Nazwisko i imię:
Obwieszczenie (Nro 8896).
Tytuł:
Nro 8896. Obwieszczenie.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Ustanowienie sądów w Województwie Krakowskim. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Już blisko dwa Roki iak Powiaty Wojewodztwa Krakowskiego bez Sądów znayduią się [...] [Expl.:] [...] z Ambon w Kościołach publikować, tudziez na Drzwiach Kościelnych i Ratuszowych po przybijać zalecam. Dan w Lublinie Dnia 24. Lutego Roku 1796. [...] Hrabia Harnancour. Zgodno z Oryginałem w Języku Niemieckim napisanym Zaświadczam Schottek [...]. W pierwszym zdaniu obok słów: „...Wojewodztwa Krakowskiego...” dodrukowano u góry źle odbitymi czcionkami: „i Sandomirskiego”. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224552 III.
Całość:
Obwieszczenie (Nro 8896).
Nro 8896. Obwieszczenie.
B. m., b. r. (1796).
folio, k. 1.

Ustanowienie sądów w Województwie Krakowskim.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Już blisko dwa Roki iak Powiaty Wojewodztwa Krakowskiego bez Sądów znayduią się [...] [Expl.:] [...] z Ambon w Kościołach publikować, tudziez na Drzwiach Kościelnych i Ratuszowych po przybijać zalecam. Dan w Lublinie Dnia 24. Lutego Roku 1796. [...] Hrabia Harnancour. Zgodno z Oryginałem w Języku Niemieckim napisanym Zaświadczam Schottek [...].
W pierwszym zdaniu obok słów: „...Wojewodztwa Krakowskiego...” dodrukowano u góry źle odbitymi czcionkami: „i Sandomirskiego”.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224552 III.