Uwzględniaj alternacje: słowne literowe nie uwzględniaj
Nazwisko i imię / hasło:
Tytuł:
Miejsce wydania:
Rok wydania:
Opis / komentarz:
Lokalizacja:
Informacje dodatkowe:
Całość:
 

Precyzyjne wyszukiwanie w tytułach i w cytatach staropolskich oraz łacińskich wymaga uwzględnienia transkrypcji stosowanej przez twórców Bibliografii. Np. zapis xiążę/xiąże/xiaze i dalsze warianty; także alternatywne zapisy głosek a/ą, e/ę, i/y/j, o/ó, s/ś, z/ż, głosek pochylonych itp. Szczególnie jednak należy zwrócić uwagę na stosowanie w słowach łacińskich zapisu u/v, na przykład nuntius/nvntivs. We wszystkich tego typu wypadkach zaleca się stosowanie kilkakrotnego wyszukiwania z uwzględnieniem różnych przewidywanych przez użytkownika wersji zapisu graficznego i kompletowanie otrzymanych wyników.