Nazwisko i imię:
(Schlieben Jan Teodor).
Tytuł:
Applausus anagrammaticus illustrissimo ac excellentissimo Domino DN. Joanni Theodorico a Schlieben, S. R. I. comiti, primo totius Livoniae Palatino […]. Praelo Reusneriano (1677).
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Fryderyk Reussner, 1677.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5. Chronogram, panegiryk w formie 12 krótkich wierszy łacińskich z tytułami, które stanowią anagramy – przestawienia z liter składających się na imię, nazwisko i tytuł wojewody inflantskiego, wydany staraniem kolegium jezuickiego w Reszlu (Warmia). Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Lokalizacja:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII, 424 adl.
Dodatkowe:
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm
Całość:
(Schlieben Jan Teodor).
Applausus anagrammaticus illustrissimo ac excellentissimo Domino DN. Joanni Theodorico a Schlieben, S. R. I. comiti, primo totius Livoniae Palatino […]. Praelo Reusneriano (1677).
B. m. (Królewiec), druk. Fryderyk Reussner, 1677.
w 4ce, k. 5.

Chronogram, panegiryk w formie 12 krótkich wierszy łacińskich z tytułami, które stanowią anagramy – przestawienia z liter składających się na imię, nazwisko i tytuł wojewody inflantskiego, wydany staraniem kolegium jezuickiego w Reszlu (Warmia).

Źródło: M. Kieffer, Polonica XVII w. nie znane Estreicherowi w Bibliotece im. Zielińskich TNP, Płock 1957 (Notatki Płockie 1957 nr 5); zestawienie (E-Booki) dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://www.tnp.org.pl/ebooks.htm
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku: XVII, 424 adl.
Biblioteka im. Zielińskich w Płocku. Katalog: starodruki; informacja dostępna w Internecie – http://www.tnp.org.pl/katalogi.htm