Nazwisko i imię:
Projekt.
Tytuł:
Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
Opis/komentarz:
w 8ce, (księga I-II) k. 12, s. 342; (księga III-IV) s. 190. Na k. tyt. poniżej tytułu ozdobnik, ponad „w Wschowie” linia podwójna ozdobna, na końcu księgi III i IV (na s. 190) mały ozdobnik. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 221015 I.
Całość:
Projekt.
Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey.
Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
w 8ce, (księga I-II) k. 12, s. 342; (księga III-IV) s. 190.

Na k. tyt. poniżej tytułu ozdobnik, ponad „w Wschowie” linia podwójna ozdobna, na końcu księgi III i IV (na s. 190) mały ozdobnik.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 221015 I.