Nazwisko i imię:
(Lubomirski Jerzy Marcin).
Tytuł:
Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1771).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 20. Tekst zaczyna się na k. tyt. v. W środku k. tyt. miedzioryt czerwony w kwadrat, w środku w kole orzeł w koronie z krzyżem w jednej i mieczem w drugiej łapie: napis w otoku: „Sigil. Consil. Bellici. Confoederat. Regni Polon. 1771”. Strony 19-20 zajmuje „Lettre que les Etats Généraux de la Confédératrion de Pologne ont écrite a Mr. le Comte [Piotr Franciszek] Potocki, Staroste de Szczerzecki, en date du 6. Novembre 1771”. Na końcu tekstu właściwego (s. 18) i na końcu wspomnianego listu (s. 20) ozdobniki. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220503 I.
Całość:
(Lubomirski Jerzy Marcin).
Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771.
B. m., b. r. (1771).
w 4ce, s. 20.

Tekst zaczyna się na k. tyt. v. W środku k. tyt. miedzioryt czerwony w kwadrat, w środku w kole orzeł w koronie z krzyżem w jednej i mieczem w drugiej łapie: napis w otoku: „Sigil. Consil. Bellici. Confoederat. Regni Polon. 1771”. Strony 19-20 zajmuje „Lettre que les Etats Généraux de la Confédératrion de Pologne ont écrite a Mr. le Comte [Piotr Franciszek] Potocki, Staroste de Szczerzecki, en date du 6. Novembre 1771”. Na końcu tekstu właściwego (s. 18) i na końcu wspomnianego listu (s. 20) ozdobniki.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220503 I.