Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1590 (Joanna Franciszka Fremiot św.). Swiatło Z pod ćieniow Zákonnych Na Widok Wystawione. Błogosławiona Joanna Franciszka Fremiot, Zákonu Náwiedzenia Nayświętszey Panny Maryi Fundatorka y Matka w Roku Páńskim 1751. Od Oyca Swiętego Papieza Benedykta Czternastego beatyfikowana. Ná ktorey Cześć y Honor Zá pozwoleniem Starszych Dlá Wygody Chrześćiáńskiey Nabozenstwo Do Druku Podane. Roku Páńskiego 1752. W Krakowie, w Drukárni Adama Kleina, Typografa Krak. Kraków, druk. Adam Klein, 1752.
1611 Lekarstwa domowe. Lekarstwa domowe. Dla porátowánia zdrowia ludzkiego, w chorobach y nagłych przypadkách. Z wielkiego Zielniká krotko zebráne y dla pożytku pospolitego do druku podane. Z przydatkiem prezerwátyw od morowego powietrzá, y iáko czynić oleyki, wodki, máśći, soki, lekárstwá końskie, kąpieli białogłowskiey płći należące. W Krakowie. Roku Páńskiego, 1706. Kraków, 1706.
989 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung der Königlichen polnischen Krönung. So nimm die Crone hin du Wittekind der Sachsen es müsse Pohlen so wie deine Raute wachsen! Da unser Scepter sich mit deinem Schwerdte küsst so trifft es herrlich ein dass du Augustus bist. Crackau gedruckt im Jahr 1697. Kraków, 1697.
1828 Jantaszek. Iantaszek z woyny moskiewskiey […]. Teraz Nowo wydáńy. w Krakowie Roku pańskiego, 1661. Kraków, 1661.
2332 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Cracoviae, 1645. Kraków, 1645.
367 Bęklewski Andrzej (Beklewski Andreas). Panegyricus nuptialis in gratiam Illustrium novorum coniugum Pauli Działyński Palatinidae Culmen[sis], Capitanei Bratian, etc. et Hedwigis illustissimi Domini D. Adami Sandivogii Czarnkowski, comitis a Czarnkow, Palatini Lancicien[sis], Maioris Poloniae Generalis Capitanei etc. etc. filiae ab Andrea Beklewski conscriptus. Anno 1626. Die 11 Maij. Cracoviae (1626). Kraków, 1626.
61 Cichowski Adam. Epithalamium in nuptias nobilis ac generosi Domini, D. Christophori Borek. Nobilem ac generosam virginem Magdalenam Iordanowna in sponsam ducentis. Ab Adamo Cichowski, Stud: Crac: conscriptum. Cracoviae, Anno Domini, 1619. Kraków, 1619.
2337 Modus. Modus adiuvandi Fratres infirmos tam in vita quam in morte, et post mortem, secundum ritum Ordinis Praedicatorum. Cracoviae, 1617. Kraków, 1617.
1791 Przetocki Hiacynt. Heco Abo Zaiączek dla vćiechy Jego Mosci Pana Mikołaia z Przytyká Podlodowskiego, Chorążego Dobrzyńskiego, Pod Borem Zastrońskiem Vpatrzony, Ruszony, Obłąkany, y Dochowány. Przez Franciszka Cezarego, K. I. M. Typog. W Krakowie, Roku Páńskiego 1650. Kraków, (druk. Franciszek Cezary st.), 1650.
2307 Officia. Officia Propria SS. Patronorum Regni Sveciae, Ex vetustis Breviariis ejusdem Regni deprompta: Ad instantiam Ser[enissi]mi Sigismundi III, Sueciae & Poloniae Regis, à Sac. Rituum Congregatione, auctoritate Apostolica, recognita & approbata, atque omnibus tam in dicto Sueciae quàm etiam Poloniae Regno habitantibus concessa, ut liberè & licitè, translatis vel ommissis aliis Officiis quae eadem die occurrunt, recitari possint & valeant. Coloniae Aprippinae, Sumptibus Cornelii ab Egmondt & Sociorum. M DC XLV. Kolonia, nakł. Kornelius ab Egmondt, 1645.
2306 Sokołowski Stanisław. Officia Propria Patronorum Regni Poloniae, Per R. Stanislaum Socolovium, Serenissimi olim Stephani Poloniae Regis Theologum, Canonicum Cracoviensem, ex mandato Synodi Petricoviensis conscripta, Auctoritate Illustrissimi Cardinalis Georgii Radzivili Episcopi Cracoviensis edita. Accessit huic editioni Officium Gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta anno M DC XXI, die X Octobris, à S. Rituum Congregatione recognitum, et approbatum. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Cornelii ab Egmondt & Sociorum, M DC XLI. Kolonia, nakł. Kornelius ab Egmondt, 1641.
2103 Muret Marc Antoine. Orationum Volumina Duo, Quorum Primum Ante aliquot annos in lucem prodijt, Secundum verò recens est editum. Accesserunt Indices, in quibus ex ordine recensentur, quam in causam, et rem Orationes habitae fuerint. Adiunximus etiam Caroli Sigonii Oratoris disertissimi Orationes VII. Seorsim quoq[ue] editae sunt M. Antonij Mureti Epistolae, Hymni, et Poëmata omnia. Vol. I–II. Przed tytułem: M. Antonii Mureti I. C. Et Civis Rom. Kolonia, Anton Hierat, 1601.
2102 Muret Marc Antoine. Epistolae, Hymni Sacri, Et Poemata Omnia. Editio Ultima, Ab Authore emendata, et integro Epistolarum praefationumqúe libro iam recens adaucta. Coloniae Agrippinae, Apud Antonium Hierat, sub Monocerote. Anno M. D. C. Cum grat. et priuileg. Sacr. Caesar. Maiest. Przed tytułem: M. Antonii Mureti Presbyteri, I. C. Et Civis Romani, Oratoris Ac Poetae clarissimi Kolonia, Anton Hierat, 1600.
990 Bizardière Michel David de la (pseud.: Blinetis). Neuligst eröffnetes polnisches Staats Cabinet oder eigentliche Beschreibung der Merckwürdigkeiten so sich von langen Zeiten her in diesem Königreiche zugetragen wobey sonderlich die Intrigu en bey Erwehlung der Könige Henrici Valesii, Stephani Battori, Sigismundi, Uladislai, Johannis Casimiri, Michaelis Korybuth, Johannis Sobieski, und Friderici Augusti auffs kürtzeste angemercket sind. Aus dem Franzöischen [sic] übersetzet von Blinetis. Cölln bey Peter Marteau, 1698. Köln, druk. Pierre Marteau, 1698.
185 Cronenburger Johann Michael, Hollandt Johann. Theses de acquirendo rerum dominio, quas divini Numinis auxilio, sub praesidio [...] in celeberrimo Iuridicae facultatis apud Ubios Collegio, antiquo de more disputandas proponit Gvilhelmus a Dome Dantiscanus. Anno [...] 1592 [rz.] XIII Novemb. Coloniae Agrippinae exc. Petres Keschedt (1592). Köln, druk. Peter Keschedt, 1592.
235 Leoninus Albertus (Leeuwen Albert van). Theoria motuum coelestium referens doctrinam Copernici ad mobilitatem Solis eamque sequentes Hypotheses cum noua de motu ipsius terrae sententia et Hypothesi. De vera quantitate anni tropici et ratione restituendi annum civilem commentatio. Item isagoge ad Astronomiam, Geometriani et Horologiographiam. Authore Alberto Leonino a Groenevvoude. Coloniae Agrippinae. Apud Godefridum Kempensem. Anno 1583 [rz.]. Köln, druk. Gottfried von Kempen, 1583.
1070 (Ludewig Johann Peter). Päbstl. Unfug wider die Krone Preussen welchen Clemens der XI in einem den 16. April Anno 1701. Ausgestreueten irrigen Brevi zu Verkleinerung aller Gekröneten Häupter begangen. Cölln am Rhein 1703. Köln, 1703.
2651 Fredro Andrzej Maksymilian. Monita politico moralia sive: quomodo agendum cum Populo cum paucis Salva virtute, gratia, authoritate. Post complures aliorum regnorum Editio novissima in Transsylvania. Claudiopoli. Typis Academicis S. Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
2652 Fredro Andrzej Maksymilian. Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis Monita Politico-Moralia Cum Universam Logicam publice tueretur Illustrissimus Dominus Liber Baro Antonius Haller ab Hallerstein Seminarii S. Josephi Convictor. Praeside R. P. Steph. Kaprinai e Societate Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctore, in Alma, ac Regia Principali Academia Claudiopolitana Professore ordinario Auditoribus distributa. Editio novissima. Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
1426 Bernard z Clairvaux św. Lament albo Rozmowa zalosna, y barzo straszliwa Dusze scialem potepionych. Niekiedy przez S. Bernarda, zwidzenia nocnego nápisány, teraz trochę rozszerzony y ná Polski wiersz Przełozony. Przez Księdzá Ianá Lászowskiego. W Kaliszu, w Drukárniey Woyciechá Gedeliuszá 1608. Kalisz, druk. Wojciech Gedeliusz, 1608.
2163 Rituale. Rituale Sacramentorum, Ac Aliarum Ecclesiae Ceremoniarum. Ex Rituali Iuxta Decretum Synodi Provincialis Petricoviensis, edito, Depromptum. Ad uniformem Ecclesiarum Regni Poloniae et magni [sic] Ducatus Lithvaniae usum, Insuper Aliquibus. Auctum. Reimpressum. Anno Domini 1772. Calissii Typis S.R.M. Reip: in Coll: Soc: Iesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1772.
1722 Kałowski Marcin. Pewna Wiadomosc o Łáskách Swiętego Antoniego, Ktore w Woiewodztwie Łęczyckim, w Obrázie Łagiewnickim żebrzącym świadczył, y świadczy; ták ná podziękowánie iáko oraz y ná dálszych prośb; skutek, modlitwámi ozdobiona. Przez Oycá ś. p. Márciná Kałowskiego, S. T. Doktorá Oycá Prowincyi, á osobliwie tuteyszego mieyscá, Kustoszá ná ten czas Gnieźnieńskiego, y Dziekaná Prowincyi Polskiey całemu świátu Roku Pańskiego 1723. Doniesiona, śládem toruiącey Podkowy Jasnie Wielmoznego Jmći Pana Stanisława Kossakowskiego, Kasztelana Podlaskiego, Zá benedykcyą Herbownego Pilawy J.W. J.P. Katarzyny z Potockich Kossakowskiey, Kasztelanicowy Podlaskiey, Ná áffektácyą wielu Dewotow ku Swiętemu Antoniemu, od Konwentu Łagiewnickiego przedrukowana. Kalisz, druk. Jezuitów, 1745.
64 Drews Jan. Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744. Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
1770 Pustynia duchowna. Pustynia Duchowna na ieden dzień każdego miesiąca wydana Francuskim Językiem przez iednego Societatis Jesu Kapłana. Potym na Polski Język dla zbawiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku przełożona y za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku podana. W Kaliszu w Drukarni Collegium Societatis Jesu 1744. Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
1586 Jabłonowski Jan Stanisław. Nowa Decenna do S. Franciszka Xawerego. Apostoła Indyiskiego Cudotworcy Ná Dźiesięć Piątkow Modlitwami y rożnym Nabożenstwem do tego Swiętego, we wszystkich potrzebach doświadczonego. Patrona. Przez wielkiego Klienta swego w Kinikszteynie własną pracą ozdobiona, Po kilkákroć w Káliszu, w Lublinie, we Lwowie, w Poznaniu, wydrukowána; á znowu przy nowey dobroczynności Páná pewnego szczegulniey náboznego do tego S. Cudotworcy Do Druku Podana Roku Pańskiego 1743. W Kaliszu, w Drukárni J.K.Mći in Collegium Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1743.
1714 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami naboznemi woniaiące w Ogrodách Duchownych Ku Pozytkowi Ludziom Nábożnym Zebrane. Roku Páńskiego 1742. W Kaliszu, w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći, Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1742.
1596 (Jan Nepomucen św.; Barbara św.). Kanclerz Sławy Ludzkiey naywymownieyszy, sákrámentalney pieczęći Wielki Sekretarz. Język S. Jana Nepomucena. Zebranemi z Ksiąg pochwałámi do Swiętey Barbáry, P. y Męczenniczki ogłoszony z pozwoleniem Starszych. Przedrukowany Roku Páńskiego 1740. W Kaliszu w Drukarni Collegium Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1740.
1723 Kampenhausen Jan Michał. Chwała y apologia kopiy y pik cum refutatione niektorych Zárzutow, przećiwko nim. Anno 1737 [rz.]. W Kaliszu w Drukárni Colleg. So. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
2396 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.