Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
2380 Estienne Henri. Ane mervellous discours upon the lyfe, deides, and behaviours of Katherine de Medicis Quene mother wherein are displayed the meanes which scho hath practised to atteyne unto the usurping of the Kingdome of France, and to the bringing of the state of the same unto utter ruyne. Printed at Cracovv, 1576. Cracovv [recte: Edinburgh, printed by J. Ross], 1576.
1545 Cieszkiewicz Hieronim. Excytarz viatora chrzescianskiego, do Oyczyzny ospále postępuiącego, albo Pobudká w nabożeństwie zániedbáłym ku Swiętemu Aniołowi Strozowi, gdźie Podáią się rożne sposoby, do záwdźięczenia opieki, y straży Anielskiey, iáko są Godźinki nowe z Pismá S. Zebráne, Koronká, Litánie rożne, z kochánkow Anielskich, ćwiczenie się w codźiennym nabożeństwie. etc. etc. Z Informácyą o Porządku ktory ma bydź w tym Bráctwie. Do Druku podany. Z dozwoleniem Stárszych y Przywileiem J.K.M. Przez X. Hieronyma Cieszkiewicza, Zákonu S. Pawła P.P. Przeorá Beszowskiego. Roku 1709. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1709.
1448 Fontanna. Fontanna Piąćią Strumieni Krwáwych płynąca. Albo Nabozenstwa y Odpusty należące do Przeświętney Konfraterniey Piąci Ran Pána Iezusowych. Zdozwoleniem Stárszych. Drukiem Odnowiona. Roku Páńskiego, 1712. Częstochowa, druk. Paulinów, 1712.
1531 (Anna św.). Dziewięc nabozenstwa do S. Anny Krolowey Niebá y Ziemie, N. P. Maryey Matki, á Boga Wcielonego Babki, ná pámiątkę dźiewięć miesięcy, przez ktore Corkę swoię N.P. w żywoćie nosiłá spisane. Teraz swiezo dla większego honoru, y czći tey S. Pátronki pomnożeniá, sumptem I.W.I.M.P. Woiewodziney Sieradzkiey przedrukowane. Z pozwoleniem stárszych. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey, Roku Páńskiego 1716. Częstochowa, druk. Paulinów, 1716.
2184 (Zabawa). Zakonna Zabawa Niebieskich delicyi pełná. Przy codźięnnym [sic] Nabożeństwie w Duchowne Akty Obfituiąca. Siostrom Swiętey Matki Klary w Konwenćie Krákowskim Swiętego Andrzeia zostáiącym Naznaczona. A zá pozwoleniem Stárszych Do Druku Podana. Roku Páńskiego 1718. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, Druk. Paulinów, 1718.
1756 Heroina chrześcijańska. Heroina chrzescianska Swiątobliwemi Aktámi, y wdźięczną rozmáitośćią Modlitw nayprzednieyszych uzbroiona. Do Krolestwá niebieskiego y nieoszácowánych skárbow Boskich mężnie szturmuiąca. Ku większey Boskiey chwale, Mátki Przenayświętszey y Pátronow SS. godnego uszánowánia: ná zbáwienny záś świątobliwych serc ludzkich pożytek, y wygodę, z pozwoleniem zwierzchnośći ordynáryiney, zá osobliwym I.K.M. Przywileiem z większymi przydatkámi po czwarty raz do druku podana. Przez Xiędza Antoniego Nowakowskiego Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelniká, Prefektá Drukárni, Roku Páńskiego 1720. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1720.
1730 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721. Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
1746 Świątnica duchowna. Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Iedynemu od Heroiny Pobozney Wystawiona. Siedmią swiec Roratnych ná cześć Wćielonego Bogá y Mátki Nayczystszey, Nayswiętsze Brzemię w zywoćie noszącey, rewerencyą z serdecznych áffektow zápalonemi, z przydatkiem modlitew do SS. Pańskich Przyozdobiona. W Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku Pańskiego. 1731. Częstochowa, druk. Paulinów, 1731.
1749 Vademecum medicum. Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu etc. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, etc. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
1472 Manuale. Manuale Pietatis. Ex probatis precationum libellis, jam ante. Concinatum. Nunc denuo selectioribus devotionibus, Auctum. Una cum utilissimis Resolutionibus pro infirmis, ac Compendio Controversiarum. Editio Decima. Cum Licentia Superiorum, et Privilegio S.R.M. Typis Clari Montis Częstochoviensis. A.D. 1751. Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.
2682 Versuch. Versuch einer freyeren Uebersetzung der Psalmen um sie fuer christliche Gemeinen brauchbar zu machen nach den gewoehnlichen Franzoesischen Melodien. Danzig 1783, gedrukt bey J. E. F. Muellers Wittwe
1089 (Elbląg, Elbing). Advys uyt Elbingh vanden 8 Mey 1656 verwattende den teegen-woordighen stant vande Sweetsche Affairen respective in Polen ende Pruyssen. Nr 37. s‘Graven-Hage, Chr. Calaminus, 1656. Den Haag, druk. Hendrik Hondius (II), 1656.
1897 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Dresden. 1733. Dresden, 1733.
2667 Klesch Daniel. Exulanten Wunsch und Segen, Exulanten Wunsch und Segen, Die durch das Jammerthal gehen, und machen daselbst Brunnen [...]. In welcher Meinung Ich auch in diesem meinem Elend-Stand [...] vertrieben, aus dem Ungarischen, durch das Polnische, Preussische, Pommerische, See-Staedtische, Maerckische und Saechsische Jammerthal gangen [...] und in dieses Meissnische Thraenenthal, nach Gottes Willen angelanget, Ihrer Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen, den nechstverwichenen XXXI. Maij einen hertzlichen Segen an Dero Drey und Sechzigjährigen Geburts-Tag in tieffster Unterthaenigkeit abgeleget, und nun bey gegenwaertiger Gelegenheit des angestellten Grossen Fast-Buss- und Beth-Tages. Den XI. Tag des Monats Junii, des ietzt lauffenden 1675 Jahrs, Der Hoch-Wohlgebornen Frauen Frauen Henrichetta Catharina, geborner Freyin von Friesen vermaehlten Freyin von Gerssdorff, Des [...] Nicolai Freyherrns von Gerssdorff. Seiner. Churfl. Durchl. hohansehnlichen Geheimen Raths etc. hertzgeliebten Frauen Gemahlin Aller Exulanten grossen Wolthäterin, [...] zu hohen Andencken [...] als ein Segen uebergeben, Von M. Daniel Kleschen von Iglo aus Ungarn gekroenten Kaeys. Poeten, weiland gewesenen Evang. Pfarrherr, [...] der Zeit im Elend Christi Creutztraeger. Dressden, Druckts Christoph Baumann, Anno 1675. Dresden, druk. Christoph Baumann, 1675.
2543 Poniński Antoni. Gemini soles ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae coniuncti. Dresden, J. Chr. Krause, 1728. Dresden, druk. Johann Christoph Krause, 1728.
486 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Historia animalium [...] cum commentario et supplemento Observationum ex recentiori Historia naturali, similitudinum, emblematum, hieroglyphicorum, ad usum oratoriae tum civilis tum Ecclesiasticae, opera Johannis Cypriani [...]. Dresdae, ap. Mart. Gabr. Hübnerum, imprim. Haeredes Melch. Bergenii 1687. [T. 2:] Johannis Cypriani [...] Historiae animalium a D. Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio in Commentario et supplemento ex recentiori historia naturali [...]. Lipsiae et Francofurti, impensis Martini Gabr. Hübneri 1688. Dresden, druk. Melchior Bergen (Witwe und Erben), 1687-1688.
1903 (August III, król polski). Innschrifft auf Ihro Majestäten, den Neu-erwählten König in Pohlen und Chur-Fürsten zu Sachsen, Friederich August, und die Neu-erwählte Königin in Pohlen und Chur-Fürstin zu Sachsen, Maria Josepha. Dresden, bey P. G. Mohrenthaien. 1733. Dresden, druk. Peter Georg Mohrenthal, 1733.
2404 Defoe Daniel. The Dyet Of Poland, A Satyr. To which is Added A Memorial to the Tantivy-Hihg-Flyers of England. The present Disturbers of that Government, as their Wise Predecessors were, when thr Lord Essex, Russel, and Sidney fell. Printed at Dantzick, in the Year 1705. Dublin?, 1705.
256 Neander Michael (Neandrus Michael). Orbis terrae partium succincta explicatio, seu simplex enumeratio, distributa in singularum partium regiones, ubi porro singulis regionibus suae urbes, elogia et praeconia [...] personae [...] montes [...] amnes, fontes [...] exponuntur [...]. (Islebii, imprim. Urbanus Gubisius, 1583). Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1583.
872 Tolckemit Nikolaus. Dem Woll-Ehrwürdigen [...] Friderich Zamehlen wolverordneten und treufleissigen Seelsorgern der Neuheidischen Kirchen. Seinem vertrauten und brüderlich-geliebten Freunde hat hiemit glückwünschend in Abwesenheit auf seinem Hochzeit Tage zuruffen wollen. Elbing, Gedruckt 1673, den 19 Julii. Elbląg, (druk. Achacy Korel mł.?), 1673.
895 Bogi (Weselne). Weselne Bogi przy akcie swiętym małżenskym Jego Mości Pana Carola Ramseia y Jey Mości Panny Reginy Hornowey przy myłych godowych applausach wystawione. Elbląg, 28 Febr. 1651. Elbląg, (druk. Achacy Korel st.?), 1651.
650 Meibohm Friedrich (Meibohmius Fridericus). Cedrus et cypressus in exequiis lectissimorum conjugum [...] Wolfgangi a Kreitzen [...] et [...] Annae a Kreitzen ex praenobili familia dominorum Rappiorum oriundae Elucidat a [...] in Templo Sancti Nicolai. Elbingae 1647 Mense Martio, die decima. Elbląg, (druk. Achacy Korel), 1647.
884 Voigt Balthasar (Voidius Balthasar). Elegia de indigna morte et beato obitu [...] Balthasaris Voidii parentis sui colendi ad virum [...] Jacob Klingspor, etc. e Borussia missa per M. Balthasar. Voidium. Excusa Drusipoli [Elbląg] 1636. Elbląg, 1636.
462 Echo trzech charitów. Echo trzech charitow wdzięcznie między sobą rozmawiaiących na akt weselny J.M.P. Grzegorza Brauna y I. Mcey. Paniey Anny Hanowey Braterskim affektem rozgłoszone w Ełbiągu Roku Pańskiego 1653. Miesiąca Marca, dnia 4. Elbląg, 1653.
778 Rhode Heinrich. Muzy helikonskie na honor ich M.M. P.P. nowożeńców pana Iendrzeia Schneia y panny Elżbiety Schultzowney pod czas aktu weselnego prezentowane przez Henrika Rhodego. Roku Pańskiego 1651 Miesiąca Września Dnia 26. Elbląg, druk. Achacego Korella (1651).
1965 Hencke‭ ‬Christoph (Henke‭ ‬Christoph). Fontinalia Gymnasii Elbingensis Sacra, das ist Elbingsches Schul-Brunnen-Fest dem Allerhöchsten Gott zu schuldigsten Ehren auff löbliche Anordnung eines Edlen Hoch-Weisen Rahts mit einer Schrifftmässigen Schul-Predigt aus dem IV. Buch Mosis am XXI. Cap. Im 16/17/18. Vers. Jn der Münchkirchen alhie in Königlicher Stadt Elbing am XXIII. Sontag nach Trinitatis, im Jahr nach der heylsamen Geburt Jesu Christi 1669. Danckbarlich celebriret und begangen und auff geschehenes Zusprechen wollmeinender Freunde zum Druck verfertiget von Christophoro Henken, Gedachter Kirchen daselbst Evangelischen Predigern. Elbing Gedruckt durch Achatz Corellen 1670. Elbląg, druk. Achacy Korel II, 1670.
453 Domssdorff Achatius. Corallness Liebes-Werck, welches [...] Nicolaus Frowerck [...] Handelsmann in Elbing mit der [...] Jungfrauen Anna [...] Samuelis Corellen [...] Pastoris Tochter, am 22-ten Tag Weinmonats [...] auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff. Elbing, Achatz Corell und Joh. Arnold, 1675. Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
463 (Frowerk Nicolaus). Ehestandes Traur- und Froh-Werck. Bey Hochzeitlichem Erhen- und Frawden-Tage (s. T.) Hn. Nicolai Frowerks [...] und (s. T.) Jungfrawen Anna Corellin, (s.T.) Herrn Samuelis Corellen [...] Tochter [...] vorgellet [sic] und auffgetragen anstatt sonderlichen Confects oder eines Schnurs Corallen von einem Sonderbaren Corellen - liebhaber. Elbing, gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1675. Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
887 Volckmar Mikołaj. Viertzig Dialogi oder Nützliche Arten zu reden von allerhand gemeinen Sachen und Händeln so täglich in Kauffmanschafft, Haushaltung und andern Gewerben daheim und auff Reisen fürfallen für die liebe Jugend die Deutsche und Polnische Sprachen mit Lust und bald zu lernen [...] Durch den seeligen Herrn Nicolaum Volckmarum, der Polnischen Sprach weyland verordneten Praeceptorem in Gymnasio zu Dantzig. Elbing, Gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1676. Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1676.