Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
715 Gegenbericht. Nothwendiger und gründlicher Gegenbericht auff Johannis Caesaris Grünen-Donnerstags Predigt vom himlischen Testaments-Schatz etc: gestellet an die sämptliche Evangelische der ungeenderten Auspurg. Confession zugethanen Gemeine in der Königlichen Stadt Dantzig. Von Einem Ehrwür. Ministerio desselben Ort. Dantzig, bey Andr. Hünefelden 1646 [rz.]. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1646.
1777 Geller Ambroży. Kazanie Niegdyś na Pogrzebie w Bogu zeszłey Jaśnie Wielmożney JMci Pani Magdaleny z Strybellow Łopottowey Bykowskiey, Strażnikowey Polney W.X.L. Starościny Bobroyskiey, Popkowskiey etc. w przytomności Jaśnie Wielmożnego, w Bogu Nayprzyewielebnieyszego JMci X. Feliciana Filippa Wołodkowicza, Koadjutora pod ow czas ieszcze Metropolij, a teraz już szczęsliwie całey Rusi Metropolity aktualnego, Włodzimierskiego y Brzeskiego Biskupa, Kijowo-Peczarskiego Opata. w Kościelie Farnym Bobroyskim, Roku 1761. Przez Xiędza Ambrożego Gellera Prowincyi Litewskiey Bazyliana Wikarego pod te Porę y Kaznodziei Nowogrodzkiego Miane a teraz w Roku 1766. z okazyi odprawionych za Duszę Teyże Pani Exekwij do Druku Podane. w Berdyczowie. w Drukarni Karmelu Fortecy Nayświętszey Panny Maryi za Przywilejem J.K.Mci. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1766.
509 Gelling Michael. Elegia Solemnia Nativitatis, Pueri nobis nati, Filii nobis dati: Messiae et Immanuelis nostri describens, concinnata a [...] Leopoliens. Polono. Anno [...] 1625 [rz.]. Regiomonti Borussorum, Ex Off. Laur. Segebadij [1625]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1625).
2158 Gengell Jerzy. De Immortalitate Animae Humanae Veritas (Quae totius Vitae Christianae est Basis) Multifariis Quaestionibus (Elenchum earum exhibet pagina immediatè Prologum antecedens.) Propugnata & Illustrata. Avctore R. P. Georgio Gengell Societatis Jesu Theologo. Calissii, Typis Collegii S. R. M. Societatis Jesu, Anno 1727. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1727.
1712 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca, przy Zakonnym milczeniu swiatu zawołana. A teraz z pod Zakonnego Welum, pod Protekcyą Herbownego Nałęcza Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani Ludowiki z Skaławskich Kozminski, Woiewodziny Kaliskiey oddana. Roku Pańskiego, ktorego pod zásłoną nátury ludzkiey Bog się táił 1748. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1748.
206 Gentili Scipione (Gentilis Scipio). Disputatio de actionibus in factum civilibus et praetoriis [...] praeside [...] suscipiet Martinus Gryn, Elbingensis Borussus. Disputabitur die 21. Augusti. Altorfii, excud. Christophorus Lochnerus, Academicus Typographus. 1595 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1595.
771 Georg Wilhelm (Jerzy Wilhelm), elektor brandenburski. Recessus generalis der Kirchen Visitation Insterburgischen und anderer Littawischen Embter im Hertzogthumb Preussen. Königsberg bey Lorentz Segebaden Erben 1639. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1639.
2432 (Georg Wilhelm, elektor brandenburski). Serenissimo Georgio Wilhelmo, principi electori exequias solvendas civibus academicis indicit rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], J. Reussner, 1642. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1642.
207 Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus). De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568. Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
223 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. Hoffgerichts Ordnung des Hertzogthumbs Preussen: Von dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten und Herrn, Herrn Georgen Friderichen Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jegerndorff, und [et]c. Hertzogen [et]c. Burggraffen zu Nuernberg, und Fuersten zu Ruegen, auffs newe corrigiret, gemehret und gebessert. Anno 1583. Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.
2296 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. [Zarządzenie z 4 X 1592 w sprawie procedury wykonywania wyroków sądowych i przeciwdziałania obstrukcji procesowej]. [W nagłówku:] Von Gottes gnaden Georg Friderich Marggraff zu Brandenburg, in Preussen etc. auch in Schlesien zu Jegerndorff, und etc. Hertzog, Burggraff zu Nuernberg, und Fuerst zu Ruegen. B. m., b. r. (Królewiec, 1592).
208 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Domini Ioannis Neodici [...] Elbingae urbis regiae Borussorum consulis [...] hac vita feliciter functi, obitus. Lugduni Batavorum ex Officina Plantiniana, 1597 [rz.]. Leiden, druk. Plantiniana (Franciscus Raphelengius), 1597.
209 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Eidyllion [gr.] De obitu nobilis [...] viri dn Iohannis Boddigeri Elbingensis Reipub[licae] [...] senatoris atq[ue] studiosissimi: quem [...] ex hac vita Dominus ascivit IV. Id. Iul. [...] 1595 [rz.]. Elbingae. Musarum Elbingensium summi et optimi patroni [...] defuncti. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1595. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1595.
210 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Threnus super obitu Thomae Roti Dirsoviensis Prutheni, viri divina humanaq[ue] sapientia praeclari, qui Scholae Elbingensis Doctor [...] ab humanis officijs praemature [...] avocatus [...] sui desiderium reliquit, Elbingae: fusus a [...]. Lugduni Batavorum Apud Thomam Basson. A. tempp. ultt. 1596 [rz.]. Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
211 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). To Ioanni Neodiko [gr.] kai Martino Grynaio neois eupepaideumenois [...] propemtikon Chrisoforos ho Geppelios [...]. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1594 [rz.]. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1594.
472 (Gericius Crispinus, Gericke Crispin). Epithalamia in solennem nuptiarum festivitatem [...] Crispini Gericii [...] nec non [...] Sabinae Fuchsiae [...] Christophori Birckmanni [...] relictae viduae sponsae [...] scripta ab Amicis, Collegis et discipulis Scholae Elbing. XIII. Julii, Anni Magne Deus tibi soli gloria [Joannes Albinus, Georgius Schuchtius, Georgius Hopper, Joach. Sadrovius]. Elbingae, ex Typogr. Wend. Bodenhausen [1609]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1609).
2479 Gerlach Nathanael. Fasces augustos Stanislai I. regis Poloniarum, etc. sub almae diei nominalis recursum 1708 d. 8 Maii veneratur. Gdańsk, J. Z. Stolle, [przed 8 V 1708]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1708.
1571 Gertruda św. Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747. Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
1572 Gertruda św. Niebo ná Ziemi Tyle gwiazdámi, ile Modlitwámi swiatłe Albo Strzeliste, Akty y Affekty s. Gertrudy. Z Niebá pochodzące bo z Niebem czynione pod rospostártymi senátorskiego Orłá skrzydłámi. Jáśnie Wielmożney Jey-Mośći Páni Antonii Sybilli z Komesow De Waldsteyn Sapiezyney Wojewodźiny Wileńskiey ná świátło Polskiego świátá wydane Roku Wćielonego Boga 1724. W Wilnie Druk. Akád. Soc. Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
2656 Gerüchte (Geruechte). Vertheidigtes Guttes Geruechte Derer aus der Ober-Ungrischen Graffschaft Zipss, und absonderlich denen der Polnischen Krohn verpfaendeten dreyzehen Staedten unschuldig ins Elend getriebenen Diener Chhristi, Wieder Ihrer Verfolger und Verlaeumbder Boeses Gerichte und Gedichte gerichtet. Gedruckt im Jahr 1676. B. m., 1676.
2292 Gesang. Catholische Gesang auff die Vornembste Jarszeiten unsers Herrn Iesu Christi, mit einem anhang etlicher anderer newer gesaeng. ... Cum facultate Superiorum. Gedruckt zu Krokaw, Durch Franciscum Cesari, Jm Jahr, 1620. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1620.
1338 Gesangbuch. Gesangbuch zum Gebrauch der Reformirten Gemeine in Lissa, und der übrigen Deutschen Gemeinen der Unität. Neue und vermehrte Auflage. Lissa 1760. gedruckt bey Samuel Gottlieb und Michael Lorentz Pressern. Leszno, druk. Samuel Bogumił st. i Michał Wawrzyniec mł. Presserowie, 1760.
1031 Geschichte (Warhaftige). Warhafftige wunderbarliche dennoch auch anmütige Geschichte so sich dieses 1620. Jahr den 12. Martij St. N. in einem Dorffe nahe bey Dantzig zur Heubude geheissen begeben zugetragen und hören lassen von Trommelschlagen Schallmeyenpfeiffen und andern Musicalischen Instrumenten. Welches alles in des Schultzen alda mit Nahmen Jacob Dittloffs behausung zum ersten mahl in seinem Abwesende zum andern in seiner selbst eigen gegenwart vorgelauffen. Gedruckt zu Dantzigk durch Georg Rheten. Im Jahr 1620. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1620.
11 Geschichts-Calender (Curieuser). Curieuser Geschichts-Calender des Hertzogthums Schlesiens und Marggraffthums Mähren und Lausitz von Anno 1600 bis 1698, nach den Jahren, Monaten und Tagen in beliebter Kürtze eingerichtet. Leipzig bey Joh. Ludw. Gleditschen 1698. Leipzig, druk. Johann Ludwig Gleditsch, 1698.
1959 Gespräch. Gespräch im Reiche derer Todten zwischen den letzt-verstorbenen beyden grossen und Welt-berühmten Monarchen dem Könige Augusto II. von Pohlen, und dem Könige Fridr. Wilhelmen von Preussen. Darinnen beederseits höchst-curieuses und ausnehmend merckwürdiges Leben, samt andern damit connectirten Historischen Wahrheiten der neuern Zeit aufrichtig erzehlet werden [I-III Entrevue]. B. m., b. r. (1741).
1033 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche derer Todten zwischen zweyen allerdurchlauchtigsten Königinnen als nehmlich Ihro Majestät der Königin von Pohlen, und Churfürstin zu Sachsen, Christiana Eberhardina und Ihro Majestät der Königin von Dennemarck Louysa, darinnen beyder Allerdurchlauchtigster Personen höchst denckwürdiger Lebens-Lauff, und was dazu gehörig, auf eine angenehme Art beschrieben wird. Anno 1730 [rz.]. B. m., 1730.
1960 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche der Todten, zwischen Ihro jüngst verstorbenen Königl. Majestät in Preussen und Churfl. Durchl. zu Brandenburg, Friderico Wilhelmo, und Piasto, einem alten und berühmten Pohlnischen Ober-Regenten, worinnen die Historie dieser beyden Grossen und Bewunderns-würdigen Fürsten kürtzlich erzehlet, und mit Politischen, Lesens-werthen und besondern Betrachtungen begleitet und angenehm gemacht wird [I-II Entrevue]. Berlin, zu finden bey Johann Andreas Rüdiger. 1741. Berlin, druk. Johann Andreas Rüdiger, 1741.
1035 Gespräche (Remarquables). Remarquables Gespräche in dem Reiche der Lebendingen zwischen Stanislao aus Pohlen und dem Praetendenten Jacobo III. oder Printz Wallis aus Engelland darinnen beyde Herren einander ihre glück- und unglückliche Fata bis auf itzige Zeit kurtz doch ausführlich entdecken. Nebst beygefügter hohen Vermählung der Lescinsky schen Printzessin an dem König in Franckreich. B. m., b. r. (Frankfurt; Leipzig, ok. 1730).
2413 Gespräche. Curieuse Gespraeche Zwischen denen zwey Pohlnischen Staedten, Dantzig und Thoren, ueber die itzigen Conjuncturen, So die Stadt Dantzig betreffen. 1734. Erster Theil–[Zweyter Theil]. Gdańsk, 1734.
1961 Gespräche. Gespräche im Reiche derer Todten, zwischen dem grossen Könige von Franckreich Ludewig dem XIV. und zwischen Francisco Ludovico von Bourbon Printz de Conty, die ietzige neueste Pohlnische Conjuncturen betreffend. Oster-Messe 1733. B. m. (Wrocław?), 1733.