Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
504 Gajus Johannes. Nuptiis honoratis rev. Dn. Petri Ventzky, ministri Ecclesiae Zeyrensis [...] et Dorotheae [...] Henrici Königs civis Elbingensis relictae viduae sponsae. Celebrandis 4. Martii. Anno Vxor pvdicaa a Deo Datvr. Elbingae, Typis Wendel. Bodenhausen [1626 chr.]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł. (1626).
505 Galilei Galileo. Dialogo di Galileo Galilei Linceo matematico sopraordinario delio Studio di Pisa. E Filosofo, e Matematico primario del serenissimo Gr. Duca di Toscana. Doue ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Copernicano; Proponendo indeterminatamente le ragioni Filosofiche, e Naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte. In Fiorenza, Per Gio: Batista Landini 1632 [rz.] Con licenza de’Superiori. Firenze, druk. Giovanni Battista Landini, 1632.
506 Galilei Galileo. Nov-antiqua Sanctissimorum Patrum, et Probatorum Theologorum Doctrina De Sacrae Scripturae testimoniis, in conclusionibus mere naturalibus, quae sensata experientia, et necessariis demonstrationibus evinci possunt, temere non usurpandis: In gratiam Ser. Christinae Lotharingae [...] privatim ante complures annos, Italico idiomate conscripta a Galilaeo Galilaeo [...] nunc vero juris publici facta, cum Latina versione Italico textui simul adjuneta. Augustae Treboc. [Leiden] Impensis Elzevirorum, [Strassburg] Typis Davidis Hautti 1636 [rz.]. Strasbourg, druk. David Hautt st., 1636.
507 Galilei Galileo. Systema cosmicum. In quo dialogis IV. de duobus maximis mundi systematibus, Ptolemaico et Copernicano, rationibus utrinque propositis indefinite ac solide disseritur. Accessit altera hac editione praeter conciliationem Locorum S. Scripturae cum terrae mobilitate, ejusdem Tractatus de motu, nunc primum ex Italico sermone in Latinum versus. Lugduni Batavorum [Leiden], apud Frider. Haaring et Dav. Severinum Bibliopolas 1699. Leiden, nakł. Frederik Haaring i David Severinus, 1699.
2478 Gallus Joannes Christophorus, Gallus Jacobus Fridericus. Ad serenissimum principem Joannem Casimirum regem Poloniae. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, po 1656).
2271 Garlicki Tomasz. Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770. B. m., b. r. (1770),
2329 Gaudia. Gaudia Post Luctus Seu Palma Triumphalis Lauro Martyrij succedanea: In Triumphantis pro Christo, & cum Christo, Inter Filiorum Tormenta Titi dextera revirescens. Ab Academico-Tulliana Adolescentia In Theatro Doloris Praesentata Anno, post Tormentorum & Mortis suae Luctum, Orbi Gaudia Creantis Salvatoris 1680. Praecedanea Dominicae Palmarum die [13 IV 1680]. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1680].
2734 Gąsiorek Stanisław. [Fortuna abo sczęście]. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1532).
2735 Gąsiorek Stanisław. Fortuna. álbo Szcześćie [sic]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Łazarz Andrysowic, ok. 1570 [po 1561, przed 1577])
2753 Gąsiorek Stanisław. Fortuna Abo Sczęscie, Teraz nowo porządniey wydrukowána. W ktorey tu przez los, wiele możesz rzeczy Ztąd się dowiedzieć, á to miey ná pieczy: Ze czásem y żart ściąga się ku prawdźie, Czego się wiele tu na potym znaydźie. W Krakowie, w Drukárni u Dźiedźicow Stanisława Bertutowica, R. Páńskiego, 1665. Kraków, druk. Dziedzice Stanisława Bertutowica, 1665.
2950 Gąsowski Ignacy. Wiersze z okoliczności aktu weselnego Jaśnie Wielmożnym Jchmcm Państwu Michałowi y Aleksandrze Ogińskim. Wilno, druk. Bazylianów, 1761.
1455 Gdowski Zygmunt. Praxis Confessionalis breuissima Iussu Illustrissimi et Rev: Dn. Principis D. Ernesti Archiepiscopi Pragensis Legati Nati, etc. etc. Edita A. Fr: Sigismundo Gdovsky Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confessariorum (maxime Curatorum) quam paenitentium, in Archidioecesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, altera suspensionum, Appendice item omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragae in Antiqua Urbe, Typis Pauli Sessij, Typographi Archiepiscopalis. Anno 1625 [rz.]. Praha, druk. Pavel Sessius, 1625.
1954 Gebet (Allgemeines). Allgemeines Gebet welches auff Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenburg in Preussen Hertzogs gnädigste Verordnung umb Abwendung gegenwärtiger Noht von allen Seiten diesem Lande andringender Gefahr in allen Kirchen des Hertzogthumbs Preussen wochentlich und sonderlich an den verordneten Buss- Fast- und Behttagen nach der Predigt sol gehalten werden. Königsberg Druckte Johann Reusner 1655. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1655.
1955 Gebet (Ein andächtiges). Ein andächtiges und christliches Gebet, in welchem die vor diesem zerschlagene numehr reassumirte Tractaten zwische den beiden Chronen Pohlen und Schweden Gott dem Herren zum glücklichen fortgang demütigst befohlen werden […]. Gedruckt im Jahr 1628. B. m. (Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade), 1628.
1957 Gebet (Ein christlich). Ein christlich allgemein Gebet, welches in gegenwertiger grossen Krieges-Gefahr der Löblichen Cron Polen wieder alle derselben Feinde in den Kirchen des Hertzogthumbs Preussen nach der Predigt zuhalten angeordnet ist auch einem jedern in seinem Hause und Hertzen andächtig zu beten treülich anbefohlen wird […]. Königsberg gedruckt bey Pasche Mensen im Jahr Christi 1649. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1649.
1956 Gebet (Ein christliches). Ein christliches und allgemein andächtiges Gebet uber vorstehende grose Kriegsgefahr in den Kirchen des Hertzogthumbs Preussen zuhalten angeordnet […]. Gedruckt zu Königsberg in Preussen bey Lorentz Segebaden Anno 1626. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1626.
715 Gegenbericht. Nothwendiger und gründlicher Gegenbericht auff Johannis Caesaris Grünen-Donnerstags Predigt vom himlischen Testaments-Schatz etc: gestellet an die sämptliche Evangelische der ungeenderten Auspurg. Confession zugethanen Gemeine in der Königlichen Stadt Dantzig. Von Einem Ehrwür. Ministerio desselben Ort. Dantzig, bey Andr. Hünefelden 1646 [rz.]. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1646.
1777 Geller Ambroży. Kazanie Niegdyś na Pogrzebie w Bogu zeszłey Jaśnie Wielmożney JMci Pani Magdaleny z Strybellow Łopottowey Bykowskiey, Strażnikowey Polney W.X.L. Starościny Bobroyskiey, Popkowskiey etc. w przytomności Jaśnie Wielmożnego, w Bogu Nayprzyewielebnieyszego JMci X. Feliciana Filippa Wołodkowicza, Koadjutora pod ow czas ieszcze Metropolij, a teraz już szczęsliwie całey Rusi Metropolity aktualnego, Włodzimierskiego y Brzeskiego Biskupa, Kijowo-Peczarskiego Opata. w Kościelie Farnym Bobroyskim, Roku 1761. Przez Xiędza Ambrożego Gellera Prowincyi Litewskiey Bazyliana Wikarego pod te Porę y Kaznodziei Nowogrodzkiego Miane a teraz w Roku 1766. z okazyi odprawionych za Duszę Teyże Pani Exekwij do Druku Podane. w Berdyczowie. w Drukarni Karmelu Fortecy Nayświętszey Panny Maryi za Przywilejem J.K.Mci. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1766.
509 Gelling Michael. Elegia Solemnia Nativitatis, Pueri nobis nati, Filii nobis dati: Messiae et Immanuelis nostri describens, concinnata a [...] Leopoliens. Polono. Anno [...] 1625 [rz.]. Regiomonti Borussorum, Ex Off. Laur. Segebadij [1625]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1625).
2158 Gengell Jerzy. De Immortalitate Animae Humanae Veritas (Quae totius Vitae Christianae est Basis) Multifariis Quaestionibus (Elenchum earum exhibet pagina immediatè Prologum antecedens.) Propugnata & Illustrata. Avctore R. P. Georgio Gengell Societatis Jesu Theologo. Calissii, Typis Collegii S. R. M. Societatis Jesu, Anno 1727. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1727.
1712 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca, przy Zakonnym milczeniu swiatu zawołana. A teraz z pod Zakonnego Welum, pod Protekcyą Herbownego Nałęcza Jaśnie Wielmożney Jeymośći Pani Ludowiki z Skaławskich Kozminski, Woiewodziny Kaliskiey oddana. Roku Pańskiego, ktorego pod zásłoną nátury ludzkiey Bog się táił 1748. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1748.
206 Gentili Scipione (Gentilis Scipio). Disputatio de actionibus in factum civilibus et praetoriis [...] praeside [...] suscipiet Martinus Gryn, Elbingensis Borussus. Disputabitur die 21. Augusti. Altorfii, excud. Christophorus Lochnerus, Academicus Typographus. 1595 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1595.
771 Georg Wilhelm (Jerzy Wilhelm), elektor brandenburski. Recessus generalis der Kirchen Visitation Insterburgischen und anderer Littawischen Embter im Hertzogthumb Preussen. Königsberg bey Lorentz Segebaden Erben 1639. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, 1639.
2432 (Georg Wilhelm, elektor brandenburski). Serenissimo Georgio Wilhelmo, principi electori exequias solvendas civibus academicis indicit rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], J. Reussner, 1642. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1642.
207 Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus). De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568. Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
223 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. Hoffgerichts Ordnung des Hertzogthumbs Preussen: Von dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fuersten und Herrn, Herrn Georgen Friderichen Marggrafen zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Jegerndorff, und [et]c. Hertzogen [et]c. Burggraffen zu Nuernberg, und Fuersten zu Ruegen, auffs newe corrigiret, gemehret und gebessert. Anno 1583. Gedruckt zu Koenigsberg in Preussen bey Georgen Osterbergern. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1583.
2296 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. [Zarządzenie z 4 X 1592 w sprawie procedury wykonywania wyroków sądowych i przeciwdziałania obstrukcji procesowej]. [W nagłówku:] Von Gottes gnaden Georg Friderich Marggraff zu Brandenburg, in Preussen etc. auch in Schlesien zu Jegerndorff, und etc. Hertzog, Burggraff zu Nuernberg, und Fuerst zu Ruegen. B. m., b. r. (Królewiec, 1592).
208 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Domini Ioannis Neodici [...] Elbingae urbis regiae Borussorum consulis [...] hac vita feliciter functi, obitus. Lugduni Batavorum ex Officina Plantiniana, 1597 [rz.]. Leiden, druk. Plantiniana (Franciscus Raphelengius), 1597.
209 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Eidyllion [gr.] De obitu nobilis [...] viri dn Iohannis Boddigeri Elbingensis Reipub[licae] [...] senatoris atq[ue] studiosissimi: quem [...] ex hac vita Dominus ascivit IV. Id. Iul. [...] 1595 [rz.]. Elbingae. Musarum Elbingensium summi et optimi patroni [...] defuncti. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1595. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1595.
210 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Threnus super obitu Thomae Roti Dirsoviensis Prutheni, viri divina humanaq[ue] sapientia praeclari, qui Scholae Elbingensis Doctor [...] ab humanis officijs praemature [...] avocatus [...] sui desiderium reliquit, Elbingae: fusus a [...]. Lugduni Batavorum Apud Thomam Basson. A. tempp. ultt. 1596 [rz.]. Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.