Nazwisko i imię:
Pustynia duchowna.
Tytuł:
Pustynia Duchowna na ieden dzień każdego miesiąca wydana Francuskim Językiem przez iednego Societatis Jesu Kapłana. Potym na Polski Język dla zbawiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku przełożona y za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku podana. W Kaliszu w Drukarni Collegium Societatis Jesu 1744.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 312, 4 nlb. Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 26.
Lokalizacja:
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.
Dodatkowe:
Estr. XXV, s. 413 opisuje wydanie tytułowe 1745 r.
Całość:
Pustynia duchowna.
Pustynia Duchowna na ieden dzień każdego miesiąca wydana Francuskim Językiem przez iednego Societatis Jesu Kapłana. Potym na Polski Język dla zbawiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku przełożona y za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku podana. W Kaliszu w Drukarni Collegium Societatis Jesu 1744.
Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
w 4ce, k. 1, s. 312, 4 nlb.

Źródło: J. Gwioździk, Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych, Katowice 2004, poz. 26.
Biblioteka Benedyktynek w Krzeszowie.
Estr. XXV, s. 413 opisuje wydanie tytułowe 1745 r.