. złożonego, co do uznanego Działu Puszczy Hoszczewskiey [...]. [Expl.:] Ona więc i Expensa, których wielość in petitis poda się. zwrócić koniecznie powinna. Y o to Pozwy. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224633f III.
Całość:
(Kościa Adam bp, Kościa Hiacynt).
Sprawa JWW.X. Adama Biskupa Dioklenskiego, Officyała Generalnego Dyecezyi Zmudzkiey, Hyacyntha Pułkownika W.W.X. Litt: Chorążego P[owia]ttu Kobryńskiego Kościow Braci rodzonych Orderu Świętego Stanisława Kawalerów. Przeciwko WW.JPP. Dominikowi Głuchowskiemu Szambelanowi Dworu Pol.: [i in.].
B. m., b. r. (1798).
folio, k. 8.

[Tyt: nagł.:] Sprawa JWW.X. Adama Biskupa Dioklenskiego, Officyała Generalnego Dyecezyi Zmudzkiey, Hyacyntha Pułkownika W.W.X. Litt: Chorążego P[owia]ttu Kobryńskiego Kościow Braci rodzonych Orderu Świętego Stanisława Kawalerów. Przeciwko WW.JPP. Dominikowi Głuchowskiemu Szambelanowi Dworu Pol.: Aktorowi Sprawy, Antoniemu i Annie z Głuchowskich Siekluckim Woyskim Lidz: Stanisławowi i Felicyannie z Głuchowskich Laskowskim Woyskim P[owia]ttu Kobryń: tegoż W. Głuchówskiego Kuratorom i Pretensorom; Bernardowi Szwyikowskiemu Woyskiemu Trockiemu, Staroście Onyskiemu, zastawnemu Dóbr Hoszczowa Possessorowi, Antoniemu z Przecławskich Matce, Ignacemu, Antoniemu i Andrzeiowi Synom Ambrokom, Stt[arości]ney i Stt[arości]com Michnowickim z dokładem Opiekunów Jchmciow; oraz WW. i JWW. Ignacemu i Helenie z Woynilowiczow 1mo Chackiewiczowey, ad praesens Grotuzom St[aros]tom Pokretow: Rodzicom, Ignacemu Chackiewiczowi Sędzicowi Ziemskiemu Wileń: Synowi, Ignacemu i Izabeli z Grotuzew Rymszom Oboźn: Nowogródz: Zięciowi i Córce, Antoniemu Tyzenhauzowi Chorążemu Wileń: Krzysztofowi Koziełłowi Sędziemu Grodzkiemu Urzędnikom W[oiewo]dztwa Wileńskiego, Mikołaiowi Woyniłowieżowi Chorążemu Nowogródz: Jerzemu Juszkiewiczowi Krayczemu Połockiemu.
[Inc.:] 1mo. O approbatę Dekretu Oczewistego Ziem: P[owia]ttu Wołkowyskiego w Roku 1790. Xbra 22. d. złożonego, co do uznanego Działu Puszczy Hoszczewskiey [...]. [Expl.:] Ona więc i Expensa, których wielość in petitis poda się. zwrócić koniecznie powinna. Y o to Pozwy.
Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224633f III.