Nazwisko i imię:
(Bazylianie).
Tytuł:
Sprawa Wielebnych JXX. Bazylianów Konwentu Byteńskiego. z WW. JPP. Kuratorami JP. Dominika Głuchowskiego Szambelana J.K. Mości. za Appellacyą od Dekretu Ziemskiego P[owia]ttu Wołkowyskiego w R[ok]u 1790. Mca Xbra 22. dnia zapadłego.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1790).
Opis/komentarz:
folio, k. 3. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] W dwóch Kategoryach JXX. Bazylianie Byteńscy mieli Sprawę za Remissą Tryb[u]n[a]lską w Ziemstwie P[owia]ttu Wołkowyskiego. [Expl.:] Ze JPP. Kuratorowie przez założoną pierwszą apellacyą, dali motivum do apellacyi JXX. Bazylianom [...] a ztąd do szkód i expensow przywodzą JXX. Bazylianow, przeto wskazania na nich expensow prawnych wedle osobney specyfikacyi podać się maiących JXX. Bazylianie Ządaią. Y o to wszystko wyniesiony składaią Pozew. Druk antykwą. Na s. 6 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik z ornamentów, kwiatów i liści. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224633 III.
Całość:
(Bazylianie).
Sprawa Wielebnych JXX. Bazylianów Konwentu Byteńskiego. z WW. JPP. Kuratorami JP. Dominika Głuchowskiego Szambelana J.K. Mości. za Appellacyą od Dekretu Ziemskiego P[owia]ttu Wołkowyskiego w R[ok]u 1790. Mca Xbra 22. dnia zapadłego.
B. m., b. r. (ok. 1790).
folio, k. 3.

Tytuł nagłówkowy.
[Inc.:] W dwóch Kategoryach JXX. Bazylianie Byteńscy mieli Sprawę za Remissą Tryb[u]n[a]lską w Ziemstwie P[owia]ttu Wołkowyskiego. [Expl.:] Ze JPP. Kuratorowie przez założoną pierwszą apellacyą, dali motivum do apellacyi JXX. Bazylianom [...] a ztąd do szkód i expensow przywodzą JXX. Bazylianow, przeto wskazania na nich expensow prawnych wedle osobney specyfikacyi podać się maiących JXX. Bazylianie Ządaią. Y o to wszystko wyniesiony składaią Pozew.
Druk antykwą. Na s. 6 nlb. u dołu na końcu tekstu ozdobnik z ornamentów, kwiatów i liści.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224633 III.