Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
962 (Maria, Matka Boska). Piesni o Nayswiętszey Maryi Pannie. (Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1752).
2195 Pieśni. Piesni Nabozne Na Swięta Uroczyste.Według porządku Kośćiołá S. Kátholickiego, ná cáły Rok z wielką pilnośćią zebráne. Przydáne są niektore Psálmy Dawidowe, ku śpiewániu ludźiom zwyczáyne. w Krak: u Antoniego Wośińskiego, 1627. Kraków, druk. Antoni Wosiński, 1627.
1719 Jagodyński Stanisław Serafin. Piesni Katholickie nowo reformowáne. Y Z Polskich ná Łáćińskie, á z Łáćińskich ná Polskie przełożone, niektore też nowo złożone. Cantiones Catholicae, nunc recens reformatae, Et ex Polonicis Latinae, ex Latinis Polonicae factae, nonnullae nouiter compositae. Opera S.S.I. Cum Gratia et Priuilegio S.R.M. W Krakowie, w Drukárni Franciszká Cezarego, I.K.M.I.M.X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego, tákże Przesławney Akádemiey Krákowskiey Typogr. Roku Páńskiego 1695. Kraków, druk. Franciszek Cezary mł., 1695.
2229 (Krzysztof św.). Piesn o świetym [sic] Krysztoforze bárzo piękna. B. m., b. r. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, ok. 1540),
2232 Pieśń. Piesn o smierci wssytkiem ludziem strasliwey: teras nowo uczyniona. Kraków, druk. Hieronim Wietor (w kolofonie), b. r. (ok. 1540).
130 Pieśń. Piesn o Panu Jezusie w piwnicy przy słupie biczuiącym. B. m., b. r. (po 1700).
928 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney. B. m., b. r. (1763?).
2147 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie Siedleckim. Na Notę: Witayże witay Przenayświętsze Ciało. B. m., b. r. (po 1700).
2345 Pieśń. Piesn nabozna o Naswiętszey Pannie. B. m., b. r. (przed 1681).
2344 Pieśń. Piesn do Naświętszey Panny o obronę na nieprzyiaciela. B. m., b. r. (przed 1681).
2378 Pieśń. Piesn Augustyná y Ambrożego, Biskupow swiętych, Te Deum laudamus po Polsku / Ná tę notę co w kosćiele spiewáią. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1558).
2029 Rades David. Pia Valedictio seu Depositio anni 1621 [rz.]. Veteris. Justa Simul ac Felix Sequentis 1622 [rz.]. Novi Inauguratio, Oratione Theologica Conscripta et Adornata. Habita Pubice in Illustri, quod Dantisci est, Lyceo die 12 Januarii dicti Novi Anni a Davide Radesio Stargardensi Pom. […]. Dantisci, Typis Hünefeldianis, Anno 1622. Gdańsk, druk Andrzej Hünefeld, 1622.
747 (Pollinctura). Pia pollinctura seu Funebris cura, quam manibus beatissimis [...] Elisabethae Hoppiae [...] Sigismundi Meienreisii, olim in Republ. Elbingensi Burggrabii et Praecmsulis meritissimi relictae viduae [...] cum anno MDCLV. 4 Septembris [...] ultimum vale diceret, piae manus honoris et memoriae caussa adornarunt. Elbingae, Typ. Corellianis 1655 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
572 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Pia ac devota praeparatio ad sacram synaxin, ante annos aliquot privatim discipulis quibusdam tradita a [...] nunc vero in gratiam studiosae iuventutis publici iuris facta. Hanoviae, apud haer. Guil. Antonii 1611 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius (Erben), 1611.
42 Schwang Jan, Niżyński Kleyszner Melchior. Philosophia universa. Sub auspiciis. Benedicti Żuchorski [...] defensa a R.P.F. Melchiore Niżyński Kleyszner [...] praeside [...] Ioanne Schwang [...] in Alma Universitate Vilnensi S.J. Vilnae Typis S.J. Anno 1677. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1677.
2249 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pewność Zbawienia wszytkim Pobożnym y prawdziwie wierzącym Niewiastom Chrześciańskim pokazana w Kazaniu Odprawowanym Przy Pogrzebie pobożney y wielkich Cnot Matrony Paniey Elzbiety Wargockiey, Janowey Grekowiczowey. Która trzydzieści y pięć lat żywszy bieg żywota swego szczęśliwie skonczyła w Roku 1636. Dnia 21. Lipca. W Ogrodzie Zboru Ewangelickiego dnia 23 tegoż Miesiąca Przez Balthazara Labędzkiego Sługę Pana Krystusowego. Drukowano w Lubczu w Drukarni Iana Kmity Roku Pańskiego 1636. Lubcz, druk. Jan Kmita, 1636.
1722 Kałowski Marcin. Pewna Wiadomosc o Łáskách Swiętego Antoniego, Ktore w Woiewodztwie Łęczyckim, w Obrázie Łagiewnickim żebrzącym świadczył, y świadczy; ták ná podziękowánie iáko oraz y ná dálszych prośb; skutek, modlitwámi ozdobiona. Przez Oycá ś. p. Márciná Kałowskiego, S. T. Doktorá Oycá Prowincyi, á osobliwie tuteyszego mieyscá, Kustoszá ná ten czas Gnieźnieńskiego, y Dziekaná Prowincyi Polskiey całemu świátu Roku Pańskiego 1723. Doniesiona, śládem toruiącey Podkowy Jasnie Wielmoznego Jmći Pana Stanisława Kossakowskiego, Kasztelana Podlaskiego, Zá benedykcyą Herbownego Pilawy J.W. J.P. Katarzyny z Potockich Kossakowskiey, Kasztelanicowy Podlaskiey, Ná áffektácyą wielu Dewotow ku Swiętemu Antoniemu, od Konwentu Łagiewnickiego przedrukowana. Kalisz, druk. Jezuitów, 1745.
2556 Schmieden Joannes Ernestus. Perillustri domino Ludovico Alexandro Loś, abbati Polplinensi, cum ad actum consecrationis suae me invitasset honores gratulor... [Gdańsk, b. dr., 1679]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1679).
1366 Musonius Jan, Musonius Ernest. Perenni memoriae viri admodùm reverendi, clarissimi, doctissimi. dn. Martini Arnoldi, Lesnensis ecclesiae ministri fidelissimi, scholaeq; rectoris meritissimi, Praemature! utriq; erepti, positium hoc monumentum à Moesto Germanorum Pari. Lesnae Imprim: Mich. Buk. 1685. Leszno, druk. Michał Buk, 1685.
2541 Piccinardi Giovanni Luigi. Per lo gran maritaggio delie Sacre Reali Maestà di Polonia Michele Korybut et Eleonora d’Austria ode. Warszawa, [b. dr.], 1670. Warszawa, 1670.
740 (Weiher Joannis). Pentathlum piis manibus Illustrissimi Domini, D. Joannis Weiher. Palatini Culmensis, Pucensis, Czluchoviensis, Radzinensis, Sobovicensis, etc, etc, Capitanei. Quem civem in Pace Sanctissimum [...] Inscriptum et Illustri Domino D. Nicoiao Weiher Radzinensi, etc. capitaneo. Filio Moerenti consecratum. A Nobili Juventute Collegis Posnaniensis Societatis Jesu. Posnaniae, In Offic. Joannis Wolrabi 1626. Poznań, druk. Jan Wolrab mł., 1626.
607 Lagus Daniel, Klug David. Pentas quaestionum philosophicarum illustrium ex historia Passionis Dominicae in Inclyta Academia Regiomontana [...] ad ventilandum proposita praeside [...] respondente Davide Klug, Tilsa Prut. Ad diem [...] Maji [...]. Dantisci, typis Georgii Rhetii 1638. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1638.
2612 Fecht Johann, Balemann Anton. Pelagianismus Doctrinae De Vera Irregenitorum Circa Res Sacras Notitia, Calumniose Obiectus & Ab Eadem Per Orthodoxam De Gratiae Illuminantis Ordine Et Gradibus Doctrinam Ad Conscientiarum Usque Convictionem Depulsus. Quem Disputationi Halensi Oppositum, Sub Auspiciis... Praeside... Dn. Joanne Fechtio... Die II. Octobr. MDCCIX. Publice Defendet, Antonius Balemann. Gedan. Rostochii, Typis Nicolai Schwiegerovi[i], Ampliss. Senat. Typographi. Rostock, druk. Nikolaus Schwiegerau, (1709).
1973 Kankel Joannes. Pax et Bellum, das ist Friede unnd Krieg auff den jetzigen Deutschen und Preusser Zustandt gerichtet und poetisch auffgesetzet von Johanne Kankeln Deutschen Schuel-Meist. in Dantzig. Anno 1645. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1645.
636 Martini Cyriacus. Paulus das schmertziich-betrübte und hertzlich - von Gott geliebte Prediger-Bild bey [...] Leich-Bestattung des [...] Friderici Zamehlen [...] Der christlichen [...] Traut-Versamlung Anno 1678 [...] 11 Sept. daselbst in der Neuen-Kirchen. Aus der 2. Corinth. XII. Vers. 7.10. Entworffen und vorgestellet [...] von [...]. Elbing, Gedr. von Achatz Corellen 1679. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1679.
690 Mylius Michael. Patronos, Fautores, Amicos Rector Totumque Collegium Elbingense ad Encaenia invitat [...]. [Elbląg] Typis Corellianis 29 Nov. 1646. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1646.
1589 (Jan Nepomucen św.). Patron y obronca całośći ludzkiey sławy doswiadczony swięty Jan Nepomucen kanonik Praski Męczennik za pozwoleniem Starszych z Bractwem do Kośćioła WW. OO. Bernardynow Nieświskich wprowadzony Roku P. 1750. dnia 23. Kwiet. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akad. Soc. Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1750?).
1705 (Bonawentura św.). Patron Osobliwy Matron Ciężarnych. Albo Nabozenstwo Do Swiętego Bonawentury Kośćioła Swiętego Rzymskiego Kárdynałá y Doktorá: Biskupá Albańskiego, Zakonu Swiętego Fránćiszká Bráći Mnieyszych Konwentuałow. Przez iednego tegoż Zakonu Oyca ku czći y chwale iego Złozone. A teraz Za dozwoleniem starszych Do Druku podane. W Drukarni Colleg. Kaliskiego Soc. Jesu, Anno Domini 1727. Kalisz, druk. Jezuitów, 1727.
2098 Maria Teresa, cesarzowa. Patent, Vermoeg welchen die Aufstellung einer eigenen k. k. Sudsaltzverschleiss-Direction vom 1. November des gegenwaertigen Jahres aufgestellet, und die Einfuhr des Privatkokturen-Salzes, in die derselben zum innerlichen Verkaufe gewidmeten Gegenden verboten wird. Wir Maria Theresia... Uniwersał Mocą którogo [sic] właściwa Ces. Krol. Soli warzoney Dyrekcya od 1go Pazdziernika [sic] ninieyszego Roku ustanawia się, wprowadzanie zaś prywatney Soli, do okolic oneyże na kraiową przedarz [sic] wyznaczonych it zabronione. My Marya Teressa... B. m., b. r. (Lwów, druk. Antoniego Pillera, 1778).
1331 Fryderyk II, król pruski. Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).