Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum wegen der von den in Süd- und Neu-Ostpreussen noch einzulassenden fremden Manufactur- und Fabrik- waaren zu erhebenden 10 pro cent Eingangs-Zoll. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie względem wybierania cła 10 od sta od wprowadzenia towarow manufaktur i fabryk zagranicznych ieszcze pozwolic się maiących. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. [Na końcu:] (Berlin, den 4 September 1797. Auf Seiner Königlichen Mäjestat allergnädigsten Special Befehl. [Podpisy:] Struensee. Schrötter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 4 Września 1797. Za Nayłaskawszym y Specyalnym JKMci Rozkazem. [Podpisy:] Struensee. Schrötter). Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224963 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 4 IX 1797. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 679 [b]. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224963 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39872/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum wegen der von den in Süd- und Neu-Ostpreussen noch einzulassenden fremden Manufactur- und Fabrik- waaren zu erhebenden 10 pro cent Eingangs-Zoll. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie względem wybierania cła 10 od sta od wprowadzenia towarow manufaktur i fabryk zagranicznych ieszcze pozwolic się maiących. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mośći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
folio, k. 4.

[Na końcu:] (Berlin, den 4 September 1797. Auf Seiner Königlichen Mäjestat allergnädigsten Special Befehl. [Podpisy:] Struensee. Schrötter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie, dnia 4 Września 1797. Za Nayłaskawszym y Specyalnym JKMci Rozkazem. [Podpisy:] Struensee. Schrötter).
Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w jednej łapie, a tarczą z literami FWR pod koroną w drugiej. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224963 III.
Rok wydania: po 4 IX 1797.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 679 [b].
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224963 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39872/_index.djvu