Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
523 Harders Fabianus Michael. Prudentiam peregrinandi iis omnibus, qui non latere semper domi, exercitatioris animi hominem posse, autumant [...] oratione, A. H. 1688 [rz.]. d. XXII. Jul. [...] habenda commendare constituit Fabianus Michael Harders, Gymnasio simul valedicturus. Ad quern [...] audiendum [...] invitat [...] Joh[annes] Petr[us] Titius, eloqv. et poet. Prof. Dantisci impr. David Frider. Rhetius [1688]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1688).
1737 Prowiant anielskiego chleba. Prowiant Anielskiego Chleba dla Duszy y ćiáłá, wystarczaiący záwsze, Sakrament Przenaysw. Teraz dla nowego Serc Chrześćiańskich áppetytu, Herbowną Nawą Jáśnie Wielmożnego Iegomośći Páná P. Władysława z Szołdr Szołdrskiego, Generała Wielkopolskiego, Rogozińskiego etc. starosty. Ustawicznym Adoratorom Trzech Przenayśw. Hostyi w Kośćiele Poznańskim Wielebnych Oycow Karmelitow śćiśleyszey Obserwancyi, z osobliwszemi od Oycá S. Benedykta XIV. Odpustámi, przez Rzymski Tyber do Polski Zprowadzony. Roku, ktorego się Swiát zgłodniały odżywił, 1747. W Poznaniu, w drukarni Akademickiey. Poznań, druk. Akademicka, 1747.
224 Holstius Petrus. Protopeiria [gr.] De pietate liberorum erga parentes; Ad [...] adolescentulos, Guilhelmum et Servatium Sarmundos [...] Servatij Sarmundi [...] filios. Carmine heroico instituta a Dan. Holstio, M. Petri f. Dantiscano. Wittebergae, M. Simon Cronenbergius 1592 [rz.]. Wittenberg, druk. Simon Gronenberg, 1592.
2507 Klein Johann. Prothymia [gr.] qua semper fidele regibus suis Dantiscum hoc anagrammate emblematico: Sic Tundam adumbrata. 1657. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1657.
1087 Protestatio. Protestatio quam serenissimo ac potentissimo Regi et inclytae Reipubl. Poloniae legati electorales Brandenburgici Varsavia discedentes sub titulô praecustoditionis exhiberi curarunt. Anno 1670 [rz.]. B. m., b. r. (1670).
1569 (Franciszek Ksawery św.). Protekcya Wszystkim Stanom skuteczna Od S. Franciszka Xawiera Soc. Jesu, Apostołá Indyiskiego, wielkiego Cudotworcy, á osobliwego do Elekcyi szczęśliwego żyćia Pátroná. Dawniey Nabożnym Duszom z náśłádowániem cnot jego przez 10. Tygodniow, po wielu Krolestwách zálecona, A teraz Powtornie przez jednego Kápłaná S.J. do Druku podána. W Wilnie, w Druk: Akad. Soc. I., Roku P. 1722. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.
398 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Propositiones ethicae de sanctitate morali, quas [...] valedictionis loco in Auditorio Maximo d. XIIX. Junii A. 1686 [rz.] publicae disputationi subjicit, respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa-Pomerano dissertationis autore [...]. Dantisci, impr. Dav. Frid. Rhetius [1686]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
325 Melanchthon Philipp, Voit David. Propositiones de iudiciis ecclesiae, de quibus disputabit magister David Voit, lector Academiae Regiomontanae. Die 15 Martij. Vitebergae. exc. Vitus Creutzer 1560. Wittenberg, druk. Veit Kreutzer, 1560.
1083 Proposition. Proposition so Königlicher May. in Polen und Schweden Gesandter bey den Herren Staden General der vereinigten Niederlanden angebracht. Anno [1633?]. B. m., (1633?).
1085 Proposition. Proposition so Königliche May. in Polen und Schweden Gesandter bey den Herrn Staaden General vereinigten Niederlanden angebracht 1633. B. m., 1633.
1086 Proposition. Proposition so der durchl. Reipublicq. von Pohlen des neuen Candidati, Ihro Chur-Fürstl. Durchl. von Sachsen gevollmächtigten Extraordinair Envoye vorgestellet werden […]. Bresslau zu finden bey George Seydel auff der Albrechts-Gassen. Wrocław, druk. Jerzy Seidel, (1697).
1034 Giese Franz von, kanclerz ks. Filipa Neuburskiego. Propositio legati Serenissimi Ducis Neoburgici. Serenissimae Reipub. Poloniae, Magniq. Ducatus Lithu. Proceres et Ordines. B. m., b. r. (1669).
269 Propemptika. Propemptika [gr.] In abitum honesti et docti iuvenis, Davidis Bochmanni, Regiomontani Borussi, cum ex inclyta Rosarum Academia Elbingam se conferret. Scripta ab amicis (Petrus Lindebergius Rostochiensis, Ioachimus Pein Dantiscanus, Martinus Braschius Megapolitanus, Thomas Treptovius Pomeranus, David Czesselius Mariaeburgensis Borussus). Rostochii excudebat Stephanus Myliander. Anno MDXIVC [1586]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1586.
2473 Freder Constantin. Propempticum ad Joannem Stanislaum a Sbąszyn Sbonscium, episcopum Praemisliensem, et Mariae Casimirae, reginae Poloniarum cancellarium, cum per aliquot dies in aedibus meis hospitatus, Poloniam repeteret. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [po 7 IX 1676]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1676.
2442 Beckmann Marcin. Propempticon in gratiam Sigismundi III. Polonorum regis etc., ad eiusdem Maiestatis sponsam principissam Annam, Caroli archiducis Austriae filiam, Cracoviam ingredientem. Gdańsk, J. Rhode, 1592. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1592.
391 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Promptuarium allegoriarum sacrarum, praecipua fidei christianae capita illustrantium [...] jam septimo recusum [...]. Francofurti ad M. Typis et imp. B. C. Wustii 1678 [rz.]. Frankfurt a. M., druk. Balthasar Christoph Wust st., 1678.
134 Projekt do praw kościelnych. Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey. Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
769 Programma (Academia Regiomontana). Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei cum impoenitentibus non perpetuo disceptante, Ex Genes, cap. VI. Vers. 3. debita pietate propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. [Królewiec] Praelo Reusneriano 1657 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1657.
768 Programma. Programma solemnibus Paschatos, in Honorem Perruptoris gloriosissimi, ac Triumphatoris potentissimi, Redemptoris, et Salvatoris nostri Jesu Christi. A Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae, P. P. Anno [...] 1633 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1633 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
767 Programma. Programma heortastikon [gr.] in solennem maximeque gloriosam Resurrectionem Vindicis et perruptoris nostri Jesu Christi. Propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. Quae laus tua Christiane ? Credere Christum resurrexisse et me per eundem resurrecturam. Regiomonti, Typ. Osterbergerianis. 1620. Królewiec, druk. dziedziców Jerzego Osterbergera, 1620.
766 Programma. Programma heortasikon [gr.] in maxime solennem, maximeque, salutarem Dominicae Incarnationis Festivitatem, inque debitum Immanueli honorem. Publice propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae Anno Dominico ineunte 1637 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii 1637 [rz.]. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
838 Schmechelius Martin (Schmechelius Martinus). Programma Funebre ad nobilissimum strenuum et animosissimum virum dominum Hermannum Wrangel in castris Prutenicis Regio-Svecicis marschallum eminentissimum. Elbingae, Typ. exscripsit Wendelinus Bodenhausen [1643]. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., (1643).
2281 Orlik Jakimowicz Filip. Prognostyk Szczęsliwy Tryumfalne nad nieprzyiacielem zwycięstwo z Herbownych Znakow Wielmożnego Iego Mśći Pana Daniela Apostoła Dzielnego y w Rycerskim męstwie doświadczonego Połkownika Woysk Ich Carskiey Prześwietney Mśći Zaporozskich Mirhorozzkiego [sic] Rossiey Ominuiący. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1693).
595 Crüger Peter (Krüger Peter). Prognosticon Astrologicum auff das Jahr 1628 [rz.] [...]. Dantzig, Andr. Hunefeldt [1627]. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, (1627).
596 Crüger Peter (Krüger Peter). Prognosticon [...] auff das Jahr 1629 [rz.]. Dantzig, Andr. Hunefeldt [1628]. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, (1628).
2362 Bavarus Ioannes. Prognosticationes. Auß rechter natuerlicher kunst der Astrologię von dem M. D. LI. Jahr, Wehrend bis zu dem M. D. LXX. Mit vielen Erschrecklichen Eclipses. Durch Joannem Bavarum D. Medicu[m] Et Mathemati. Auff das kuertzte gantz fleyßsig beschrieben. Weyter folgen. im M. D. LX. Jahr, wird auch ein erschrecklich Cometh gesehen werden. B. m., b. r. (Kraków, druk. Łazarz Andrysowicz, 1550).
2363 Bavarus Ioannes. Prognosticationes Astrologicae, ab anno salutis humanę, 1551. usq[ue] in annum 1570. cum plerisq[ue] horribilibus luminarium defectibus, & cum Cometa terribili, qui sub anno d[omi]ni 1560. apparebit. Per Ioannem Bavarum Medicum et Mathematicum, q[uam] brevissimè et diligenter conscriptum. B. m., b. r. (Kraków, druk. Łazarz Andrysowicz, 1550).
2028 Professio. Professio Subjections et Fidei […] Joanni Casimiro, Regi Poloniae […] Coram ejusdem Sacrae ac serenissimae Regiaemaiestatis Legatio, Jllustrissimo ac Reverendissimo Domino, Dno. Andrea Comite de Lesno Episcopo Culmen. et Pomesan., Praeposito Plocen., Regni Poloniae Procancellario, à Spectabili Senatu et Reliquis Ordinibus Populoque universo Civitatis Thorunensis […], edita Die XII. Aprilis, Anno 1649 [rz.]. Thorunii, Apud Michaelem Karnall. Toruń, druk. Michał Karnall, 1649.
532 Herlitz David (Herlicius David). Prodromus und erster Vortrab, oder kurtze und einfeltige Erklerung des Cometen, oder Geschwäntzten Sterns, so sich im November des 1618 Jahres hat sehen lassen. Zum anfang, uff vielfeltiges anlangen gestellet durch. D. Davidem Herlicium, medicum zu Stargard in Pommern. Gedruckt zu Dantzigk, durch Andream Hünefeldt, Am newen Jahrstag des 1619 Jahrs. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1619.
1664 Proces albo porządek. Proces Albo Porządek Dowodow (współwyd.) zob. Actum In Kodeniec (1623). B. m., b. r. (1623).