Nazwisko i imię:
Przedborski Piotr Józef.
Tytuł:
Wywod sprawy Należność Mesznego w Ziarnie do Akademii Krakowskiey Professorow, Proboszczow Paięckich, z Gruntow Mieyskich Paięckich należącego, wyłuszczaiący.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1780).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Szkoła Krolestwa Akademia Krak: maiąc sobie Kanclerstwo Sieradzkie, a z nim Posag swoy Plebanią Paięcką z dochodami od R. 1404. [...] [Expl.:] [...] y za sprzeciwienie się Dekretowi teraźnieyszemu, ile razy sprzeciwi się, wyznaczenia, z naygłębszym Respektem doprasza się Akademia Krakowska, y Proboszcz Paięcki. X. Piotr Przedborski [...]. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224381 III.
Całość:
Przedborski Piotr Józef.
Wywod sprawy Należność Mesznego w Ziarnie do Akademii Krakowskiey Professorow, Proboszczow Paięckich, z Gruntow Mieyskich Paięckich należącego, wyłuszczaiący.
B. m., b. r. (ok. 1780).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Szkoła Krolestwa Akademia Krak: maiąc sobie Kanclerstwo Sieradzkie, a z nim Posag swoy Plebanią Paięcką z dochodami od R. 1404. [...] [Expl.:] [...] y za sprzeciwienie się Dekretowi teraźnieyszemu, ile razy sprzeciwi się, wyznaczenia, z naygłębszym Respektem doprasza się Akademia Krakowska, y Proboszcz Paięcki. X. Piotr Przedborski [...].

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224381 III.