Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1945 Formular. Formular der Intimation Königl. Krönung am S. Michaelis-Tage von den Cantzeln der Gemeine publiciret. Dantzig Gedruckt durch E. Edl. Raths und des Gymnasii Buchdruckern Joh. Zachar. Stollen Anno 1697. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1697.
2856 (Francesco Cyrano bł.). Rzetelna relacyja nader okrutnej śmierci, którą poniósł ks. Franciszek Cyrani, zakonu braci mniejszych św. Franciszka. Na polski język z włoskiego przetłumaczona. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1718.
68 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Drugi z Bożey Łaski obrany Cesarz Rzymski we wszystkich czasach Pomnożyciel Rzeszy, Krol niemiecki, węgierski, y czeski, Gallicyi i Lodomeryi etc. Arcyxiążę austriacki, Xiążę Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiąże Toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
69 Franciszek II, cesarz. My Franciszek Wtóry, zBożej [sic] Łaski obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie czasy Pomnożyciel Rzeszy, Król niemiecki, węgierski, czeski, Galicyi y Lodomeryi etc. Arcyxiąże Austryi, Xiąże Burgundyi y Lotharyngii, Wielki Xiążę toskanski etc. etc. B. m., b. r. (1797).
70 Franciszek II, cesarz. Od Jego Cesarskiey Węgierskiey i Czeskiey Król. Apostolskiey Mości czyni się Każdemu Wiadomo. B. m., b. r. (1797).
1568 (Franciszek Ksawery św.). Nabozenstwo ku S. Franciszkowi Xawerowi Societatis Iesu Indyiskiemu y Iaponskiemu apostołowi. Naprzod w Mediolánie po Włosku, potym w Grácu po Łácinie wydáne, w Krákowie zaś ná Polskie przełożone, á w Lublinie iuż powtornie przedrukowáne. W Lublinie w Drukarni Collegij Soc. Iesu Roku Páńskiego 1689. Lublin, druk. Jezuitów, 1689.
1569 (Franciszek Ksawery św.). Protekcya Wszystkim Stanom skuteczna Od S. Franciszka Xawiera Soc. Jesu, Apostołá Indyiskiego, wielkiego Cudotworcy, á osobliwego do Elekcyi szczęśliwego żyćia Pátroná. Dawniey Nabożnym Duszom z náśłádowániem cnot jego przez 10. Tygodniow, po wielu Krolestwách zálecona, A teraz Powtornie przez jednego Kápłaná S.J. do Druku podána. W Wilnie, w Druk: Akad. Soc. I., Roku P. 1722. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.
1711 (Franciszek Ksawery św.). Nabozenstwo do Swiętego Franciszka Xawiera Societatis Jezu, Jndyiskiego y Iápońskiego Apostoła, Naprzod W Medyolánie po Włosku potym w Gracu po Łáćinie wydáne, ná polskie przetłumaczone. W Poznaniu, w Drukárni I.K.M. Kollegium Soc. Jesu, Roku 1713. Poznań, druk. Jezuitów, 1713.
2960 (Franciszek Ksawery św). Cudotworca Swiata Opieka Krolestw, Miast Obrona Powszechny wszystkich wzywaiących Boga przez swoię Przyczynę Patron S. Franciszek Xawery Ná wzor wszystkim pobożnie żyiącym: przez krotkie uwagi, modlitwy, y cnot przykłady Chcącym z większym pożytkiem odprawiać dziesięć Piątkow. Na cześć tegoż Swiętego poświęconych Wystawiony A od iednego Kapłana Soc. Jesu Za pozwoleniem Starszych do Druku podany. W Przemyslu w Drukarni J. K. M. Col: Soc. Jesu. Roku Pańskiego 1763. Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1763. w 8ce, k. 3, str. 1 nl., 162 (i. e. 160). Inne wydania ob. XVI, 289 (Franciszek Xawery). Kraków, Bibl. Franciszkanów Reformatów Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1763.
1567 Franciszek z Assyżu św. Reforma Zyćia Swiatowego Albo Reguła Z krotkim zebraniem powinnośći Braci i Siostr Trzeciego Zakonu Pokutuiących, nie pod klauzurą Zakonną mieszkaiących. Przez S. Franciszka Oyca Serafickiego Według Tradycyi Kronik Podana á dla pożytku zbawiennego tych ktorzy ten Zakon przyimuią, Pierwey w Toruniu, á teraz powtornie w Kaliszu Przedrukowaná. Za pozwoleniem Starszych. Roku Pańskiego 1732. Kalisz, (druk. Jezuitów), 1732.
1741 Franciszek z Assyżu św. Reforma Zycia świátowego, Albo Reguła; Z krotkim zebraniem powinnośći Braći y Siostr Trzeciego Zakonu Pokutuiących, nie pod klauzurą Zakonną mieszkaiących. Przez Swiętego Oyca Franciszka Serafickiego. według tradycyi Kronik, podana. Dla pożytku zbawiennego tych, ktorzy ten Zakon przyimuią. W Toruniu, potym w Kaliszu, naostatek przedrukowana Zá dozwoleniem Stárszych Roku Pańskiego 1746. w Warszawie w Drukarni I.K.M. y Rzpltey XX. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1746.
1946 Franck Bartholomaeus. Antwort im Nahmen eines Rahts und Ordnungen durch den Syndicum der Stadt Dantzig. Im Jahr 1670. B. m., (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1670.
1026 Franconius Matthias (Franconius Maciej). Von christlichen Abschidt auss diesem todlichen lebenn und begrebnus des durch leuchtigisteim Fürstenn unnd herrn herrn Sigemundtt Könige zu Polenn. weilandt Kurtzenn bericht durch Matthiam Franconium aus dem lattein vertolckett. Gedrückt tzu Krockaw durch Jeronymum Scharffenberg. Kraków, druk. Hieronim Szarfenberg, (1548).
201 Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas). De amplitudine et excellenti historiae propheticae dignitate: de causis ad lectionem illius nos impellentibus: et adminiculis in meditatione: in quibus pleraque in hoc genere accurate excutiuntur, quae studiosis sacrae antiquitatis et historiarum scitu necessaria sunt: Authore [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii. Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, (ok. 1585).
202 Frankenberger Andreas (Franckenberger Andreas). Orationes de comparanda dicendi facultate: de enarrando Demosthene, Isocrate, Cicerone: et causis aliis, quae studiosis optimarum artium lectu frugiferae ac fructuosae futurae sunt: scriptae et habitae a [...]. Vitebergae exc. typis Simonis Gronenbergii, 1580. Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, 1580.
486 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Historia animalium [...] cum commentario et supplemento Observationum ex recentiori Historia naturali, similitudinum, emblematum, hieroglyphicorum, ad usum oratoriae tum civilis tum Ecclesiasticae, opera Johannis Cypriani [...]. Dresdae, ap. Mart. Gabr. Hübnerum, imprim. Haeredes Melch. Bergenii 1687. [T. 2:] Johannis Cypriani [...] Historiae animalium a D. Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio in Commentario et supplemento ex recentiori historia naturali [...]. Lipsiae et Francofurti, impensis Martini Gabr. Hübneri 1688. Dresden, druk. Melchior Bergen (Witwe und Erben), 1687-1688.
487 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Schola sacrificiorum patriarchalium sacra, hoc est assertio solidissima satisfactionis a Domino nostro Iesu Christo, pro peccatis totius mundi, praestitae, in Sacrificiorum veterum typis fundata, et recentibus Arrianis seu Photinianis eandem negantibus, per disputationes XXII opposita in Academia Wittebergensi: ubi simul respondetur ad ea praecipua, tum quae Faustus Socinus [...] Valentinus Smalcius [...] excogitavit et eructavit. Editio novissima. Wittebergae, Imp. Balthas. Mevii 1654 [rz.]. Wittenberg, druk. Balthasar Mevius, 1654.
2473 Freder Constantin. Propempticum ad Joannem Stanislaum a Sbąszyn Sbonscium, episcopum Praemisliensem, et Mariae Casimirae, reginae Poloniarum cancellarium, cum per aliquot dies in aedibus meis hospitatus, Poloniam repeteret. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [po 7 IX 1676]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1676.
1947 Freder Henricus (Freder Heinrich). Rationes contra exactionem telonei marini noviter affectatam. B. m., b. r. (ok. 1637).
2651 Fredro Andrzej Maksymilian. Monita politico moralia sive: quomodo agendum cum Populo cum paucis Salva virtute, gratia, authoritate. Post complures aliorum regnorum Editio novissima in Transsylvania. Claudiopoli. Typis Academicis S. Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
2652 Fredro Andrzej Maksymilian. Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis Monita Politico-Moralia Cum Universam Logicam publice tueretur Illustrissimus Dominus Liber Baro Antonius Haller ab Hallerstein Seminarii S. Josephi Convictor. Praeside R. P. Steph. Kaprinai e Societate Jesu AA. LL. et Philosophiae Doctore, in Alma, ac Regia Principali Academia Claudiopolitana Professore ordinario Auditoribus distributa. Editio novissima. Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu Anno 1749. Kluż, Druk. Akademicka SJ, 1749.
1948 Frenking Philippus. Oratio de vita et moribus reverendi in Christo Dni. Iohannis Dantisci, Episcopi Culmensis et Warmiensis concinnata per Philippum Frencking Dantiscanum. Dantisci Imprimebat Martinus Rhodus, Anno 1605 [rz.]. Gdańsk, druk. Marcin Rhode, 1605.
2676 Frescho Sebastian. Ermunterung zum Glaben und zur Heiligung. Danzig 1769. Gdańsk, 1769.
71 Friebe Wilhelm Christian. Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch. Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
1949 Friedens-Triumph. Friedens-Triumph wegen der vergleichung die durch Gottes Gnad und Zuthun vieler Christlicher Könige Fürsten und Stände darzu verordneten Herrn Abgesandten. Zwischen der Kron Pohlen und Schweden zu Stumdorff in Preussen glücklichen getroffen ist. Im Jahr Christi 1635. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1636.
1027 Friedensartikel. Auffgesetzte Friedens-Artickel so von Ihro Gnaden dem Hn. Posenschen Woyewoden als Abgesandten von der Crone Pohlen an die Pforte proponi ret worden. Gedruckt im Jahr 1699. B. m. (Gdańsk), 1699.
488 Friessendorff Johann Friedrich. Trophaeum, sed verbis structum, quod aeterno Nomini [...] Frederici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici [...] Domini ac Tutelaris Musarum Dei longe clementissimi, faventissimi, cum ab Investitura Feudi Borussici, Warsovia Regiomontum, maximo omnium applausu, salvus et triumphanti similis redisset [...] in publica Panegyri, consensu atque authoritate Rectoris et Senatus Academiae Regiomontanae solemniter celebrata, in Auditorio Majori proprid[ie] Calend. Novemb. An. 1641 [...] statuebat, sacrumque vovet. B. m., b. r. (Królewiec?, druk. Jan Reussner?, 1641).
203 Frischlin Nicodemus (Frischlinus Nicodemus). Consideratio novae stellae, quae mense Novembri, anno salutis M.D.LXXII. In signo Cassiopeae populis Septentrionalibus longè latéque apparuit: scripta ad [...] Fridericum, comitem Wirtembergensem [...] Cui accessit observatio mathematica, autore M. Michaële Möschlino. Tubingae, 1573. Tübingen, (druk. Georg Gruppenbach), 1573.
2653 Frisowitz Balthasar. De Clementiae et Justitiae Temperamento Oratio Balthasaris Frisowitz Ungari Ex Cap. 13. Lib. 2. Politic. Lipsij. Quam Is Dei Auspicio et Amplissimi Philosophorum Ordinis indultu in celeberrima Academia Marchica Sub augusta praesentia Illustris ac Generosiss. Comitis, Dn. Nicolai ab Ostrorog, Rever. Excellent. Dn. Doct. Franci Acad. Vice Rectoris Magnifici, Consultiss. Ampliss. Clariss. Professorum et Studiosorum ortu Nobiliss. moribus Politissimorum Praestantissimorum Directore M. Joachimo Magiro Logices Professore Pub. Styli memoriaeque exercendae caussa e cathedra Acroaterii majoris publice protulit. die [...] Januarii Anno Christianae Epochae 1626. Typis Michaelis Kochii. Frankfurt a/M, druk. Michael Koch, 1626.
1950 Frobösius Nicolaus. Christianorum optimum in Polo et summè necessarium in solo umbraculum der in der Hitze der Anfechtung sitzenden wahren Christen Himlischer bester und liebster und irrdischer hochnötiger von Gott verordneter Schatten nach glücklich-abgelauffener Crönung des von Gottes Gnaden Allerdurchleuchtigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn Herrn Michaelis Erwehlten Königs zu Pohlen […] durch Nicolaum Frobösium, Evangelischen Predigern zu Friedland. Im Jahr da man wünschte […]. Dantzig Gedruckt durch Simon Reinigern. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger II, (1669).