Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
79 Karove Józef. Głos urodzonego Jozefa Karove Konsyliarza J.K.Mći, Medycyny Doktora, Pierwszego z porządku Deputata na Zgromadzeniu Wydziałowym Deputatow Dnia 10. Sierpnia 1791, na Ratuszu Poznańskim przy zagaieniu elkcyi [sic] plenipotenta na Seym y Sędziów Appellacyinych miany. B. m., b. r. (1791).
1665 Puzyna Stefan. Głosy Wolne, O Wolney Od wszelkiey zmázy przy Niepokalanym Poczęćiu Nayświęt: Matki Boskiey Przedźiwney Maryey. Niebieskie, Ziemskie y Podźiemne, Opisane Przez X. Stefana Puzynę Societatis Jesu Swiętey Theologij Doktorá, Do Druku Podane Roku 1737. w Warszawie: Drukárni Krolewskiey Collegium S.J. Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
1521 A. B. S. J. Głowny na sławę Patron S. Jan Nepomucen pod obmyśláiącą pomnożenie Honoru Jego Wielmoznego pomianu głową wsławiony. Przez iednego kápłáná Societatis Jesu roku 1737. Z pozwoleniem Starszych. W Kaliszu w Drukárni Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1737.
2625 Bücher Friedrich Christian (Buecher Friedrich Christian). Gnōsis pseudōnymos h. e. Dogma fanaticum De Notitia Literali & Spirituali ita discussum, ut Theologastri Stargardiensis & Antecessorum Praestigiae nec non fundamenta errorum praecipua in Theologia Mystica detegantur, & Judicio Ecclesiae Evangelico-Lutheranae exponantur a Friderico Christiano Büchero, Saxone, ad D. Catharinae Ecclesiaste Gedanensi. Wittenberg, Goderitsch, 1710.
2359 Godzinki. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Nayswiętszey Panny Maryi Które pobożni ludzie w każdą Niedzielę i Swięto w Kościele WW. OO. Bernardynów Prowincyi Wielko-Polskiey Na Chwałę Niepokalanie Poczętey Matki Boskiey śpiewać zwykli: Dla większey wygody pobożnych Do Druku Podane. w Warszawie 1799. Warszawa, 1799.
1535 Bielski Kazimierz. Godzinki o S. Łazarzu Bráćie Swiętych Marthy y Magdaleny Od Chrystusa wskrzeszonym, Biskupie Mássylieńskim, Patronie w śmiertelnych chorobách osobliwym. Wyięte z Pismá Swiętego. W Wilnie, w Drukárni Akademickiey Soc: Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1705?).
946 (Paschalis św.). Godzinki o Swiętym Paschalisie. B. m., b. r. (po 1700).
2661 Kaffka Tymoteusz (1712–1779). Gosciniec Krolewski Drogich Drog Krzyżowych Męki i śmierci Jezusowey Krolewskim krokiem, krwawym śladem, wyraznym boleści iego Wizerunkiem, zbawienia naszego traktem, Do Krolestwa Niebieskiego Wyznaczony i Utorowany, Przy wystawionych XIV. Stacyach Jerozolimskich w Kościołach WW. OO. Bernardynow [...] Prowincyi Mało Polskiey [...] Za Przywileiem łask i indultow Papieskich [...] Na ratunek i wybawienie Dusz Czyscowych [...] Przez Seraficznego Przewodnika wprowadzony [...] z pod prasy Drukarskiey Pokazany [...] Roku 1773. W Krakowie W Drukarni Seminarium Biskupiego Akad: Kraków, Druk. Seminarium Biskupiego, 1773.
1563 Dzielowski Franciszek. Gosciniec prosty do nieba zyćiem Syná Bożego y iego Swiętych Kochánkow utorowany. Przez O. Franciszka Dzielowskiego, zakonu Franciszka Swiętego, Minorum de Observantia, Prowincyi Máłopolskiey Kustosza, potrzećie z przydatkiem swoim wydany, y ná cáły tydźień rozdzielony. Z dozwoleniem przełożonych. W Krakowie w Drukarni Akademickiey, 1733. Kraków, Druk. Akademicka, 1733.
445 Domssdorff Achatius. Grab-Gedicht auff den tödtlichen Hintrit des [...] Jacobi Wilmson gewesenen Elbingschen Stadt Vogts [...] unter [...] Lorentz von der Linde Generalen Regiment wolbestalten Capitains, seines allten Deutschen Freundes. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1656. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
1836 Dąbrowski Stanisław. Grammatica francuska y polska, albo sposob nayskutecznieyszy do nauczenia się tak Polakowi francuskiego, iako też Francuzowi polskiego ięzyka, dla wygody uczących się, za pozwoleniem Duchowney Zwierzchności do Druku podana. w Warszawie w Drukarni J.K.Mći y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. R. P. 1759. Warszawa, druk. Pijarów, 1759.
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
2336 Martini Johann. Grammatica Latina Ex Philippo Melanchthone Potissimum deinde & ex Aliorum probatissimorum scriptorum accuratis observationibus ad facilem discentium captum conscripta. Libris ac Capitibus distincta… Et Nunc Quarto Locupletius Edita. Dantisci Typis & impensis Andreae Hünefeldii, 1635. Gdańsk, druk. i nakł. Andrzej Hünefeld, 1635.
2335 Martini Johann. Grammatica Latina Ex Philippo Melanchthone Potissimum deinde & ex Aliorum probatissimorum scriptorum accuratis observationibus ad facilem discentium captum conscripta. Libris ac Capitibus distincta… Et Nunc Tertio Locupletius Edita. Dantisci Typis & impensis Andreae Hünefeldii, Anno Christi M. DC. XIX. Gdańsk, druk. i nakł. Andrzej Hünefeld, 1619.
2332 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Cracoviae, 1645. Kraków, 1645.
2330 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1643. Warszawa, 1643.
2331 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1647. Warszawa, 1647.
213 Golius Theophilus st. Grammaticae sive educationis puerilis linguae graecae pars altera, pro Schola Argentinensi conscripta, et iam recognita atque aucta per Theophilum Golium: Nunc verò in usum Scholarum Thoruniensium recusa. Thorunii Borussorum à Melchiori Neringo Anno Christi Seruatoris 1586 [rz.]. Toruń, druk. Melchior Nehring, 1586.
2346 Piotrowski Łukasz. Grammaticarum Institutionum Libri IV. Pro Usu Scholarum Novodvorscianarum in Alma Academia Cracoviensi: I. De Primis Grammaticae Rudimentis. II. de Etymologia seu potiùs Analogia. III. De Syntaxi seu recta Partium Orationis Compositione. IV. de Prosodia seu Versificatione. Operâ et Studio M. Lucae Piotrowski, in eadem Academia Novodvorsciani Gramm. Profess. Cracoviae, Typis Universitatis, 1676. Kraków, Druk. Akademicka, 1676.
2333 Grammatika. [Grammatika słowianskogo jazyka]. Wilno, druk. Mamoniczów, 1586 (w kolofonie).
1778 Gramatyka. Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796. Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.
489 Fuchs Samuel (Fuchsius Samuel). Gratiarum actio ad Deum Opt[imum] Max[imum] deinde ad Sereniss [...] Dn. Georgium Guilhelmum, March. Brand. S.R.L. Electorem, Ducem Borussiae etc. etc. pro induciis impetratis habita a [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadij, 1629. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
2601 Walther Johann. Gratiarum actio ad Deum qua bonitas ejus in tranquillanda Prussia celebratur. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2585 Thilo Valentinus. Gratiarum actio quam Georgio Wilhelmo, electori Brandenburgico quod suis laboribus afflictam Prussiam ruina liberarit, dixit... Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2047 Sokołowski Jan. Gratulatio Illustri, ac Magnifico D.D. Stanislao de Wrąca Magna Sokolowski, Surrogatori Posnaniensi, Capitaneo Dibowien. Iudici Tribunalis Regni, etc. etc. D. Patruo et Patrono Colendissimo. a Joanne Sokolowski Studioso in Alma Academia Cracouiensi. in Pignus perpetuae Obseruantiae. Exhibita. Ad Initium Anni 1643 [rz.]. Crakoviae [sic], In Officina Typographica Valeriani Piątkowski. Kraków, druk. Walerian Jerzy Piątkowski, b. r. (1642/1643).
1913 Bryoniger Hardvicus. Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1566.
2053 Tobolski Adam. Gratulatio Jllustri ac Magnifico Domino, Dn. Stanislao Padniewsky, Comti in Pilica, Capitaneo Dibowiensi etc. pro Felici in Arcem Dibowiensem aduentu, obseruantiae et Honoris debiti ergò Scripta ab Adamo Thobolio anno 1607 [rz.]. Thorunij Borussorum excudebat Andreas Cotenius. Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1607.
2059 Weber Michael. Gratulatio Novi Anni 1674 [rz.] quem Omine Fausto Bonisque Auspiciis, Amplissimae hujus Urbis Amplissimis Perhonorisicisq. Proceribus ac Patribus Conscriptis, Laetum atque Fortunatum, cum perennantis gratiae coelestis accesione ad animorum in Salvatore tranquillitatem, Stabilem corporum sanitatem […], famulari obsequio Mancipatus Cliens Michael Weberus. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1673).
2448 Brandt Achatius. Gratulatio panegyrica, quam coram principe Friderico Wilhelmo, marchione Brandenburgensi, pro quod in Marchiam destinavit, itineris successu divinitus impetrando... die 8. Januarii habuit directore Valentino Thilone 1643. [Królewiec], J. Reussner, [1643]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1643.
430 Colbe Christian (Colbius Christianus). Gregorius theologus in Mislenta theologo olim redivivus. Nunc iterum denatus. Ad vitam tamen inter eruditos perennem oratione funerali in Alma Academia Gissena anno Christiano MDCLIV. IV. Iduum Aprilis revocatus ore M. Christiani Colbii Regiomontani Borussi. Gissae Hessorum. Typis Josephi Dieterici Hampelii, Acad. Typogr. 1655 [rz.]. Giessen, druk. Joseph Dietrich Hampel, 1655.