Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2226 Bullinger Heinrich. O rozmáitim á srogiem przesládowániu wszech wiekow Kosciołá Krześćiáńskiego. Wypisuią sie w thych Ksiąszkach wszytki przesládowánia, kthore Koscioł Páná Krysthusow od národzenia tegoż zbáwicielá áż do nászich cżásow cierpiał. Przycżyny sie też przesládowánia tego przypomináią, y spráwiedliwa pomstá á kaźni ktoremi pokáráć Pan Bog racżył tákowe przesládowce. Ná ostáthek dokłádáią sie slicżne pociechy, y nápominánia ku ćierpliwośći y státecżnośći w prawdziwey wierze. Ksiąszki bárzo pożytecżne y potrzebne, zwłaszcżá thych ostátnich á bárzo mizernych cżásow. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1573 (w kolofonie).
2237 Widawski Wężyk Piotr. O pchle, maluczkim ptaszku, elegija, to jest Wirsz z Owidyjusza łacińskiego na polskie przełożony, a teraz po drugi raz, z przydaniem rozmowy Wenery ze pchłą i z lekarstwem na pchły, wydany. B. m., b. r. (Kraków?, po 1603?).
145 Thomas à Kempis (Tomasz à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana księgi cztery przez wielebnego Tomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium Swiętego Augustyna napisane, z Łacińskiego na Polski język przetłumaczone. (Warszawa), Druk. Misjonarzy, 1792 (w kolofonie).
2351 Thomas à Kempis. O Naśladowaniu Christusa Pana, Kśiąg Czworo. Przez Wielebnego Thomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium ś. Augustyna, w Roku P. 1441. napisane. Teraz znowu w Polski ięzyk wedle exemplarza ręką samegoż Autora pisanego, przetłumaczone, y podzieleniem Rozdziałow ozdobione. W Krakowie, W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Typographa. Roku Pańskiego, 1623. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk II, 1623.
255 Musäus Simon (Musaeus Simon). Nützlicher bericht un heilsamer rath, aus Gottes Wort, wider den Melancholischen Teuffel, allen schwermütigen und trawrigen Hertzen, zum sonderlichen bewerthen Trost, Labsal und Erczney gestellet Durch Simonem Musaeum, der heiligen Schrifft Doctor. Syrah am XXX. Mache dich selbs nicht trawrig [...] vor der zeit. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
554 Hoppius David (Hoppe David). Nuptiis secundis viri [...] Philippi Hoppii, Fautoris literarum decentati: contractis cum [...] Anna, ab [...] Johanne Beckero relicta vidua [...] applaudit [...] Scholae Palaeopol: Regiomont: Prorector. Typis Wendelini Bodenhausen. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., b. r. (ok. 1636).
724 (Nuptiis). Nuptiis secundis plurimum reverendi [...] Samuelis Corellii [...] cum [... Regina. [...] D. Johannis Sierakowski inter Thorunienses maxime Clari, Filia unica dilectissima Thoruni solenniter die 7 Novemb. Ae 1678 celebrandis secunda quaeque vovent Contratres et Amici conjunctissimi Elbingenses. Thorunii, Imprimebat Joh. Coepselius 1678. Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
550 (Holst David, Bachman Nikolas). Nuptiis secundis [...] Henrici Grünreuters cantoris ad D. Annae Elbingae cum femina pudica Margaretha Eichlerin Jacobi Degneri, quondam in templo Neapoleos Elbingensis organicinis relicta vidua celebrandis A. 1651, d. 3 Maij amici secunda precantur […]. Elbingae, typ. Achatii Corellii [1651]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1651).
723 (Nuptiis). Nuptiis honoratissimis spectabilis dn. Caroli Ramsey secundum sponsi cum Regina Hornia virgine eminentissima. Prid. Kai. Mart, celebrandis secunda quaeq[ue] vovent Fautores et amici. Elbingae, Typis Corellianis 1651 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
721 (Nuptiis). Nuptiis honoratis, dn. Davidis Mylii, et [...] Ursulae Ranischen [...] Johannis Grambau civis et mercatoris Elbingensis relictae viduae; Celebrandis prid. Cal. Sextiles Anno MDCXXIII. [Elbląg] Typ. Haered. Bodenhausaeorum Elbingensis (1623) [rz.]. B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1623.
504 Gajus Johannes. Nuptiis honoratis rev. Dn. Petri Ventzky, ministri Ecclesiae Zeyrensis [...] et Dorotheae [...] Henrici Königs civis Elbingensis relictae viduae sponsae. Celebrandis 4. Martii. Anno Vxor pvdicaa a Deo Datvr. Elbingae, Typis Wendel. Bodenhausen [1626 chr.]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł. (1626).
722 (Nuptiis). Nuptiis honoratis [...] Nicolai Ludovici cum Christian Birckmannia [...] Gregorii Menningeri in Elbingensium Gymnasio Con-Rectoris quondam fidelissimi vidua: Elbingae XIIX Maji celebrandis, honoris ergo haec sacra sunt. [Elbląg] Typ. Bodenhausinis 1643 [rz.]. B. m. (Elbląg), druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1643.
720 (Nuptiis). Nuptiis Florentiss[imi] iuvenis [...] Andreae Henning sponsi et [...] Annae [...] Stephani Loyz olim syndici Elbingens relictae viduae sponsae, ad d. VIII. Martij Ann. 1621 [rz.] celebrandis. Vota ab amicis scripta. Elbingae, Typ. Haeredum Wendelini Bodenhausen (1621) [rz.]. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., 1621.
719 (Nuptiis). Nuptiis eruditione et humanitate praestantissimi iuvenis viri [...] Bartolomaei Margenburgeri sponsi [...] Annae Helms [...] Julii Helmu civis Elbing [...] filiae relictae sponsae. Celebrandis 7 Octobris Anno 1624. Gratulantur amici. (Balth. Fellgiebelius, Daniel Pancratius, Jacobus Sesselerus Thorun. Boruss.). Elbingae, Apud Haeredes Wendelini Bodenhausen (1624). Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., (1624).
718 (Nuptiis). Nuptiis auspicatissimis, reverendi plurimum [...] viri D. Samuelis Corellii [...] sponsi et [...] Reginae [...] Joannis Szierakowski, filiae unice dilectae, sponsae: Conjunctis votis gratulantur Amici Thorunenses. Thorunii, Typ. excudit Joh. Coepselius 1678. Toruń, druk. Jan Coepsel, 1678.
717 (Nuptiali). Nuptiali sacro Samuelis Corellii, in pago Preuschmarckt et Elbinga a concionibus sacris, Martis diei quae sunt, vigilantissimi sponsi: cum [...] Elisabeta Preussia [...] Martini Preussii relicta filia sponsa Julij XIX celebrando, consecrant amici MDCLVI. [Elbląg] Typis Corellianis 1656 [rz.]. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1656.
280 Roth Thomas (Rotus Thomas). Nuptiale carmen scriptum Ornatissimo iuveni Urbano Scholtzio Sponso et pudicissimae puellae Barbarae Grunaviae, Spectabilis viri Domini Iohannis Grunavij Senatoris et Scholarchae Elbingensis beatae memoriae, filiae Sponsae. [Gdańsk, Jakub Rhode] Anno Domini 1596. B. m. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I), 1596.
716 Nuptiae. Nuptiae praeconsulares Siefertinae secundae. [Elbląg] Typis Corellianis 1657. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1657.
2240 Szemián Mihály (Semian Michael). Nundinale Vratislaviense, czyli Wierszopiski Towar Na Wrocławski Swięto-Jański Jarmark posłany, zależący w uprzeymym Wielmożnemu Jmci Panu Ianowi Samuelowi z Suchodoł Suchodolskiemu Godnemu Konnych Woysk Krola Jmci y Rzpltey Polskiey Chorążemu, kawalerowi w sławney Wrocławskiey Ref[or]m. Ewangelickiey Szkole na ten czas Stduiącemu [sic] Na Dzień 24. Czerwca R. P. 1771. Przypadaiących zacnych Jmienin Powinszowaniu, ktore, Dla oświadczenia serdeczney swoiey ku godnemu Solennizantowi [sic] Nayukochańszemu swemu przedtym Uczniowi Jmci, chęci, złożył y przesłał Przeszły domowy Jmcin nauczyciel teraz w Hali Magdeburskiey Studuiący [sic] Węgrzyn. Drukował Jan Joachim Beyer. Halle, druk. Jan Joachim Beyer, (1771).
122 Obwieszczenie (Nro 8896). Nro 8896. Obwieszczenie. B. m., b. r. (1796).
1593 (Kajetan św.). Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych. B. m., (1697?).
1678 Sławski Wawrzyniec. Nowa Ná Jásną Gorę Częstochowską Peregrynacya, to iest Nabozenstwo. W nowo wydánych Pieśniách y Modlitwách, odpráwuiącym podroż do Przecudownego Obrazu Nayśw. Maryi Pánny, ná Jasney Gorze Częstochowskiey, niezliczonemi łáskámi słynącego, potrzebne, y pożyteczne. Jasnie Wielmoznym Wiktoryi z Goińskich Gaiewski, Kásztelánowy Konárskiey, y Eleonorze z Koźmińskich Jaraczewski, Kásztelánowy Lęndzkiey [sic], Pániom, y Dobrodzieykom. Jáko Rodowitośćią Krwi Przezacney ziednoczonym, ták zárownie ozdobę Swiątnic Boskich kochaiącym, ná dowod osobliwszey wdźięcznośći, y obligacyi. Przez W. X. Wawrzynca Sławskiego, Dźiekána Smigielskiego, Ofiarowane. A z dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney do Druku podane Roku Pańskiego 1756. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1756.
1586 Jabłonowski Jan Stanisław. Nowa Decenna do S. Franciszka Xawerego. Apostoła Indyiskiego Cudotworcy Ná Dźiesięć Piątkow Modlitwami y rożnym Nabożenstwem do tego Swiętego, we wszystkich potrzebach doświadczonego. Patrona. Przez wielkiego Klienta swego w Kinikszteynie własną pracą ozdobiona, Po kilkákroć w Káliszu, w Lublinie, we Lwowie, w Poznaniu, wydrukowána; á znowu przy nowey dobroczynności Páná pewnego szczegulniey náboznego do tego S. Cudotworcy Do Druku Podana Roku Pańskiego 1743. W Kaliszu, w Drukárni J.K.Mći in Collegium Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1743.
1600 Kongregacja (Nowa Boskiej Opatrzności). Nowa Boskiey Opatrznosci Kongregacya w Kosciele SS. Jana Przesłanca, y Apostoła. Collegium Lubelskiego Soc. Jesu. Swieżo od Stolice Apostolskiey potwierdzona. Tak nowo nadanemi Odpustami, iáko dawnym nabożeństwem tego Bractwa wzbudzona. Roku Pańskiego 1743. W Lublinie, w Drukarni Soc. Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1743.
2017 Podkostelsky Sigismundus. Novus Rex Poloniae Varschoviae, Auspice Deo, Communi Suffragio Electus Die XVII. Novemb. Anno quo Joannes Casimirus rex nowus obvia fatis Caelitus haec iustè sceptra Polona Capit et Cracoviae, non minus feliciter, quàm solenniter, coronatus die 17. Ianuarii. Anno, quo Joannis Casimiri, electi regis ut, ex re exornat Lechiae viva Corona Caput quia Rex Communi voto Electus, à Deo datus, pacificus, justus et Laudabilis futurus Jta per Anagramma metricum prosopopaeiacum ex integro titulo ipius Regio ad vivum delineatus […]. Elbingae, Typis Achatii Corellii. Elbląg, druk. Achacy Korel st., b. r. (ok. 1649).
2588 Thilo Valentinus. Novum domus Brandenburgicae solem. 12 Calendas Junii cum Friderico Wilhelmo, principi electori e Ludovica filius primogonitus Wilhelmus Heinricus nasceretur, ortum, salutabat... [KrólewiecJ, J. Reussner, 1648. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1648.
731 Origanus David (Origan David). Novae Motuum coelestium Ephemerides Brandenburgicae, annorum LX, incipientes ab anno 1595, et desinentes in annum 1655, calculo duplici luminarium, Tychonico et Copemicaeo, reliquorum planetarum posteriore elaboratae. (Pars 1-3). Francofurti cis Viadr. 1609, Typ. Joan. Eichornij apud David Reichardum. Frankfurt a. O., druk. Johann Eichorn (II), 1609.
506 Galilei Galileo. Nov-antiqua Sanctissimorum Patrum, et Probatorum Theologorum Doctrina De Sacrae Scripturae testimoniis, in conclusionibus mere naturalibus, quae sensata experientia, et necessariis demonstrationibus evinci possunt, temere non usurpandis: In gratiam Ser. Christinae Lotharingae [...] privatim ante complures annos, Italico idiomate conscripta a Galilaeo Galilaeo [...] nunc vero juris publici facta, cum Latina versione Italico textui simul adjuneta. Augustae Treboc. [Leiden] Impensis Elzevirorum, [Strassburg] Typis Davidis Hautti 1636 [rz.]. Strasbourg, druk. David Hautt st., 1636.
34 Bericht (Notwendiger). Notwendiger Bericht darinn in kurtzen Regulen verfasset ist wie sich ein jeder negst Göttlicher Hülffe in dieser gefährlichen Zeit für der gifftigen Seuche der Pestilentz bewahren auch wie denen die damit behafftet durch bequeme mittel zu helffen sey. Auff Anordnung eines Edelen und Hochweisen Rahts der Stadt Dantzig. Gestellet durch die Medicos Ordinarios daselbst. Gedruckt bey Philip Christian Rheten Anno 1660 [rz.]. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1660.
715 Gegenbericht. Nothwendiger und gründlicher Gegenbericht auff Johannis Caesaris Grünen-Donnerstags Predigt vom himlischen Testaments-Schatz etc: gestellet an die sämptliche Evangelische der ungeenderten Auspurg. Confession zugethanen Gemeine in der Königlichen Stadt Dantzig. Von Einem Ehrwür. Ministerio desselben Ort. Dantzig, bey Andr. Hünefelden 1646 [rz.]. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1646.