Nazwisko i imię:
Paprocki Franciszek.
Tytuł:
Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane Roku Pańskiego 1771. W Wilnie w Drukarni J.K.M. i Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1771.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 25, 1 nlb. Tekst zaczyna się na k. tyt. verso. Na końcu całego tekstu ozdobnik. Estreicher w t. 24 s. 83 wymienia wydanie tego samego dzieła z 1763 r. Franciszek Paprocki napisał też „Domowe wiadomości o W. Xięstwie Litewskim”. Być może, iż obie te książki uzupełniając się nawzajem wychodziły drukiem równolegle; są bowiem wydania „Domowych wiadomości o W. Kięstwie Litewskim” z 1763 i z 1771 r. - a więc z tych samych co wydania „Domowych wiadomości o Koronie Polskiey”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 71382 I.
Dodatkowe:
Por. Estr. XVIII, 252.
Całość:
Paprocki Franciszek.
Domowe wiadomosci o Koronie Polskiey abo o Małey i Wielkiey Polszcze przedrukowane Roku Pańskiego 1771. W Wilnie w Drukarni J.K.M. i Rzpltey Akademickiey Societatis Jesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1771.
w 8ce, k. 1, s. 25, 1 nlb.

Tekst zaczyna się na k. tyt. verso. Na końcu całego tekstu ozdobnik.
Estreicher w t. 24 s. 83 wymienia wydanie tego samego dzieła z 1763 r. Franciszek Paprocki napisał też „Domowe wiadomości o W. Xięstwie Litewskim”. Być może, iż obie te książki uzupełniając się nawzajem wychodziły drukiem równolegle; są bowiem wydania „Domowych wiadomości o W. Kięstwie Litewskim” z 1763 i z 1771 r. - a więc z tych samych co wydania „Domowych wiadomości o Koronie Polskiey”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 71382 I.
Por. Estr. XVIII, 252.