Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
240 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Parthenice prima sive Mariana continens vitam actusque sacros beatissimae virginis Mariae dei genitricis nuper a multis elimata mēndis. Magistri Gregorii Breytkoph de Konitz Saphicon ad Lectorem. Qui velit vitam Mariae nitentem Et dei sacros genitricis actus Scire, Baptistae relegat decora Carmina vatis [...] Prebeat annos. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1517).
241 Mantuanus Baptista (Mantuanus Johannes Baptista). Secunde Parthenices opus sanctissimae Virginis Catharinae passionem heroico carmine co[m]plectens, Non minus cultū q[uam] pium. Magistri Gregorii Bredekophs de Konitz Epigramma ad Lectorem. Sanctos intendens Catharine nosse triumphos, Innumeras poenas, fataque dira nimis [...] Auxilium famulis prestat ubique suis. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1519).
1623 Manni Giovanni Battista. Katownie Więzienia Piekielnego Niektore Obrazami, y Przykładámi Od X. Iáná Baptysty Manni Soc. Iesu, Poczterykroć po Włosku wydanemi, Obiasnione. Potym Ná postrach y poprawę grzesznym po Polsku, z małą rzeczy odmianą Przez Iednego Kapłana teyże Societatis Z dozwoleniem Starszych wydáne. Teraz záś swieżo przedrukowane. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1716. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1716.
1624 Manni Giovanni Battista. Prawdy Powszechne abo Dowodne Nauki Chrzescianskiey Filozofii. Wybrane z Rozmyślánia Czworakiey Wieczności. Od Xiędza Iana Manni po Włosku wydane, a od X. Idziego Estrixa po Łáćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jesu Kápłánow. Teraz Oyczystym ięzykiem Od I.K.G.S.G.N. Do używania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy 1703. B. m., 1703.
1625 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrzescianskiey filozofii. Wybrane z Rozmyślania czworakiey wieczności. Od Xiędza Iana Manni po włosku wydane. A od X. Idziego Estrixa po łaćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jezu kapłanow. Teraz oyczystym iężykiem [sic] od I.K.G.S.G.N. do uzywania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy. W drukarni Collegium Warszawskiego Societatis Jesu, 1728. Warszawa, druk. Jezuitów, 1728.
1993 (Manifestatio). Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735. B. m., b. r. (1735).
1622 Manifest województw i powiatów. Manifest woiewodztw y powiatow W.X. Litewskiego. Przez delegowanych Ichmośćiow panow p. posłow do Wilna zgromádzonych w Trybunale W.X. Litewskiego dńia 14. Augusta záńieśiony w Roku 1698. B. m., b. r. (Wilno?, 1698).
117 Manifest (Województwa Krakowskiego). Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1768).
239 (Manderus Andreas, Richterus Esaias). Gamelia [gr.] nuptiis rev [...] Enochi Hutzingi, pastoris in Kesemarck, Sponsi et [...] Elisabethae [...] Georgii Beigendorffii civis Gedanensis, piè defuncti, relictae filiae, Sponsae, dedicata ab Amicis, Scholae Gedanensis, ad D. Iohannem, Collegis. Dantisci Excudebat Iacobus Rhodus, 1594 [rz.]. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1594.
1071 Mandat und Ordnung. Mandat unnd Ordnung von Ihrer Excellence dem Herrn Reichs Cantzler unnd General Gouverneur der Antheile Preussen Krafft habender KönigIichen Commission den 17. Septembr. publiciret wie es nemlich hinfüro in den Quartiren und Guarnisonen gehalten und bey Jedermänniglichen bey der darin verfasten unablässigen Straffe observiret werden sol. Erstlich Gedruckt zu Elbing bey Wendel Bodenhausen Anno 1631. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1631.
238 Mancinus Dominicus, Breitkopf Gregor. Liber de quattuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendum pertinentibus. Magister Gregorius Laticephalus de Konitz. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1516).
1621 (Małgorzata Maria Alacoque św.). Echo z pod cieniow zakonnych wychodzące, skutki dobroczynności Boskiey, w duszy Jemu wierney. Y miłość Pána Jezusową ku nam grzesznym ogłaszaiące, to iest Krotkie zebránie Zywotá wielkiey służebnice Boskiey wielebney siostry Maryi Małgorzaty Alakok, zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Pánny Maryi. Z fráncuskiego ięzyká ná polski przetłumaczone y do druku podáne przez zakonnice tegoż Instytutu klasztoru Krákowskiego. W Roku Páńskim 1719. W Warszawie w Druk. I.K.M. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
2314 Malicki Walenty Jerzy. Włokno Aryadny, Ostrą Libityny Kosą Na Herbownym Korwinie Przerwane. Szláchetnie Urodzonego niegdy Iego Mośći Páná, P. Stefana z Kalinowa Kalinowskiego. Gdy we łzách pogrzebowych, Od Urodzonych Ich Mośćiow PP. Rodzonych swoich, I. M. P. Samuela Y Andrzeia z Kalinowa Kalinowskich. w Łázáńskiey Swiątnicy ná szczęśliwy wiecznośći port Złozone. Ná kłęb wieczney pámiątki przy powinney kondolencyey, Przez M. Walentego Malickiego, Filozofiey Doktorá, w Przesławney Akádemiey Krákowskiey Póetyki Professorá. Zmotane. Roku gDI z VVŁokná ArIáDnI strászna LIbItIná oDárłá herboVVnego ná VVIosnę korVIná. Dniá 18. Máiá. W Krakowie w Drukárni Mikołáiá Alexándrá Schedlá, I. K. M. Ord: Typográfá. Kraków, druk. Mikołaj Aleksander Schedel, 1693.
1992 Malagonelli Antonius. Joanni III, Poloniae regi invictissimo ob Viennam ab obsidionae [sic] Turcarum liberatam panegyricus Romae habitus ab Antonii Malegonnellio, nunc de Amadoris in Aedibus Eminentiss […]. Ad exemplar Florentiae annô 1684 [rz.]. Gedani, Reimprimebat David-Fridericus Rhetius. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1684).
633 Makowski Jan (Maccovius Johannes). Collegia theologica quae extant omnia: tertio ab auctore recognita, emendata, et plurimis locis aucta, in partes duas distributa. Franekerae, Impensis Ulderici Balck et Joannis Fabiani Deuring 1641. Franeker, druk. Ulderick Balck i Johannes Fabianus Deûring, 1641.
632 Major Johannes. Disputatio theologica peri geneseos kai hyiotetos [gr.] Christi Salvatoris. Opposita Neophotinianorum, ac pręsertim Enjedini, Osterodi, Smaltzii, haereticissimis opinionibus, nec non et aliorum erroribus, ubi et ista ventilatur quaestio: An Christus, etiam qua homo, sit Filius Dei naturalis [...] publice proposita a Johanne Majore [...] respondentium partes obeuntibus Bernhardo Derschow Regiomont. Boruss. et M. Johanne Wenckio Tieffenortense Thuring. Illo, ad sectiones priores quinq. die 24 April, hoc ad reliquas 25 Aprl. Jenae, Typ. Joh. Weidneri 1618 [rz.]. Jena, druk. Johann Weidner, 1618.
631 Majer Christoph Paul (Ben-Maier Salomon). Das ist: derer heutigen Juden Ceremonien und Gebräuche ins gemein, und insonderheit durch das gantze Jahr [...] Von etlichen [...] Rabbinen [...] zusammengetragen [...] und herausgegeben von [...]. Dantzig, gedr. bey Dav. Fried Rheten 1682. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1682.
113 Magistrat (Krakowa). Magistrat miasta Krakowa. B. m., b. r. (po 1700).
114 Magistrat (Krakowa). Magistrat ogolny Miasta Wolnego Stołecznego i Wydziałowego Krakowa. B. m., b. r. (1794).
115 Magistrat (Krakowa). Magistrat Miasta Głownego i Stołecznego Krakowa. B. m., b. r. (1795).
116 Magistrat (Krakowa). Magistrat Cesarsko-Krolewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. B. m., b. r. (1796).
629 (Magirus Tobias). Oda honoribus viri Nobilissimi [...] Polonicor[um] exercituum Generalis, Archiatri et medici castrensis ordinarii, Luberti Erbenii [...] cum in Academia Viadrina, utriusq[ue] medicinae laurea coronaretur [...] decantata postrid. Kal. Jan. A. S. MDCLI. [Frankfurt an O.] Typ. Nicolai Kochii 1651 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O.), druk. Nikolaus Koch, 1651.
2342 Maciewicz Dawid Samuel. [Mowa żałobna na śmierć Władysława Kierdeja]. B. m., b. r. (Wilno?, 1647).
1842 Mably Gabriel Bonnot de. Observations sur les Déclarations des Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin, au sujet de demembrement de la Pologne. 1773. B. m., b. r. (1773).
2099 Mably Gabriel Bonnot de. Collection Complète Des Ouvres De L’Abbé De Mably. T. VIII: Du gouvernement et des lois de Pologne. Des États-Unis d’Amérique. A Paris, de l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin. L’An III de la République. Paryż, druk. Ch. Desbriere, 1794/1795.
2100 Mably Gabriel Bonnot de. Collection Complète Des Ouvres De L’Abbé De Mably. T. XIII: De la Situation politique de la Pologne en 1776. Le Banquet des Politiques. De l’Étude de la Politique. Des Maladies politiques et de leur Traitement. Du Commerce des Grains. De la Superstition. Note de l’Éditeur de l’édition de 1790. Notre Gloire ou nos Rêves. De la Paix d’Allemagne. De la Mort de l’Impératrice-Reine. A Paris, de l’imprimerie de Ch. Desbriere, rue et place Croix, chaussée du Montblanc, ci-devant d’Antin. L’An III de la République. Paryż, druk. Ch. Desbriere, 1794/1795.
2101 Mably Gabriel Bonnot de. Observations Sur Les Déclarations Des Cours De Vienne, De Pétersbourg Et De Berlin, Au Sujet Du Démembrement De La Pologne. B. m., 1773 (wydanie A, bez przypisów).
1362 M. A. Denck-Mal, welches dem weiland Ehrenvesten, Vorachtbaren, und Wohlweisen Herren Fridrich Jägkwitz, vornehmen Bürgern und Küchlern, vormahlen Raths-Verwandten, jetzo gewesenen Gerichts-Beysitzern, und der Reformirten Gemeine wohlverdienten Kirchen-Eltesten: nachdem seine seelige Leiche, bey Volckreicher Versamlung auff dem Gottes-Acker beygesetzet worden; in dessen Behausung auffgerichtet M. A. Zur Lissa druckts Michael Buck, im Jahr 1675. Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
1989 Łubieński Stanisław. Oratio in funere D. Sigismundi III Poloniae et Sueciae regis […]. Cracoviae, in Officina Andreę Petricouij, S.R.M. Typogr. Anno 1633 [rz.]. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk II, 1633.
1614 Łosiowic Michał. Pastwy Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźice P. Obrázem, Łąkách Brátyáńskich zebráney, A ku używániu práwowiernych Owieczek Chrystusowych, y wygodźie Pásterzow ich do Druku podáney, przez X. M. Michała Łosiowica, Prowincyi Wielkopolskiey Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych. Częsc Wtora, W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Swiętá uroczyste cáłego Roku. W Toruniu, Nakłádem Jáná Chrystyáná Laurerá, Anno 1706. Toruń, nakł. Jan Chrystian Laurer, 1706.