Nazwisko i imię:
Przedborski Piotr Józef.
Tytuł:
Wywod sprawy Do nieprzyzwoitego Sądu Przesławną Akademią Krakowską y Wieleb: Proboszcza Paięckiego przez Wielebnego Przeora Jasnogorskiego pociągających oświadczaiący, nieprzyzwoitość popierania o Szynk w Wsi Akademii Krakowskiey dowodzący.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (ok. 1780).
Opis/komentarz:
folio, k. 4. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdy w Sprawie dwoch Wsiow od Przesławney Akademii Krak: y Proboszcza Paięckiego popieraney [...] [Expl.] [...] osobnego przykładnego ukarania [...] dopraszaią się Rektor, Prokurator y cała Akademia Krakowska, oraz stroskany, prześladowany, a wzruszeniem Sprawy y niepokoiu, w swoiey starości wycieńczony Proboszcz Paięcki. X. Piotr Przedborski [...] Pleban Gidelski. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224380 III.
Całość:
Przedborski Piotr Józef.
Wywod sprawy Do nieprzyzwoitego Sądu Przesławną Akademią Krakowską y Wieleb: Proboszcza Paięckiego przez Wielebnego Przeora Jasnogorskiego pociągających oświadczaiący, nieprzyzwoitość popierania o Szynk w Wsi Akademii Krakowskiey dowodzący.
B. m., b. r. (ok. 1780).
folio, k. 4.

Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Gdy w Sprawie dwoch Wsiow od Przesławney Akademii Krak: y Proboszcza Paięckiego popieraney [...] [Expl.] [...] osobnego przykładnego ukarania [...] dopraszaią się Rektor, Prokurator y cała Akademia Krakowska, oraz stroskany, prześladowany, a wzruszeniem Sprawy y niepokoiu, w swoiey starości wycieńczony Proboszcz Paięcki. X. Piotr Przedborski [...] Pleban Gidelski.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224380 III.