Nazwisko i imię:
Publicandum (Obwieszczenie).
Tytuł:
Publicandum und Unterricht wegen schleuniger Rettung verunglückter Personen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie y jnformacya o prętkim [sic] ratowaniu osob w nieszczęscie popadłych. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Miejsce i rok wydania:
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
Opis/komentarz:
folio, k. 17. [Na końcu:] (Signatum Berlin, den 18ten December 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special- Befehl. [Podpis:] v. Schrotter). [Na końcu:] (Dań w Berlinie dnia 18. Grudnia 1798. Za Nayłaskawszym y Szczególnym Rozkazem Jego Królewskiey Mości. [Podpis:] de Schrötter). Na s. nlb. 15-34: Unterricht Durch welche Mittel plötzlich verungliickte und todtseheinende Personen in den meisten Fällen gerettet werden Können. Jnstrukcya, Jakiemi Sposobami nagle w Nieszczęście popadłe y nieżywemi być zdaiące się Osoby z częsta w wielu Przypadkach ratowane być mogą. Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FW pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225002 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 18 XII 1798. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 737. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum und Unterricht wegen Schleuniger Rettung […]. Obwieszczenie i informacya o pre̦tkim ratowaniu osob w nieszcze̦ście popadłych…, 1798. Biblioteka Śla̦ska, sygn.: BŚl. 225192 IV (BN 0059070); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225002 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39879/_index.djvu
Całość:
Publicandum (Obwieszczenie).
Publicandum und Unterricht wegen schleuniger Rettung verunglückter Personen. Bialystok, gedruckt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrukker. Obwieszczenie y jnformacya o prętkim [sic] ratowaniu osob w nieszczęscie popadłych. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza.
Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
folio, k. 17.

[Na końcu:] (Signatum Berlin, den 18ten December 1798. Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special- Befehl. [Podpis:] v. Schrotter).
[Na końcu:] (Dań w Berlinie dnia 18. Grudnia 1798. Za Nayłaskawszym y Szczególnym Rozkazem Jego Królewskiey Mości. [Podpis:] de Schrötter).
Na s. nlb. 15-34: Unterricht Durch welche Mittel plötzlich verungliickte und todtseheinende Personen in den meisten Fällen gerettet werden Können. Jnstrukcya, Jakiemi Sposobami nagle w Nieszczęście popadłe y nieżywemi być zdaiące się Osoby z częsta w wielu Przypadkach ratowane być mogą. Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z berłem i mieczem w łapach, z literami FW pod koroną na piersiach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225002 III.
Rok wydania: po 18 XII 1798.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 737.
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum und Unterricht wegen Schleuniger Rettung […]. Obwieszczenie i informacya o pre̦tkim ratowaniu osob w nieszcze̦ście popadłych…, 1798. Biblioteka Śla̦ska, sygn.: BŚl. 225192 IV (BN 0059070); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1798. Biblioteka Ślaska, sygn.: 225002 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39879/_index.djvu