Nazwisko i imię:
Skarb nieprzebrany.
Tytuł:
Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 9, s. 43. Pod dedykacją dla Konstancji Podbereskiej Słuszczyny podpis: M. Magdalena Pacowna, Xięni Zakonu S. Benedykta Konwentu Wilenskiego. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 328.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6581 adl. 4.
Całość:
Skarb nieprzebrany.
Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
w 12ce, k. 9, s. 43.

Pod dedykacją dla Konstancji Podbereskiej Słuszczyny podpis: M. Magdalena Pacowna, Xięni Zakonu S. Benedykta Konwentu Wilenskiego.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 328.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6581 adl. 4.