Nazwisko i imię:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Tytuł:
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. W Patencie pod dniem 1. Kwietnia 1797. rozumieją się pod Dobrami y Kapitalami do Exjezuickiego y Edukacyinego Funduszu należącymi, także y owe, ktore pierwiastkowo do Wszechnicy należą.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Rozciągnięcie Patentu z 01.04.1797 r. o Dobrach Eksjezuickich i Funduszu Edukacyjnym na dobra Akademii Krakowskiej. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Przez Naywyższy Patent de dato 1. Aprilis 1797. wezwani wprawdzie zastali [...] [Expl.:] [...] do końca Marca Roku bieżącego w Kamer Prokuraturze to iest Fiskusie wykazali, w Krakowie dnia 23go Stycznia 1798. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Leopold Schultz. Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung Der k. k. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommision. In dem Patent vom 1. April 1797. sind unter den zum Exjesuiten- und Edukationsfond gehörigen Gütern und Kapitallen auch jene mitmitverstanden, welche ursprünglich der Universität gehören. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224545 III.
Całość:
Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji).
Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. W Patencie pod dniem 1. Kwietnia 1797. rozumieją się pod Dobrami y Kapitalami do Exjezuickiego y Edukacyinego Funduszu należącymi, także y owe, ktore pierwiastkowo do Wszechnicy należą.
B. m., b. r. (1797).
folio, k. 2.

Rozciągnięcie Patentu z 01.04.1797 r. o Dobrach Eksjezuickich i Funduszu Edukacyjnym na dobra Akademii Krakowskiej.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Przez Naywyższy Patent de dato 1. Aprilis 1797. wezwani wprawdzie zastali [...] [Expl.:] [...] do końca Marca Roku bieżącego w Kamer Prokuraturze to iest Fiskusie wykazali, w Krakowie dnia 23go Stycznia 1798. Johann Wenzel Freyherr von Margelik [...] Leopold Schultz.
Tekst w dwóch szpaltach na kolumnie: po prawej stronie tekst polski, po lewej niemiecki. Tytuł nagłówkowy tekstu w języku niemieckim: Verordnung Der k. k. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommision. In dem Patent vom 1. April 1797. sind unter den zum Exjesuiten- und Edukationsfond gehörigen Gütern und Kapitallen auch jene mitmitverstanden, welche ursprünglich der Universität gehören.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224545 III.