Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
763 Pouchen Levinus, Rhebinder Peter. Ductore et Doctore Christo: Trias errorum pontificiorum de 1. Cramate Eucharistico. 2. Communione sub una. 3. Transsubstantione. Quos in disputatione publica proponit [...] Respondente M. Petro Rhebindero Lubecensi. Ad diem 9. Novembr.: in Acroaterio magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1635 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
760 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio grammatico-theologica de prophetica mysterii incarnationis Filii Dei promissione, facta Achazo Esaiae 7. 14. Quam [...] publice ac placide examinandam, proponit praeses [...] Respondente Alberto Linemanno, Fischhusino Borusso, ad diem 3 Martij. Regiomonti, Excud. Laur. Segebad 1629. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
761 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio ordinaria exhibens Prot-Evangelium paradisiacum. Analysi grammatico-logico theologica explicatum ac auxiliante benedicto mulieris semine praeside [...] respondente Andrea Mylio, Reg. Borusso, ad placidam sententiarum collationem propositum die Mart, in Auditorio Magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii excusum 1629 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
762 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Disputatio theologico-scholastica, de anima separata, quam [...] praeside [...] publice ventilandam proponit Nicolaus Ridemannus Chilonio-Holsatus [...] ad diem 30 Augusti. Regiomonti, Typ. Segebadianis 1634 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
764 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). In Augustanam Confessionem [...] Praeside [...]. [Disputatio 1-2]. Regiomonti, ex Offic. Laurent. Segebadij [1631-1632]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1631-1632).
765 Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus). Thanatologia [gr.] seu Consideratio mortis theologico-physica, Quam [...] sub umbra [...] publicae ventilationi subijcit Johannes Friccius Medno-Prutenus [...] ad diem 25 Novemb. Regiomonti, Typ. Laurentij Segebadij 1634. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
2150 Potocki Wacław. Iovialitates. Albo Zarty Y Fraszki Rozmaite Pracą Niegdy J. W. I. P. Wacława Potockiego Podczaszego Krakowskiego Napisane. A Teraz Z Pod Prasy Drukarskiey Na Swiat Wynikłe. B. m. (Lipsk?), 1747 (wariant c).
2024 Potocki Teodor. Manifeste fait dans le grand Conseil tenû a Danzig le 10. Février 1734. Par les Senateurs Ministres d’Etat et Deputez de l’Ordre Equestre Nommez par la Diette d’Election pour rester aupres du Serenissime Roy de Pologne Stanislas Premier Contre la pretenduë Election et le pretendu Couronnement de l’Electeur de Saxe. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1734).
2025 Potocki Teodor. Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen, Augusti des II. Von dem Primate Regni, ergangenen Universalien, d.d. Warschau den Febr. 1733. Aus dem Pohln. in das Deutsche übersetzet. Bresslau. Wrocław, (1733).
2026 Potocki Teodor. Ubersetzung derer Wegen Absterbens Ihro Königl. Majest. von Pohlen Augusti des II. Von dem Primate Regni Ergangenen Universalien, de Dato Warschau den Februarii, 1733. Aus dem Polnischen ins Teutsche übersetzet. Breslau. Wrocław, (1733).
2027 Potocki Teodor. Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen Augusti des II. von dem Primate Regni ergangenen Universalien, d.d. Warschau den Febr. 1733. Aus dem Pohlnischen in das Deutsche übersetzet. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (Wrocław, 1733).
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2291 Postanowienie. Postanowienie Koronki Pana Naszego Iezusa Chrystusa, według zwyczáiu Oycow Pustelnikow, świętego Romuáldá Kámáldulensow przy Krákowie, ná gorze Srebrney mieszkáiących. Od Naywyzszych Pasterzow Rzymskich wielkimi Odpustámi ozdobione. ... Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárni Fránciszká Cezárego, Roku Páńskiego, 1616. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1616.
2023 Posaune. Eine an alle Reiche erschallende Posaune aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzet. Gedruckt im Jahr 1681. B. m. (Gdańsk, druk. Jan Fryderyk Gräfe?), 1681.
2021 Poradowski Krzysztof. Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643. Warszawa, (druk. Jan Trelpiński?), 1643.
2022 Poradowski Krzysztof. Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644. Lwów, (druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski), 1644.
133 Popisy roczne. Popisy roczne w Szkołach Krakowskich ósmego roku po wprowadzeniu układu nauk od Prześwietney Kommissyi Edukacyyney na cały Narod przepisanych odprawione. Roku 1785. W lipcu. B. m., b. r. (1785).
2020 (Poniński Kalikst). Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci Kalixta Poninskiego, Generała Maiora W. K. Orderu S. Stanisława y Maltanskiego Kawalera, powinszowanie do Gdanska. B. m., b. r. (1789?).
2543 Poniński Antoni. Gemini soles ad splendorem Saxoniae, spem Poloniae coniuncti. Dresden, J. Chr. Krause, 1728. Dresden, druk. Johann Christoph Krause, 1728.
1840 (Poniatowski Michał Jerzy). Nagrobek niesmiertelney pamięci J.O. Xięcia Jmci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego Arcybiskupa Gnieznienskiego, Prymasa Korony Polskiey i W. Xiestwa Litt: na czułych Sercach wyryty. Dnia 13 sierpnia R. 1794. B. m., b. r. (Warszawa?, 1794).
1845 Poniatowski Michał Jerzy. [List pasterski o zalecenie modlitwom duszy ś.p. Stanisława Lubomirskiego]. B. m., b. r. (Warszawa?, 1783).
1844 Pomey François Antoine. Vocabula ex indiculo universali R.P. Francisci Pomey, Societatis Jesu, et ex tyrocinio latinae linguae Petri Apherdiani aliisque collecta et in capita digesta ad usum Scholarum Societatis Jesu. Vilnae Typis S.R.M. Acad: Soc. 1764. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1764.
2019 Pomeresch Johannes. Ad C.V. Joachimum Pastorium, Sereniss. Poloniae etc. etc. etc. R. Historiographum Epistola. In qua de variis, imprimis autem Satyrae cuiusdam Manneianae Auctore agitur. Excusa Lugduni Batavorum, Typis Wilhelmi Christiani Boxii. A. 1650 [rz.]. Lejda, druk. Willem Christiaens van der Boxe, 1650.
1735 Połaniecki Jan. Anielskie Nabozenstwo Do Anielskiey Niebá, y Ziemie Krolowey Nayświętszey Maryi Panny, Z Niebá ná źiemie przez samego Chrystusa Páná obiáwienie Sprowadzone, y Ná widok Swiátu Polskiemu, zászczyt Koronnemu Woiewodzctwu [sic], słáwę Krákowskiemu Miástu, y przyległym kráiom. Przez nową Erekcyą Bractwa Niepokalanego Poczęcia Nayświętszey Maryi Panny, Zá konsensem Stolice Apostolskiey W kośćiele Strádomskim WW. OO. Obserwantow Franciszkanow przy Krakowie, Przez X. Jana Połanieckiego, Obserwantá, S.T. Lektorá Uprzywileiowánego, Kusztoszá [sic], y Gwárdyána Konwentu Strádomskiego S. Bernardyna, Z dozwoleniem Zwierzchnośći Ordynaryiney Podane. Roku Pańskiego 1736, Dniá 7. Grudnia. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1736 (w kolofonie).
2189 Połaniecki Jan Kapistran. Deliciae Seraphicae Pasti à Vulnere Jesu Christi, Et Lactati ab Ubere Sanctissimae Matris Minoritae, Per Viam Crucis Et Marianas sinè spinis Rosas incedentis. Juxta piam consvetudinem FF. Minorum Regularis Observantiae S. P. Francisci, Provinciae Minoris Poloniae Practicatae. B. m., b. r. (Kraków, druk. Michał Dyaszewski, ok. 1740).
131 Pöllnitz Karl Ludwig von Das Galante Sachsen. Neue Auflage mit einigen Zusätzen von dem Baron von Poellnitz vermehret. Offenbach am Mayn, 1735 [rz.]. Offenbach a. Main, 1735.
132 Pöllnitz Karl Ludwig von Des Galanten Sachsens zweyter Theil. Altona 1735 [rz.]. Altona, 1735.
747 (Pollinctura). Pia pollinctura seu Funebris cura, quam manibus beatissimis [...] Elisabethae Hoppiae [...] Sigismundi Meienreisii, olim in Republ. Elbingensi Burggrabii et Praecmsulis meritissimi relictae viduae [...] cum anno MDCLV. 4 Septembris [...] ultimum vale diceret, piae manus honoris et memoriae caussa adornarunt. Elbingae, Typ. Corellianis 1655 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
1489 Polanus Amandus. De aeterna Dei praedestinatione didascalia. In qua tum haec augustissima doctrina, breviter et sincere, pro gratia quam Dominus clementer dedit, est esplicata: tum complura difficillima Sacrae Scripturae loca declarata, atq; à Roberti Bellarmini corruptelis aliorumque depravationibus fideliter asserta: Adjecto eorundem locorum indice. Editio secunda, à mendis repurgata. Basileae, typis Conradi Waldkirchii. Anno 1600 [rz.]. Bazylea, druk. Konrad von Waldkirch, 1600.
1490 Polanus Amandus. Theses, de Sacramentis in Genere et in Specie, quas ex Decreto, Venerandi Ordinis Theologici. Sub Praesidio Reverendi et Clarissimi Viri D. Amandi Polani à Polansdorf, SS. Theol. D. et Professoris in illustri Academia Basiliensi celeberrimi, ad publicam disputationem, pro Solenni Doctoratus Testimonio proponit, M. Balthasar Crosnievicius Lithuanus. In auditorio Theol. III. Septemb. Basileae, Typis Ioannis Schroeteri, 1601. Bazylea, druk. Johann Schroeter, 1601.