Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2806 Lipski Mikołaj. Odpusty wieczne modlącym się w każdy piątek. B. m., b. r. (1754).
2838 (Białopiotrowicz Jerzy). Odpowiedź z strony ur. Białopiotrowicza, pisarza wojskowego W. Ks. Lit. na memoriał Brygidek grodzieńskich pod imieniem Kajetana Kobylińskiego, ich plenipotenta, do JKMci i Rady Nieustaiącej podany. B. m., b. r. (1786).
2937 Wędrychowski Jan. Odpowiedź na zarzuty podane w sprawie względem zaległego mesznego. [Wyd. B]. B. m., b. r. (1778).
2936 Wędrychowski Jan. Odpowiedź na zarzuty podane w sprawie względem zaległego mesznego. [Wyd. A]. B. m., b. r. (1778).
2939 Wołłowicz Antoni. Odpowiedź na skargę ekonomii grodzieńskiej do deputacji sancytowej podana. B. m., b. r. (1780).
2889 Krasnodębski Józef. Odpowiedź na podane zaskarżenie wyrobionego sancitum od JMP Turskiego. B. m., b. r. (1792/1793).
2475 (Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski). Oden im actu oratorio vor Ihrer Kurfürstl. Durchl. zu Brandenburg bei Deren angetretenem Regiment gesungen im J. 1641. [Królewiec], J. Reussner, [1641]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1641.
2480 Greflinger Georg. Ode zu dem königlichen Einzug und Beilager des Vladislai IV, Königs in Polen und Schweden und der Princessin Ludovicae Mariae Gonzagae. B. m., b. r. (Gdańsk, 1646).
179 Cluge Paul (Clugius Paulus). Ode sapphica in resurrectionem mediatoris Domini nostri Iesu Christi. Ad nobilissimos [...] Ioannem Sprengelium, et Dn. Ioannem Neodicum inclytae Elbingensium Reipub. Coss[ules], bonarum artium patronos [...] scripta a [...]. Francofurti ad Oderam, Typis Nicolai Voltzij. A. 1593. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, 1593.
2589 Thilo Valentinus. Ode gratulatoria natali Friderici Wilhelmi principis electoris consecrata, numeris musicis madrigalis Petri Philippi accommodata ac sub solennem Academiae panegyrin ipso natali 1647 decantata. Królewiec, J. Reussner, [1647]. Królewiec, druk. Jan Reussner, (1647).
2418 (August II, król polski). Ode feralis qua Fridericum Augustum Poloniarum regem solemnibus parentalibus d. 14 Aprilis 1733 in templo academico deflet [...]. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2057 Voigt Balthasar (Voidius Balthasar). Oda Syncharistico-Panegyrica Sereniss. ac Potentiss. Principi et Domino. Dn. Vladislao IV. Poloniae Svecorumq. etc. Regi Feliciss. Pace per Dei gratiam in Borussia restitutȃ Adventu desiratiss. Elbingam Intranti Devotè consecrata per M. Balthasar. Voidium. Anno Christi 1636 [rz.]. Elbingae Excudebat Wendelinus Bodenhausen. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1636).
629 (Magirus Tobias). Oda honoribus viri Nobilissimi [...] Polonicor[um] exercituum Generalis, Archiatri et medici castrensis ordinarii, Luberti Erbenii [...] cum in Academia Viadrina, utriusq[ue] medicinae laurea coronaretur [...] decantata postrid. Kal. Jan. A. S. MDCLI. [Frankfurt an O.] Typ. Nicolai Kochii 1651 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O.), druk. Nikolaus Koch, 1651.
735 Pancratius Johannes. Oda gratulatoria ad amplissimum consultissimumque virum, dn. Israelem Hoppium, consulem Elbingensem, pro felici non tantum auspicio, sed potius perpetua consulatus sui administratione. Scripta a Johanne Pancratio Stargardensi Borusso. Genevae, ex Typogr, Gabrielis Carterij 1601, Kalendis Maij. Genève, druk. Gabriel Cartier, 1601.
1914 (Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič). Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana. w Warszawie. Warszawa, (druk. Michał Gröll, 1790).
1915 (Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič). Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129. Warszawa, druk. Piotr Zawadzki, b. r. (ok. 1790).
2783 Chreptowicz Władysław. Oda do [Ignacego] Zakrzewskiego, posła poznańskiego, miasta Warszawy prezydenta, dnia 2 maja 1792 roku wydana. Warszawa, druk. Antoni Czarniawski, (1792).
70 Franciszek II, cesarz. Od Jego Cesarskiey Węgierskiey i Czeskiey Król. Apostolskiey Mości czyni się Każdemu Wiadomo. B. m., b. r. (1797).
1694 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyscowych zostaiącym. Tudziesz ratunek zakamiałych grzesznikow przez Bractwo Ukrzyżowanego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa wniesiona. do kośćioła Fárnego Włodzimirskiego. Przez Jasnie Wielmoznego Jmć X. Adama Woynę Oranskiego biskupa Bellinenskiego, suffragana, Kamienieckiego, Braci y Siostrom y Wszystkim Wiernym, do wypełnienia, przy odpustach nadanych od Swiętey Stolicy, Apostolskiey wytłumaczona. W Lublinie Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1748. Lublin, druk. Jezuitów, 1748.
1650 Oceanus Gemmis Gratiarum. Oceanus Gemmis Gratiarum, Sacratissimi Cordis Jesu; Abundans. Singularibus ijsq[ue] maximis Indulgentijs concessis per Sanctissimum Dominum Nostrum Clementem XI. Pontificem Summum, Exundans. Ad Celsissimorum S.R.I. Principum Lvbomirsciorvm Srzeniavam in Ecclesia Ressoviensi PP: Scholarum Piarum in omnes Beneficijs. Profluus. In ipso Exordio Introductionis Immensus. Varsaviae Typis S.R.M. Collegij Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, (1720).
2546 Raue Johannes. [Obwieszczenie z okazji elekcji Jana Kazimierza skierowane do gdańszczan. Gdańsk, b. dr., ] 1648. B. m. (Gdańsk), 1648.
80 Kołłątaj Hugo, Mirosławski Maciej. [Obwieszczenie rektorskie o egzaminach, z datą: Kraków, 19 VII 1783]. B. m., b. r. (Kraków, 1783).
2101 Mably Gabriel Bonnot de. Observations Sur Les Déclarations Des Cours De Vienne, De Pétersbourg Et De Berlin, Au Sujet Du Démembrement De La Pologne. 1773. [Wydanie A]. B. m., 1773.
1842 Mably Gabriel Bonnot de. Observations sur les Déclarations des Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin, au sujet de demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
2993 Gliwowicz Jan Roch. Obrona Miasta Przemysla Swięty Wincenty Męczennik To iest Kazanie Na Uroczystosc Jego w Kosciele WW. XX. Franciszkanow Przemyskich. Przez X. Jana Rocha Gliwowicza Wikaryusza Katedralnego Przemyskiego Miane. á Pod Przeswietnym Jmieniem Wielmoznego Jmci Pana. Michała Wieniawskiego Starosty Mogilnickiego. Do Druku za Pozwoleniem Zwierszchnośći Duchowney Podane Roku Pańskiego 1764. Dnia 15. Września. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu. Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1764.
2264 Bronacki Faustyn. Obłow Kleynotow Starozytnych w Polu Iáśnie Wielmożnych Ich Mośćiow Panow Iudyckich, od nieużytey Parki ugoniony. A przy Akcie pogrzebowym S. Pamięći Wielmożnego Iego Mośći Páná P. Ierzego Iudyckiego Ciwuna Eragolskiego Starosty Iaswońskiego żałosnemu Auditorowi w Kośćiele Franciszkańskim Wileńskim Kazaniem Prezentowany. Przez W. O. Faustyna Bronackiego Zakonu Francizská [sic] S. Minorum Conventualium Pismá S. Doktorá, na ten Czas Regentá y Káznodzieie Ordynáryuszá Conventu Wileńskiego Prowincyey Ruskiey tegoż Zakonu. Roku P. 1684. 25. Stycznia za dozwoleniem Starszych do druku podany. w Wilnie w Drukárni Oycow Fránciszkanow. Wilno, Druk. Franciszkanów, 1684.
725 Obitum. Obitum praematurum et inopinatum praestantissimi viri juvenis Dn. Salomonis Lütken Grudentini Borussi. Qui Regiomonti Borussorum 2. Novemb. 1642 circa noctis meridiem placide mortalitatem explevit. Moesto animo lugebant amici. [Królewiec] Typ. Reusneriana 1642. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1642.
2538 Pastorius Joachimus. Obitum Andreae Trzebicki, episcopi Cracoviensis, ipso die Innocentium a. 1679 extincti deflet Musa... B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1679).
2006 Obiasńienie (Objaśnienie). Obiasńienie Rezolucyi (iako ią głoszą) Rzymskiey przeciw Przysiędze na Seymie Convocationis [sic] Anno 1733tio uczynioney. Notandum. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jan Jakub Preuss, 1733).
2357 Spangenberg Johann. [O siłogizmie]. B. m., b. r. (Wilno, druk. Mamoniczów, ok. 1586).