Nazwisko i imię:
Dąbrowski Stanisław.
Tytuł:
Grammatica francuska y polska, albo sposob nayskutecznieyszy do nauczenia się tak Polakowi francuskiego, iako też Francuzowi polskiego ięzyka, dla wygody uczących się, za pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana. w Warszawie w Drukarni J.K.Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. R. P. 1759.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1759.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 278, [4 nlb.]. Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt prostokątny na całą szerokość kolumny, z ornamentami, kwiatami i liśćmi. Małe ozdobniki na początku i końcu rozdziałów i na końcu książki. Druk antykwą i kursywą. Estreicher w t. 15 s. 6 cytuje wydania późniejsze z r. 1763 i nn. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 222953 I.
Dodatkowe:
Stanisław od św. Tomasza Dąbrowski (1715-1747), nauczyciel retoryki. Zob.: M. Plezia, Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego: studia klasyczne pijarów polskich, Lublin 1953, s. 18 i nast.
Całość:
Dąbrowski Stanisław.
Grammatica francuska y polska, albo sposob nayskutecznieyszy do nauczenia się tak Polakowi francuskiego, iako też Francuzowi polskiego ięzyka, dla wygody uczących się, za pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana. w Warszawie w Drukarni J.K.Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. R. P. 1759.
Warszawa, druk. Pijarów, 1759.
w 8ce, k. 1, s. 278, [4 nlb.].

Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt prostokątny na całą szerokość kolumny, z ornamentami, kwiatami i liśćmi. Małe ozdobniki na początku i końcu rozdziałów i na końcu książki. Druk antykwą i kursywą.
Estreicher w t. 15 s. 6 cytuje wydania późniejsze z r. 1763 i nn.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 222953 I.
Stanisław od św. Tomasza Dąbrowski (1715-1747), nauczyciel retoryki.
Zob.: M. Plezia, Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego: studia klasyczne pijarów polskich, Lublin 1953, s. 18 i nast.