Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum wegen Anlegung der Schonungen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie względem założonia [sic] dla ochronienia lasow zagrodzeń. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu:] (Signatum Bialystok, den 7ten December 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges und Domainen- Kammer). [Na końcu:] (Dań w Białymstoku, dnia 7. Grudnia 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich wojenno-Ekonomiczna Kamera). Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224986 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 7 XII 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 735. [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224986 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39878/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum wegen Anlegung der Schonungen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie względem założonia [sic] dla ochronienia lasow zagrodzeń. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mosći Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 2.

[Na końcu:] (Signatum Bialystok, den 7ten December 1798. Königl. Neu-Ostpreussische Krieges und Domainen- Kammer).
[Na końcu:] (Dań w Białymstoku, dnia 7. Grudnia 1798. JKMśći Pruss Nowo-Wschodnich wojenno-Ekonomiczna Kamera).
Na s. 2 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FWR pod koroną na piersiach. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224986 III.
Rok wydania: po 7 XII 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 735.
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224986 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39878/_index.djvu