Nazwisko i imię:
Regierung (Rejencja).
Tytuł:
Königliche West-Preussische Regierung. Krola Imci Pruskiego Zachodnio-Pruska Regencia.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1794).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Bez tytułu. O rozruchach w Gnieźnie. [Na końcu:] (Gegeben Marienwerder den 31sten August 1794. Königliche West-Preussische Regierung. [Podpis:] v. Meyer). [Na końcu:] (Dań w Kwidzynie d. 31. Sierpnia 1794. Krola Imci Pruskiego Zachodnio-Pruska Regencia. [Podpis:] de Meyer). [Inc.:] Na uczynione Krolowi Imci Pruskiemu [...] doniesienie, że przywłaszczaiący sobie nazwisko woyskowo-cywilney komissyi w Gnieznie buntownicy, Obywatelow Powiatu Nadnotećnego [...] do złączenia się z niemi [...] wzywać poważaią się [...]. [Expl.:] Owszem Nayiasnieyszy Pan [...] każdemu nakazuie, ażeby za spotkaniem [...] przez buntowników rozesłanych wysłańców [...] o takich złoczyncach natych miast [sic] Zwierszchnoci [sic] doniosł. Dań w Kwidzynie d. 31. Sierpnia 1794. [podpis:] de Meyer. Na s. nlb. 1-2 tekst w języku niemieckim, na s. nlb. 3-4 tekst w języku polskim. Ponad początkiem i poniżej końca tekstów linie podwójne. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235205 III.
Całość:
Regierung (Rejencja).
Königliche West-Preussische Regierung. Krola Imci Pruskiego Zachodnio-Pruska Regencia.
B. m., b. r. (1794).
folio, k. 2.

Bez tytułu. O rozruchach w Gnieźnie.
[Na końcu:] (Gegeben Marienwerder den 31sten August 1794. Königliche West-Preussische Regierung. [Podpis:] v. Meyer).
[Na końcu:] (Dań w Kwidzynie d. 31. Sierpnia 1794. Krola Imci Pruskiego Zachodnio-Pruska Regencia. [Podpis:] de Meyer).
[Inc.:] Na uczynione Krolowi Imci Pruskiemu [...] doniesienie, że przywłaszczaiący sobie nazwisko woyskowo-cywilney komissyi w Gnieznie buntownicy, Obywatelow Powiatu Nadnotećnego [...] do złączenia się z niemi [...] wzywać poważaią się [...]. [Expl.:] Owszem Nayiasnieyszy Pan [...] każdemu nakazuie, ażeby za spotkaniem [...] przez buntowników rozesłanych wysłańców [...] o takich złoczyncach natych miast [sic] Zwierszchnoci [sic] doniosł. Dań w Kwidzynie d. 31. Sierpnia 1794. [podpis:] de Meyer.
Na s. nlb. 1-2 tekst w języku niemieckim, na s. nlb. 3-4 tekst w języku polskim. Ponad początkiem i poniżej końca tekstów linie podwójne.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235205 III.