Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2359 Godzinki. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Nayswiętszey Panny Maryi Które pobożni ludzie w każdą Niedzielę i Swięto w Kościele WW. OO. Bernardynów Prowincyi Wielko-Polskiey Na Chwałę Niepokalanie Poczętey Matki Boskiey śpiewać zwykli: Dla większey wygody pobożnych Do Druku Podane. w Warszawie 1799. Warszawa, 1799.
1574 Goldonowski Andrzej. Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
478 (Goldtbach Joachim). Festivitas nuptialis [...] Joachimi Goldtbachii L.L. Studiosi cum [...] Anna [...] Dn. M. Balthasar[is] Voidii Filia votivis acclamationibus Fautorum ac Amicorum concelebrata die 21. Octobr. 1641. Elbingae, Typis Bodenhusianis 1641. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1641.
213 Golius Theophilus st. Grammaticae sive educationis puerilis linguae graecae pars altera, pro Schola Argentinensi conscripta, et iam recognita atque aucta per Theophilum Golium: Nunc verò in usum Scholarum Thoruniensium recusa. Thorunii Borussorum à Melchiori Neringo Anno Christi Seruatoris 1586 [rz.]. Toruń, druk. Melchior Nehring, 1586.
75 Gomolcke Daniel. Historische Beschreibung derer Grossen Theurungen, Hunger- und Kummer-Jahre, welche nicht allein die Kayser- und Königl. Stadt Bresslau, sondern auch das gantze Land Slchesien [sic] vom Anfang dessen Bekehrung vom Heyden- zum Christenthum, biss auf das 1737ste Jahr betroffen; aus vielen uralten gedruckten, und geschriebenen Chronicken mit grossem Fleiss zusammen getragen, und mit vielen, theils wunderlichen, theils erschröcklichen Historien ausgezieret von Daniel Gomolcke. Oels, Druckts Christian Gottfried Welcher. Oleśnica, druk. Christian Gottfried Welcher, (1737).
76 Gomolcke Daniel. Vermehrter und verbesserter Wegweiser, durch gantz Ober- und Nieder- Schlesien, wie auch in die vornehmsten Kauf- und Handels- Städte der benachtbarten Provintzien, samt andern Anmerckungen, von Daniel Gomolcke. Oelsse, druckts Chr. Gottfried Welcher. Oleśnica, druk. Christian Gottfried Welcher, (po 1735).
2079 Gorajowicz Błażej. [Conclusiones theologicae]. B. m., b. r. (Poznań, ok. 1650).
1714 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami naboznemi woniaiące w Ogrodách Duchownych Ku Pozytkowi Ludziom Nábożnym Zebrane. Roku Páńskiego 1742. W Kaliszu, w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći, Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1742.
513 Gottlieb Theophilus. Geistlicher Triumph und Lobgesang. I.D.M. In welchem der alierheiligste Herr Gott Zebaoth angeruffen und gerühmet, die betrübte Kirche hie auff Erden getröstet [...] auffs new zum Druck befordert durch Theopholum [sic] Gottlieb zur Hertzerquickung frommer Christen [...]. Elbing, Gedr. bey Seel. Achatz Corellen Erben 1659. Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st., 1659.
1339 Gottschling Gottfried. M. G. Sonderbahre Merckwürdigkeiten, welche sich zu Mittelwalde, in der an den polnischen Grentzen gelegenen Medzibohrischen Herrschafft Anno 1710. bey grassirender Contagion ereignet, wie solche mit Fleiss angemercket und die mehresten mit einem kurtzen Carmine anmuthig erkläret hat, M. Gottfried Gottschling, Deutsch. Pfarr daselbsten. Bresslau, in der Baumannischen Erben Buchdruckerey, druckts Joh. Jancke, Factor. Wrocław, Jan Jancke w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., (1710).
1575 Górka Ludwik. Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
1576 Górka Ludwik. Wieczerza Panska Abo Nabozenstwo Do Nayswietszego [sic] Sakramentu w Dzień Kommunij i innych czásow służące. A do Druku podáne Roku 1699. Z dozwoleniem starszych. W Drukarni I.K.M. Kollegium Kaliskiego Societatis Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1699.
1577 Górka Ludwik. Wieczerza Panska ábo Nabozenstwo Do Nayświętszego Sakramentu W dźień Komunij y inszych czásow służące. B. m., (1712?).
1578 Górny Honorat. Arka Pociechy, albo Godzinki O Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi będącym. Przez W.O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana a teraz swieżo z Summaryuszem Odpustow, pomienionemu Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu w Nieswiezu, W Drukarni I.X.Mci Roku 1751. Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1751.
1715 Górny Honorat. Arka Pociechy, Albo Godzinki o Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bráctwie Paska Rzemiennego, Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego, Pod Tytułem Pocieszenia Nayswiętszey Panny Maryi, będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma Swietego [sic], tegoż Zakonu wydana. A teraz świeżo z Sūmaryuszem Odpustow pomienionemi Bractwu służących Przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni Kolleium Societatis Iesu, 1724. Lublin, druk. Jezuitów, 1724.
2266 Górski Jakub (1525-1585). Ad Magnificum Dominum Stanislaum Miskovski [Stanisław Myszkowski] Castellanum Sendomiriensem & Capitaneum Cracoviensem Iacobi Gorscij Mercurius sive de Trinitate contra Gregorium Bresinensem [Grzegorz Paweł z Brzezin]. Ex Collegio Cracovien. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1568).
1579 Grabia Stanisław Stefan. Buyna Pasza Zdrowie Ludzkim Dobytkom daiąca To iest Osobliwa, Bennona S. Obrona Od zárażonych, schorżałych, zápowietrzonych Inwentarzow Patrona Dla Gospodarzow, Rolnikow, Wynaleziona. Przez X. Stanisława Stefana Grabię Przeora Trzemeszynskiego Wypracowana. Drukiem wyprasowana. w Drukarni w Kaliszu Soc: Jesu, Roku Pańskiego 1730. Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.
1778 Gramatyka. Grammatyka Francuzka Dla uczących się Języka Francuzkiego oboiey Płci Osob Zebrana, i Sposobem naynowszym Ułozona. w Machnowce, w Drukarni Akad: Machn: T. G*** 1796. Machnówka, druk. Prota Potockiego (Tadeusz Gieryk), 1796.
2330 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1643. Warszawa, 1643.
2331 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Varsaviae, 1647. Warszawa, 1647.
2332 Grammatica. Grammaticae methodus facilis et compendiaria, ex variis auctoribus collecta… Cracoviae, 1645. Kraków, 1645.
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
2333 Grammatika. [Grammatika słowianskogo jazyka]. Wilno, druk. Mamoniczów, 1586 (w kolofonie).
514 Graser Konrad mł. (Graserus Conradus). Disputatio ex Ethicis Nicomacheis undecima. De amicitiae officiis eorumque diversitate, origine et cognatis [...] D.O.M.A. sub praesidio [...] Rectoris in Gymnasio Thorunensi a Christophoro Vogelio Trebnicensi Sil. 20. Septembris horis et loco consuetis habenda. Thorunii, Apud Franciscum Schnellboltz, Anno 1628 [rz.]. Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, 1628.
515 Grawer Albert (Grauerus Albertus). De novo ac horrendo errore circa doctrinam de satisfactione Christi pro peccatis humani generis dissertation es theologicae et scholasticae exquisitissimis sophisticationibus ac argutiis Christophori Ostorodi et Fausti Socini NeArrianis seu potius Photinianis oppositae [...] Editio secunda, correctior. Jenae, Typis et sumpt. Henrici Rauchmauls 1613 [rz.]. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
516 Grawer Albert (Grauerus Albertus). Harmonia praecipuorum Calvinianorum et Photinianorum. Hoc est, evidens demonstratio, qua recentiores Photinianos salvis multis D. Conradi Vorstii, professoris Leidensis, et aliorum quorundam Doctorum Calvinianorum hypothesibus et sacrae scripturae interpretationibus solide et sufficienter refutari non posse oculariter docetur, scripta solius veritatis amore ab [...]. Jenae Typis Henrici Rauchmauls 1613. Jena, druk. Heinrich Rauchmaul, 1613.
1030 Greflinger Georg. Gegen-Satz aus den Sack der Warheit gegen den Newlicher Zeit aussgegangenen und zum Druck verfertigten Lügen-Sack durch G. G. alias Seladon genant Anno 1656 [rz.]. B. m. (Gdańsk), 1656.
1963 Greflinger Georg. [Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).
2480 Greflinger Georg. Ode zu dem königlichen Einzug und Beilager des Vladislai IV, Königs in Polen und Schweden und der Princessin Ludovicae Mariae Gonzagae. [Gdańsk, b. dr., 1646]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1646).
517 Gregorius Polonus. Zu sondern Ehren gefallen und einem glückseeligen Neuen Jahre denen ehrnvesten [...] Burgermeistern und Rath dero Churfl. Altenstadt Königsberg meinen [...] Patronis und Promotoribus. Königsberg, Joh. Schmied, 1622. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1622.