Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1931 Discursus. Discursus contemporaneus de causis aucti valoris monetarij in Regno Polono pro Innocentiâ officina Regiae et Redituum publicorum indemnitate. Anno 1636 [rz.]. B. m., 1636.
1932 Disquisitia. Do Ich MM.PP. Senatorow Urzędników, y całego Stanu Rycerskiego Polskiego y Litewskiego Electorow Krolewskich Jeżeli z Natiey Francuskiey obrać Krola? Disquisitia powazna, gruntowna, y potrzebna. B. m., (1697).
1554 Długosz Franciszek Ksawery. Dwor Pana Nieba y Ziemie Bractwo Przenayswiętszey Troycy Przez X. Franciszka Długosza S. Th. Kan: Penit: Proboszczá Bractwa Troycy SSS. Káthedralnego Lwowskiego. Wystawione Roku P. 1702. Z Przydatkiem nowych Godźinek o Bogu Oycu Synu Bozym y Duchu S. o Męce Chrystusowey y zá umárłych. Teraz świeżo Przedrukowáne, Także z przydátkiem. z Pozwoleniem Zwierźchnośći w Lublinie SS. Drukarni Koll: Soc: Jezu Roku 1721. Lublin, druk. Jezuitów, 1721.
1555 Długosz Franciszek Ksawery. Kompania nadworna Krolá Niebieskiego Bractwo Nayświętszego Sakramentu, przez X. Franciszka Długosza S.T.D. kanon. y penit. lwowskiego, drukiem zalecone. Roku Panskiego 1695. Za Pozwoleniem Zwierzchnośći. We Lwowie w Drukarni Soc. Iesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1695.
2791 (Dłużewski Kazimierz). Augustale coronatae Themidis manubiis curiarum, honorum et armorum Casimiri Dłużewski in ipso Lublini Tribunalis Curiae ingressu exornatum. Zamość, druk. Akademii Zamojskiej, (1715).
1933 Dmochowski Mikołaj. Thesaurario Regni Bietsciensi, Malborsciensi […]. A Nicolao Dmochowski S. Phil. Eloquentiae in Almâ Acad. Crac. pro dono oblata dicataq. Cracoviae, in Officina Typogr. Martini Philipowski, Anno Domini, 1639. Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1639.
1556 Dni Piętnaście. Dni Piętnascie Dnieiącey Swiątobliwośćią Jutrzenki, Jaśnie Wielmożnemi Jmieniami Hrabi ná Kodniu y Wisznicy [Ignacego] Sapiehy y Anny z Hrabiow Krasickich Sapiezyny Czesnikow Wielk. Xięstwa Litt. etc. etc. Obiasnione, to iest Nabozenstwo do S. Oyca y Patryarchy Dominika Fundátorá Zakonu Kaznodźieyskiego, oraz Konfraternij pod Tytułem Nayś. Maryi Panny od Zwyćięstwa albo Rożancowey. Ná wzbudzenie ku temu Swiętemu gorętszego w Wiernych Chrystusowych Nabożeństwa, ná piętnaśćie Wtorkow rozporządzone. Od S. Stolicy Apostolskiey potwierdzone y hoynemi z Skárbu Chrystusowego Odpustámi nadáne. Za dozwoleniem Starszych przy staraniu WW. Braći Zakonu tegoż przedrukowane. Roku ktorego Słońce Spráwiedliwośći Swiát w grzechach ćiemny oświećiło 1742. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J.K.M. Uprzywil. Typografa. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1742.
1436 Dobiński Józef. Die gekrönte Vorsichtigkeit Wolte in der Königlichen Josephinischen Ritter-Academie zu Liegnitz bey Hochansehnlicher Versamlung am 19. Martii dieses 1733sten Jahres als am Heiligen Josephi-Fest unter dem löblichen Directorat des Hoch-Wohl-Gebohrnen Herrn, Herrn Johann Ludwig de Harbuval Freyherrn von Chamare, Erb-Herrn auf Klonitz, der Röm. Käyserl. und Königl. Majest. Hoch-verordneten Regierungs Raths des Fürstenthums Liegnitz und zugehöriger Weichbilder wie auch bey dero Königl. Ritter-Academie Hochansehnlichen Directoris in einer Teutschen Rede einiger massen vorstellen Joseph von Dobńia Graf Dobinski, aus Polen. Liegnitz, gedruckt bey Johann Christoph Wätzoldts Wittwe. Legnica, druk. wdowy Jana Krzysztofa Wätzolda, (1733).
340 (Dobrzensky Johann Ulrich). Magnificam funerationem viri [...] Johannis Ulrici Dobrzensky, liberi baronis ex antiqua et illustri domo Dobrziniec, haereditarii in Uderwangen, Ser. Principis Brandenb. consiliarii intimi, atque capitaneatus Hollandici in Borussia praefecti meritissimi, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [22. Oct. 1670]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
188 (Doctrina). Doctrinae Iesuiticae praecipua capita. Rupellae apud Theophilum Regium [1585-1588]. La Rochelle, druk. Théophile Le Roi, 1585-1589.
1934 Domaniewski Stanisław. Faustus ingressus in Sedem Avitam […] Joannis Casimiri Dei Gratia Regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae […]. Quem Felicibus ominibus auspicaturo, prosperum Imperium Regni Potentissimi Sceptra prehendenti, Sospes, Augustus, Bellicosus, Beatus, illa vt diutissimè teneat, votis intimis Patria plaudens Suae Serenissimae Maiestati, impensè optat ac precatur. Cracoviae, in Officina Typographica Francisci Caesarij, S.R.M. Typographi. 1649. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1649.
445 Domssdorff Achatius. Grab-Gedicht auff den tödtlichen Hintrit des [...] Jacobi Wilmson gewesenen Elbingschen Stadt Vogts [...] unter [...] Lorentz von der Linde Generalen Regiment wolbestalten Capitains, seines allten Deutschen Freundes. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1656. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
452 Domssdorff Achatius. Auff den hochzeitlichen Ehrentag des [...] Hn. Heinrici Grünreuters, Wolbedienten Cantoris auff S. Annen Bräutigams, mit der [...] Margaretha Eichlerin, des [...] Hn Jacobi Degneri, Schuldienern und Organisten in der Königl. Newstadt Elbing, Braut, gestellet auff den 3. Maij durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1651. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
453 Domssdorff Achatius. Corallness Liebes-Werck, welches [...] Nicolaus Frowerck [...] Handelsmann in Elbing mit der [...] Jungfrauen Anna [...] Samuelis Corellen [...] Pastoris Tochter, am 22-ten Tag Weinmonats [...] auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff. Elbing, Achatz Corell und Joh. Arnold, 1675. Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
454 Domssdorff Achatius. Ehren-Gedicht auff den hochzeitlichen Frewdentag des [...] Georgii Braunen, Brautigams mit der [...] Jungf. Elisabeth, des Weyland [...] Peter Freylings [...] Tochter, Braut. So gehalten den 26. Januarij [...]. Elbing, gedr. bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1643. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
455 Domssdorff Achatius. Krieges-Wancken, Ruh-Gedancken: Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Achatz Corellen [...] Buchdruckern in Elbing Bräutigams mit der [...] Frawen Anna, des Weyland [...] Martin Preussen [...] hinterlassenen Wittiben Braut. Auff den 22. Monats Tag Januarij Anno 1658 vorgestellet durch [...]. [Elbing, A. Corell, 1658]. B. m, b. r., (Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658).
456 Domssdorff Achatius. Norden-Post auff den Hochzeillichen Ehr- und Frewden-Tag des [...] Isaac Funcken, Bürgern und Weinhandlern in Elbing Bräutigams mit der [...] Jungfrawen Regina des [...] Cyriaci Engelcken [...] Tochter Braut, eilend abgefertiget und vorgestellet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1648. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
457 Domssdorff Achatius. Parnassus Traum. Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Martin von Castellen Castella Pfands-Herren der Fürstlichen Radzivilischen Güter zur Neustadt und Wolma in Littauen etc. etc. Bräutigams mit der Edlen Hoch-Ehr und Tugendreichen Jungfr. Anna Sophien des [...] Matthiae Richters Icti: Ihrer Königl. Mayest. zu Pohlen und Schweden Camer-Herrn, und der Königl. Stadt Elbing Rahtsverwandten und Syndici etc. etc. Jungf. Tochter Braut So am Johannstage gehalten: Gesetzet durch Achatium von Domsdorff. Elbing, bey Achatz Corellen 1655. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
458 Domssdorff Achatius. Preusch-Confect bey dem Hochzeitlichen Ehren-FreudenTage des [...] Samuel Corellen Predigers zu Preuschmarckt [...] mit [...] Elisabeth, des [...] Martin Preussen [...] nachgelassenen Tochter Braut. So gehalten den 19. Julij: Auffgesetzet durch [...]. Elbing, durch Achatium Corellen 1656. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
459 Domssdorff Achatius. Trauriger Frewden-Thon zu Ehren des [...] Gerhardt Truncken Bräutigams. Und der [...] Sabina des [...] Sigismund Meyenreiss, Bürgermeistern und dieser Zeit Königlichen H. Burggraffen [...] Tochter Braut. Auff dero Hochzeitlichen Ehren-Tag, so den 10. Junij Anno 1648. gehalten, gesetzet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1648]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
2341 Donatus Aelius. Vetustissimi grammatici Elementa, Una cum traductione polonica. Cracoviae apud Lucas Kupisz S. R. M. Typ., 1648. Kraków, druk. Łukasz Kupisz, 1648.
1935 Dorosz Jan. Eine christliche Danck-Predigt über den geschlossenen Friedens- Accord, zwischen der Cron Polen und Schweden […] durch Joannem Dorschium, Evangelischen Prediger daselbst. Gedruckt zu Dantzigk durch Georg Rheten Anno 1635. Gdańsk, druk Jerzy Rhete II, 1635.
1938 Dorsz Jan. Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu […] nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
1557 Dowgiałło Aleksander (Dowgiało). Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
2646 Dreier Christian, Fabricius Isaac. Disputationum In Primam Philosophiam Decima Octava De Numero Substantiarum Immobilium quam Deo annuente Consensu Ampliss. Facult. Philos. Praeses, M. Christianus Dreier Pomeranus, & Respondens, Isaacus Fabricius Dantiscanus. Publicae ventilationi subiiciunt. ad diem 7. Novemb. [1643] In Auditorio Philosophorum. Regiomonti Typis Johannis Reusneri Anno M. DC. XLIII. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1643.
1437 Dresser Matthaeus. Iusta Funeri Illustrissimi Principis, ac Domini, Domini Christophori Radzivili Ducis Birzarum et Dubinkorum, Palatini Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae, Sacri Romani Imperij Principis Soluta Jn Academiâ Lipsiensi, Anno 1604. Mense Ianuario. À Matthaeo Dressero. In fine accesserunt Epicedia quaedam in obitum Laudatiss. Principis, à Professoribus dictae Academiae conser. Lipsiae. Imprimebat Michael Lantzenberger, Anno 1604. Leipzig, druk. Michael Lantzenberger, 1604.
1558 Drews Jan. Chwała wielkiego patryarchy, Joachima Swiętego dotąd Manna Zakryta (*). Potokiem bezprzestannych Łask wynurzona, dla większego zaś gorliwym sercom gustu. Herbowną Pilawą osłodzona (*). Zelozyą y wielkim imieniem Jasnie Wielmożnego Iego Mosci pana Stefana z Potoka Potockiego, referendarza koronnego. Zalecona ku Nasyceniu żądz Swiętych. W Krakowie w Druk. Akadem. Roku Pańskiego 1722. (*) Apocal. A Cruce dulcedo. (*) S. Prosper. p. I. C. 38. Kraków, Druk. Akademicka, 1722.
64 Drews Jan. Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744. Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
931 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała Na Całą Oktawę Teyze Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societatis Jesu Teologa Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone, Do Druku Podane w Przemyslu w Drukarni Antoniego Matyaszowskiego B. T. OO. Roku 1789. Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1789.
932 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała. Y Na Całą Oktawę Teyze Uroczystosci. Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societ. Jesu Teologa. Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone. Y Do Druku Podane w Lwowie w Druk. Kazmierza Szlichtyna J.K.M. Typ. Lwów, druk. Kazmierz Szlichtyn, (po 1775).