Nazwisko i imię:
Publicandum.
Tytuł:
Publicandum gegen die Durchhelfung der Deserteurs. Publicandum końcem Zapobieżenia Dezercyi. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z tarczą owalną z literami FWR na piersiach, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Na s. 4 nlb. pod końcem tekstu, pośrodku obu szpalt, ozdobnik rokokowy odmienny od ozdobnika na karcie tytułowej. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235031 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: ok. 1796. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 543. [KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum gegen der Durchhelfung der Deserteurs. Publicandum końcem zapobiezenia dezercyi, 1794. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1601 (NWA 1816,623); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm [FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1794. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235031 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39880/_index.djvu
Całość:
Publicandum.
Publicandum gegen die Durchhelfung der Deserteurs. Publicandum końcem Zapobieżenia Dezercyi. Drukiem Dekera i Kompanii w Poznaniu.
Poznań, druk. Georg Jacob Decker mł., (1796).
folio, k. 2.

Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł w koronie, z tarczą owalną z literami FWR na piersiach, z berłem i jabłkiem w łapach; s. 2 nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Na s. 4 nlb. pod końcem tekstu, pośrodku obu szpalt, ozdobnik rokokowy odmienny od ozdobnika na karcie tytułowej.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235031 III.
Rok wydania: ok. 1796.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 543.
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Publicandum gegen der Durchhelfung der Deserteurs. Publicandum końcem zapobiezenia dezercyi, 1794. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1601 (NWA 1816,623); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
[FBC:] Tekst edycji (Publicandum…, 1794. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235031 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39880/_index.djvu