Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum wegen Einführung des Lehmpatzenbaues auf dem Platten Lande in Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Obwieszczenie względem wprowadzenia sposobu budowania w Lehmpatzen to jest w glinę cegłą duzą na powietrzu suszoną surowka zwaną po wsiach prowincji Prus Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
Opis/komentarz:
folio, s. 8. [Na końcu:] (Signatum Berlin den 8ten July 1799. Auf Seiner Königlichen Majestät Special-Befehl. [Podpis:] von Schrötter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 8. Lipca 1799. Za wyraźnym JKMśći Nayłaskawszym Rozkazem. [Podpis:] de Schrötter). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224993 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 8 VII 1799. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 759. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224993 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39870/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum wegen Einführung des Lehmpatzenbaues auf dem Platten Lande in Neu-Ostpreussen. Bialystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Obwieszczenie względem wprowadzenia sposobu budowania w Lehmpatzen to jest w glinę cegłą duzą na powietrzu suszoną surowka zwaną po wsiach prowincji Prus Nowo-Wschodnich. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1799).
folio, s. 8.

[Na końcu:] (Signatum Berlin den 8ten July 1799. Auf Seiner Königlichen Majestät Special-Befehl. [Podpis:] von Schrötter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 8. Lipca 1799. Za wyraźnym JKMśći Nayłaskawszym Rozkazem. [Podpis:] de Schrötter).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224993 III.
Rok wydania: po 8 VII 1799.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 759.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1799. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224993 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39870/_index.djvu