Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
702 Neunachbar Joannes. Evangelisches Catechismus-Ubung nach Anleitung aller, und jeder Sonn- und Fest-täglichen Evangelien durch das gantze Jahr also eingerichtet [...] Der Evangelischen Gemeine zu St. Marien in Königl. Stadt Thorn vorgetragen. Jetzo auff Begehren zum Druck übergeben, und in zwey Theile sambt einem Anhange abgetheilet. [Th. 1-3]. Franckfurt und Leipzig, In Verleg. Jesaiae Fellgibeis 1675 [rz.]. [Na końcu 3 części] Jehna, Gedr. bey Sam. Krebsen 1675. Jena, druk. Samuel Krebs, 1675.
678 Movius Kaspar (Movius Caspar). Evidens et orthodoxa demonstratio, in qua horrenda Calvinianorum, de electione et reprobatione dogmata [...] bona fide recensentur. Opposita Joannis Bergii [...] disputationi [...] publicata a M. Casparo Movio, Parchimo - Megapolitano, Ecclesiae, Caunis Lithuanorum, invariate Augustanae confessioni addictae Pastore. Regiomonti, Typ. Osterbergeranis, sumpt. Laurentii Segebadi 1622 [rz.]. Królewiec, druk. dziedziców i wdowy Jerzego Osterbergera, 1622.
1704 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie y Epistoły ná Niedźiele. Tákże ná Swięta Uroczyste Ktore w Kośćiele Kátolickim według sporządzenia Rzymskiego, na cały Rok czytáią, z Figurámi, Táiemnic Iezusowych Wszystkim Práwowiernym Duchownym y Swieckim, ku náuce zbáwienney wielce pożyteczne y potrzebne, z Dokłádem Artykułow y Aktow, do Wiáry naypotrzebnieyszych. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Jákobá Mátyaszkiewiczá, J.K.M. Typ. R.P. 1723. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1723.
1703 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie Y Epistoły, Tak Niedźielne iáko y wszytkich swiąt, ktore w Kośćiele Kátholickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez D. Jakoba Wuyka Societatis Jesv, Przełozone. Przydáne są y Modlitwy Kościelne ná każdą Niedźielę y ná każde Swięto. Cum Gratia et Privil: S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Roku Páńskiego 1713. Kraków, Druk. Akademicka, 1713.
1519 Wujek Jakub. Ewangelie y Epistoły, ták Niedźielne jáko y Wszystkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez X. Jakuba Woyka Societatis Jesu, Przełoźone Przydane są ktorych nie było w starych, Lekcye y Ewangelie ná wielu Swiętych. W Drukarni Academickiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. 1737. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1737.
1445 Ewangelie. Ewangelie y Episztoły, w Polskim y Niemieckim języku, ná Káżdą Niedźielę y Świętá. Uroczyste przez cáły Rok. Ewangelia, und Episteln: auff alle Sontage und fürnemste Feste, durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslaw zum Nutz, auss dem Deutschen ins Polnische gebracht worden. In verlegung Christian Brachvogeln, Bürgern und Buchhändlern in Bresslaw. Zur Oelss, gedruckt bey Johann Seyffart, Anno 1665. Oleśnica, druk. Jan Seyffert nakł. Krystiana Brachvogla, 1665.
1518 Wujek Jakub. Ewanielie y Epistoły, tak Niedźielne jako y wszystkich Swiąt, ktore w Kościele Kátolickim, według Rzymskiego porządku przez cáły Rok czytáią. Przez D. Iakuba Wuyka Societátis Iesu, przełożone. Przydane są ktorych niebyło w stárych, Lekcye y Ewánielie ná wielu Swiętych. Tákże na Suchedni. Postne w ćiąż idą. w Lublinie w Drukárni Collegij Societátis Iesu Roku Páńskiego. 1686. Lublin, druk. Jezuicka, 1686.
1446 Ewangelie. Ewánjelie, y Lekcye, na Niedźiele doroczne y Świętá Uroczyste Polskie. Evangelia, und Episteln, auf alle Sonntage und fürnehmste Feste durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslau zum Nutz, in beyden Sprachen aufs neue gedruckt. Bresslau, in der Baumannischen Erben Buchdruckerey druckts Johan. Theophilus Straubel, Factor. 1732. Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1732.
1435 Coler Christoph. Ex Eminentis Viri Johannis Barclaji Icone Animorum Genius reliquorum Europae Populorum, loquente prosae et vorsae Orationis picturâ adumbratus: X. Kal. Octob. A. C. 1644 [rz.]. In publica Gymnasii Elisabetani Panegyri ad contemplandum exponendus, directore Christophoro Colero Historiarum Professore. Breslae, Exprimente Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (1644).
668 Möller Johann Gottlieb, Richter Nicolaus. Ex Gratioso Summe venerandae Facultatis Theologicae Indultu, Stephanum Curcellaeum, in editione originalis Novi Testamenti textus, variantium lectionum, et parallelorum Scripturae locorum, additamentis vestita, ut Socinizantem, in dissertatione philologico-theologica, praeside [...] A [...] 1696 [rz.] d. XXII Maji [...] publicae eruditorum disquisitioni exponenda [...] Nicolaus Richter Gedanensis [...] auctor. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii 1696 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1696.
818 Schelwig Samuel, Wend Jacob Joachim. Ex historia ecclesiastica de Ebionitis, contra Godofredum Arnoldum, praeside [...] disputabit respondens Jacobus Joachimus Wendius, Bütovia Pomer., Nobilissimi Dicasterii Gedan. Alumnus [...] die XXII. Julii MDCC. Gedani, Excud. Joh. Zachar. Stolle. 1700 [rz.]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1700.
796 Rosteuscher Johann Christoph, Schlieff Johann Gabriel. Ex philosophia morali de iure naturae, actionum moralium norma, praeside [...] disputabit publice Joannes Gabriel Schlieff, Gedanensis. In Auditorio Anatomico. D. XVI April. A.O.R. 1687 [rz.], ab Hora decima. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1687 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
798 Rosteuscher Johann Christoph, Möring Carl. Ex philosophia morali de obligatione hominis erga Deum, praeside [...] disputabit publice Carolus Moering Gedanensis [...] D. VII. Aprilis A [...] 1688 [rz.] [...]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
797 Rosteuscher Johann Christoph, Lüschner Ernst Gottlieb. Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum, praeside [...] disputabit publice Ernestus Gottlieb Lüschner Gedanensis [...] d. XXVIII Aprilis A [...] 1688 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
31 (Rychtercius Franciscus). Ex universa philosophia, primos in conclusiones collectos fructus, Mariae, Matri aeternae veritatis, throno Increatae Sapientiae, Palladi Olivensi, novellae plantationes olivarum, D.D.D. quae sub auspiciis ejusdem clementissimae patronae suae, propugnabuntur publice a F. F. studiosis in Monasterio Olivensi [...] Assistente [...] Francisco Rychtercio [...]. Typis Monasterii Olivensis. Anno 1673 [rz.]. Oliwa, druk. Cystersów, 1673.
164 Breitkopf Gregor (Bredekoph Gregorius). Ex[c]erpta Libr[orum] Posteriorum Aris[totelis] cum commentariolo per Magistrum Gregorium Bredekoph de Konitz congesto. Tetrastichon eiusdem ad Lectorem. Illustrat Phoebus fulgenti lumine stellas: Artibus a logice sic datur ipse nitor. Ignarus logices sophie non culmina scandit: Valle canaque meat: semper inersque manet. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Jakob Thanner, 1506).
2327 Exaltatio. Exaltatio De Portis Mortis (*) In primo limine Palatii (*) Inter apertas Mensas Olim a Gerardo a Kampis Principe Cognita.Nunc in Antecinerali Actu, Ad Scenicas Umbras a Perillustri ac Magnifica Bathoreano-Tulliana Juventute Repraesentata. Anno [1738]. B. m., b. r. (1738).
1838 Pokubiatto Ignacy. Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773. B. m., b. r. (1773).
556 Hoppe Joachim. Examen Institutionum Imperialium [...] Editio quarta, auctior et correctior. Francofurti, ap. Jerem. Schery 1696 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Jeremias Schrey, 1696.
2219 Examen. Examen Scripti, cujus Titulus: Kurze Nachricht von dem wahren Ursprung der jetzigen innerlichen Misshelligkeiten in Dantzig, und der daraus zu besorgenden Kraenckung der Rechte und Grund- Verfassungen dieser Stadt [et]c. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1751).
214 Grynaeus Johann Jakob (Gryner Johann Jakob). Exaplosis [gr.] definitionis traditae nobilissimo hoc dicto: Et sermo ille caro factus est. Iohan. I.14. proposita à Iohanne Iacobo Grynaeo, ut IX. Febr. in Scholis Theologorum placida sizetesis [gr] de ea instituatur: respondentis autem partibus in eadem defungetur Casparus Waserus, Tigurinus. Ad Ingenio, virtute et familiae splendore praestantem, Dn. Bartholomaeum Schachman, Gedanensem, Borussum. Basileae, 1587. Bazylea, (druk. Oporiniana), 1587.
1775 Ekscerpt. Excerpt z Statutow Praw y Konstytucyi Koronnych Kar za Przestępstwa Prawa. W Berdyczowie w Drukarni Fortecy Nayświęt: Maryi Panny za Przywileiem J.K.M. Roku 1783. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1783.
1545 Cieszkiewicz Hieronim. Excytarz viatora chrzescianskiego, do Oyczyzny ospále postępuiącego, albo Pobudká w nabożeństwie zániedbáłym ku Swiętemu Aniołowi Strozowi, gdźie Podáią się rożne sposoby, do záwdźięczenia opieki, y straży Anielskiey, iáko są Godźinki nowe z Pismá S. Zebráne, Koronká, Litánie rożne, z kochánkow Anielskich, ćwiczenie się w codźiennym nabożeństwie. etc. etc. Z Informácyą o Porządku ktory ma bydź w tym Bráctwie. Do Druku podany. Z dozwoleniem Stárszych y Przywileiem J.K.M. Przez X. Hieronyma Cieszkiewicza, Zákonu S. Pawła P.P. Przeorá Beszowskiego. Roku 1709. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1709.
1800 Executions-Ordnung (Porządek egzekucji). Executions-Ordnung für die Kreis-Ausreuter der Provinz Neu-Ostpreussen. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neuostpreuss. Hofbuchdrukker. Porządek exekucyi dla ausreyterow (woźnych) powiatowych w prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich ułożona. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1493 Regent Karl Xaver. Exempel der Schlesier, oder Vorstellung der fürnehmsten Christlichen Tugenden, welche die vormahlen Durchleuchtigste Hertzogin in Schlesien, anjetzo Glorwürdigste Himmels-Fürstin, Gnädigste Schutz-Frau und Landes-Mutter S. Hedwig zur Lebens-Zeit heylsam geübet, und nach dem Tod zur Nachübung hinterlassen, in eine Trostreiche Fruchtbringende Andacht, besonders vor die nach Closter Trebnitz Wallfahrtende Catholische Christen eingerichtet. Durch P. Carolum Regent, auss der Gesellschafft Jesu Priestern, dermahlig- aller- gnädigst- verordneten Kayserlichen Missionarium, in Fürstenthümern Schweidnitz und Jauer. Permissu Superiorum. Gedruckt in der Chur-Fürstl. Bischöffl. Residentz- Stadt Neyss, bey Joseph Schlögel, Stadt-Buchdruckern im Jahr 1723. Nysa, druk. Joseph Schlögel, 1723.
247 Meine Matthias (Menius Matthias). Exemplum calculi Plenilunii Ecliptici seu Eclipseos lunaris hoc Anno 1596 die 2 Aprilis vesperi hora 9. futurae; subducti ex Tabulis Eclipsium Resolutis, compendiose ex Prutenicis deriuatis, nondum excusis, ex quo calculo totus ordo compendii publicè in Academia Regiomontana Prussiae propositi, facile colligi potest. editum á [...]. Regiomonti Typis Georgij Osterbergeri Anno 1596. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1596.
1018 Exemplum literarum (Exemplum litterarum). Exemplum literarum ex castris ad Cameneciam, de data 26. Septemb. ad Illustr. Cancellarium Regni Poloniae Supremum [1634]. B. m., b. r. (ok. 1634).
1951 Fryderyk III, elektor brandenburski. Exemplum literarum Serenissimum ac Potentissimum Poloniae Regem ac Magnum Ducem Lithuaniae à Serenissimo Electore Brandenburgico datarum. B. m., b. r. (1698).
2466 Dietrich Helwich. Exequiis Georgii Wilhelmi, electoris sacrum gratitudinis loco a... [Królewiec], J. Reussner, [przed 16 III 1642]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1642.
2406 Johannes Glogoviensis. Exercicium Noue Logice Seu Librorum Priorum Et Elenchorum Magistri Ioannis de Glogouia pro Iunioribus recolletum ac nouiter emendatum. [Pod tytułem drzeworyt: monogram Jana Hallera, sygnet drukarski Wolfganga Stöckla, herb Lipska]. Lipsk, druk. Wolfgang Stöckel (dla Jana Hallera), 1499 (w kolofonie).