Nazwisko i imię:
Vademecum medicum.
Tytuł:
Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu etc. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, etc. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 5, s. 450, 18 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 478.
Lokalizacja:
Petersburg, BAN: XXIX / a 6058.
Dodatkowe:
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Vade mecum medicum to jest krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmaitych [...], Częstochowa 1750. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Biblioteka, sygn.: PTPN 7524 I (Mf. BN 0057269); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm
Całość:
Vademecum medicum.
Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu etc. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, etc. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey.
Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
w 12ce, k. 5, s. 450, 18 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 478.
Petersburg, BAN: XXIX / a 6058.
[KVK:] EROMM - Europäisches Register der Mikroformmaster und digitalen Master: Vade mecum medicum to jest krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmaitych [...], Częstochowa 1750. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Biblioteka, sygn.: PTPN 7524 I (Mf. BN 0057269); informacja dostępna w Internecie – http://www.eromm.org/database.htm