Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
1608 Kwiatkiewicz Jan. Przydatek Rocznych Dziejow Koscielnych Zebranych Przez W.X. Jana Kwiatkiewicza Societatis Jesu Aż do lat naszych do Druku Podany Roku P. 1706. W Drukarni J.K.M. Collegium Calisk. Societatis Jesv. Kalisz, druk. Jezuitów, 1706.
1576 Górka Ludwik. Wieczerza Panska Abo Nabozenstwo Do Nayswietszego [sic] Sakramentu w Dzień Kommunij i innych czásow służące. A do Druku podáne Roku 1699. Z dozwoleniem starszych. W Drukarni I.K.M. Kollegium Kaliskiego Societatis Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1699.
13 Piotr Kanizjusz św. (Petrus Canisius s.). Catechismus (współwyd.) zob. Alvarez Emmanuel (De Institvtione Grammatica 1697). Kalisz, druk. Jezuitów, 1697.
1761 Alvarez Emmanuel. De Institutione Grammatica Libri Tres, Editio nova correctior. [Liber Primus - Lber Tertius]. Cum licentia Superiorum. Calissii, Typis Collegij Soc: Iesu. Anno Dni 1697. [Współwydane:] Piotr Kanizjusz św. Catechismus. Kalisz, druk. Jezuitów, 1697.
908 Rutka Bogumił Teofil. Kalendarz Nowy do Dobrey Smierci Barzo Pozyteczny. Z Łacińskiego […] 1679 […] na Polski ięzyk przez iednego Kapłana Soc: Iesu Przełożony […] W Kaliszu W Drukarni Kollegium Societ. Iesu, 1696. Kalisz, druk. Jezuitów, 1696.
2371 Alvarez Emmanuel. De Institutione Grammatica Libri Tres. [Liber Primus-Liber Tertius]. Calissii, 1681. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1681.
1725 Knapiusz Grzegorz. Synonyma Seu Dictionarium Polono-Latinum in gratiam et usum Studiosae Juventutis Polonae. Ex Thesauro Gregorii Cnapii Societatis Iesv. Collectum et recusum Calissii Typis Societatis Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, (przed 1727?).
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
1481 (Antoni Padewski św.). Ogrod S. Antoniego Padewskiego na zbáwienie Dusz. Rozmáitymi wonieiącymi posiany Kwiátámi Duszę nabożną ćieszącymi, ktory podczás Solemney Introdukcyey Tegoż S. Bráctwa Patroná w Kościele Konwentu Kobylińskiego mała trzoda Braći Mnieyszych, S. Fránćiszka Obserwántow na Większą Boską chwałę, á S. Pátroná cześć, Fundowáłá i szczepiłá z Dozwoleniem Stárszych Roku Páńskiego 1682. W Drukárni Collegium Káliskiego Soc: Jesu. Kalisz, druk. Jezuicka, 1682.
1679 Sokołowski Bartłomiej. Nabozenstwo prywatne albo Godzinki o Błogosławionym Bogumile Arcy-biskupie Gniezninskim. Od Kościoła Bożego w Regestr Swiętych ieszcze niepoliczonym, ále tylko (iáko mowią) Voce Populi dla wielkich Cudow, y łask, ktorych po dziś dzień w rożnych Potrzebách, do Jego Protekcyi uciekáiący się ludzie doznáią. Od trzech set lat, zá Swiętego Mianym. Ktorego drogi Ciáłá Depozyt, wielkiemi Cudámi, y Codziennemi łáskámi słynący, w Kollegiácie Unieiowskiey iest złożony. Przez X. Bártłomieiá Sokołowskiego Oboyga Práwá Doktorá, Kustoszá Unieiowskiego. Napisane Y do Druku podane. W Kaliszu, w Drukarni J.K.M. R. 1748. Kalisz, (druk. Jezuitów), 1748.
1567 Franciszek z Assyżu św. Reforma Zyćia Swiatowego Albo Reguła Z krotkim zebraniem powinnośći Braci i Siostr Trzeciego Zakonu Pokutuiących, nie pod klauzurą Zakonną mieszkaiących. Przez S. Franciszka Oyca Serafickiego Według Tradycyi Kronik Podana á dla pożytku zbawiennego tych ktorzy ten Zakon przyimuią, Pierwey w Toruniu, á teraz powtornie w Kaliszu Przedrukowaná. Za pozwoleniem Starszych. Roku Pańskiego 1732. Kalisz, (druk. Jezuitów), 1732.
2270 Schoenflissius Jędrzej (Andrzej). Ultimum Hominis Christiani Symbolum Albo Kazanie Pogrzebne Przy obchodzie pogrzebu Niegdy sławnego Pana Ierzego Sztrunka Kupca y Mieszczanina Wileńskiego a Seniora Kościoła Confes: Aug: w Wilnie dozornego. Ktory W roku ninieyszym 1634. Spokoynie w Panu zasnął, y iemu w ręce iego święte ducha swego oddał. Odprawowane 19. August. Przez X. Andrzeia Schonflissiusa Kaznodzieię teyże Confess: w Wilnie. Psalm 116. v 7. Revertere anima mea in requiem tuam: Drukowano WIewiu, 1634. Jewie, (Druk. Bractwa św. Ducha), 1634.
702 Neunachbar Joannes. Evangelisches Catechismus-Ubung nach Anleitung aller, und jeder Sonn- und Fest-täglichen Evangelien durch das gantze Jahr also eingerichtet [...] Der Evangelischen Gemeine zu St. Marien in Königl. Stadt Thorn vorgetragen. Jetzo auff Begehren zum Druck übergeben, und in zwey Theile sambt einem Anhange abgetheilet. [Th. 1-3]. Franckfurt und Leipzig, In Verleg. Jesaiae Fellgibeis 1675 [rz.]. [Na końcu 3 części] Jehna, Gedr. bey Sam. Krebsen 1675. Jena, druk. Samuel Krebs, 1675.
632 Major Johannes. Disputatio theologica peri geneseos kai hyiotetos [gr.] Christi Salvatoris. Opposita Neophotinianorum, ac pręsertim Enjedini, Osterodi, Smaltzii, haereticissimis opinionibus, nec non et aliorum erroribus, ubi et ista ventilatur quaestio: An Christus, etiam qua homo, sit Filius Dei naturalis [...] publice proposita a Johanne Majore [...] respondentium partes obeuntibus Bernhardo Derschow Regiomont. Boruss. et M. Johanne Wenckio Tieffenortense Thuring. Illo, ad sectiones priores quinq. die 24 April, hoc ad reliquas 25 Aprl. Jenae, Typ. Joh. Weidneri 1618 [rz.]. Jena, druk. Johann Weidner, 1618.
1773 Rücker Friedrich, Böse Georg. Exercitatio philosophica de virtute morali quomodo comparetur. Quam […] publico eruditorum examini exponunt praeses […] respondens Georgius Bösius Vilna Lithu. ad diem Februari, 1670 […]. Jenae, Liter. Joh. Jacobi Bauhoferi 1670. Jena, druk. Johann Jakob Bauhöfer, 1670.
441 Cyprian Johann, Wolff Johann Heinrich. Dissertationem de partium homini essentialium numero, indultu inclutae Facultatis Philosophicae praeses M. Joh. Cyprianus, Polonus et respondens Joh. Henricus Wolff Waltersdorffio Variscus a. d. Augusti 1669 p.p. Cic. 3. De orator, c. 9 Minime sibi quisque notus est et difficillime de se quisque sentit. Jenae, Liter. Bauhoferianis [1669]. Jena, druk. Johann Jakob Bauhöfer, (1669).
515 Grawer Albert (Grauerus Albertus). De novo ac horrendo errore circa doctrinam de satisfactione Christi pro peccatis humani generis dissertation es theologicae et scholasticae exquisitissimis sophisticationibus ac argutiis Christophori Ostorodi et Fausti Socini NeArrianis seu potius Photinianis oppositae [...] Editio secunda, correctior. Jenae, Typis et sumpt. Henrici Rauchmauls 1613 [rz.]. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
516 Grawer Albert (Grauerus Albertus). Harmonia praecipuorum Calvinianorum et Photinianorum. Hoc est, evidens demonstratio, qua recentiores Photinianos salvis multis D. Conradi Vorstii, professoris Leidensis, et aliorum quorundam Doctorum Calvinianorum hypothesibus et sacrae scripturae interpretationibus solide et sufficienter refutari non posse oculariter docetur, scripta solius veritatis amore ab [...]. Jenae Typis Henrici Rauchmauls 1613. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
880 Basilius Valentinus, Claromontanus Georgius. Letztes Testament und Offenbahrung der himlischen und jrrdischen Geheimnüss so in einem Altar gefunden in fünff Bücher abgetheilet. Zuvor nie in Druck aussgangen jetzt aber männiglichen zu nutz trewlich publiciret. Durch Georgium Claromontanum Silesium Leznicemsem [T. 1-2]. Jena 1626, In Verl. Hanss Eyrings und Joh. Perferts see: Erben Buchh. Jena (Wrocław), nakł. Johann Eyring i Johann Perfert (Erben), 1626.
253 Muret Marc Antoine. Epistolarum M. Antonii Mureti I.C. liber. Nunc demum auctus et ab innumeris pene mendis, quibus librariorum incuria scatebat, repurgatus. Cui accesserunt Epistolae aliquot D. Roberti Turneri [...] una cum epistola Julii Pogiani [...] De Ciceronis imitandi modo. Ingolstadii, Ex Off. Typ Davidis Sartorii, A. 1584 [rz.]. Ingolstadt, druk. David Sartorius, 1584.
483 Confessio. Fidei Et Religionis Christianae Confessio, Quam Sereniss. & Potentiss. Romanorum, Ungariae, & Boemiae Regi, Ferdinando, Optimates & Equites Orthodoxe reformatam doctrinam professi, Suo Fratrumq[ue], Quos Unitatem Boëmicam vocant, nomine: Primo quidem Viennae in Austria, XIV. Novembris M D XXXV. exhibuerunt: Postea vero, Invictiss. Imperat. Maximiliano P.P.A. Et Sereniss. Poloniae Regi Sigismundo Augusto, obtulerunt: Postremo Anno Sanctiss. Dn. N. M D. C IX. recognita. Adjectis ad calcem virorum quorundam illustrium, de hac ipsa Confessione, judiciis & testimoniis. Herbornae Nassoviorum 1612 [rz.]. Herborn (Nassau), 1612.
409 Calixt Georg (Calixtus Georgius). Consideratio doctrinae pontificiae juxta ductum concilii Tridentini et reformatae juxta ductum confessionis Thoruni Borussor. a. MDCXLV exhibitae. Fridericus Ulricus G. F. Calixtus [...] e MSS. eruit et edidit. Helmestadii, in Typographeo Calixtino excudit Johan-Georg Taeger. Prostabit Francofurti apud Joh. Wilh. Ammonem et Wilh. Serlini 1659 [rz.]. Helmstedt, druk. Calixtinum (Johann Georg Täger), 1659.
1021 Fasch Johann Augustin. Prussiae triumphantis libri tres in coronam serenissimi et invictissimi Principia ac Domini Friderici Borussiae regis primi de Regiae et Elector alis Domus Brandenburgicae rebus per Europam universam immortali fama gestis. Canente Jo. Augustino Faschio. Helmestadi, typis Georg-Wolfgangi Hammi, Acad. Typogr. Anno 1702. Helmstedt, druk Georg Wolfgang Hamm, 1702.
1483 Pareus David. De Sacrarum Scripturarum Necessitate et usu Doctorali et Judiciali Directivo; Quod sint norma fidei perfecta et unica. Adversus fanaticos et Sophistas Disputatio Altera. Praeside Davide Pareo S. Theologiae Professore in Academia Heidelbergensi. Respondente Jacobo Kostecky Polono, S. Theologiae studioso. Loco et horis consuetis: die XIII. Octobris. Heidelbergae, Typis Voegelinianis, Anno 1604 [rz.]. Heidelberg, druk. Voegelina (Gotthard Vögelin), 1604.
1484 Pareus David. Theses de Creatione Rerum ex primo aphorismo Mosis: in principio creauit Deus caelum et terram. Quas Praeside Reverendo et Clariss. Viro Dn. Davide Pareo, Sacrae Theologiae D. et Professore Ordinario, ac pro tempore Magnifico Academiae Rectore, Publice tueri conabitur Balthasar Crosnievicius Lituanus, ad diem XVI. Iunij, in auditorio Theologico, Horâ 7. matutinâ. Heidelbergae, Typis Johannis Lancelloti. 1599 [rz.]. Heidelberg, druk. Johann Lancelot, 1599.
308 Tossanus Daniel st. (Toussain Daniel). Contra Laurentium Arturum Iesuitam Posnaniensem Disputationes II, Prior, De S. Caena evangelica, quam Arturus oppugnauit. Altera, De superstitiosa et idololatrica veneratione Sanctorum: quam idem Arturus virulento Scripto contra Tossanum tueri conatus est. Ad Ecclesias Catholicam et Apostolicam doctrinam orthodoxè amplectentes in Polonia. Tertullian. Contra Haereticos: Haeretici tantum veritati obstrepunt [...] coatrariam falsam. Heidelbergae 1590 [rz.]. Heidelberg, (druk. Hieronymus Commelinus), 1590.
576 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema ethicae [...]. Hanoviae, Ap. Guil. Antonium 1610 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius, 1610.
574 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Rhetoricae ecclesiasticae [...] libri duo. Ed. 2 emendatior. Additae in fine tres eiusdem argumenti diatribae, una incerti autoris, altera [...] Georgii Sohnii, tertia Antonii Schori. Hanoviae, Ap. Gu. Antonium 1604 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius, 1604.
575 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Systema astronomiae compendiosum [...]. Hanoviae, Ap. Haer. Gu. Antonii 1613. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1613.
573 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Praecognitorum philosophicorum libri duo [...]. Hanoviae, ap. haer. Guilielmi Antonii 1612 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1612.