Nazwisko i imię:
Gretz-Gruell Teodor Franciszek.
Tytuł:
Mowa podczas reassumpcyi Nayiasnieyszego Trybunału przez Teodora Franciszka Gretzgruella prezydenta miasta wolnego Rzeczy-Pospolitey i wydziałowego Lublina w przytomności magistratu imieniem obywatelów miana.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
Opis/komentarz:
folio, s. [2]. Tytuł nagłówkowy. Źródło: N. Nikolaev, Druki wydane w Lublinie w bibliotekach Radziwiłłów, [w:] Lublin a książka, Lublin 2004, s. 244.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN
Całość:
Gretz-Gruell Teodor Franciszek.
Mowa podczas reassumpcyi Nayiasnieyszego Trybunału przez Teodora Franciszka Gretzgruella prezydenta miasta wolnego Rzeczy-Pospolitey i wydziałowego Lublina w przytomności magistratu imieniem obywatelów miana.
B. m., b. r. (Lublin, druk. Trynitarzy, 1792).
folio, s. [2].

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: N. Nikolaev, Druki wydane w Lublinie w bibliotekach Radziwiłłów, [w:] Lublin a książka, Lublin 2004, s. 244.
Petersburg, BAN