Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1533 Arnoldus a Jesu Maria. Septennał siedmiorakiego nabozenstwa ktore prześwietna Iozefa S. Konfraternia w kośćiołách wielebnych oycow karmelitow bosych siedm razy w rok odpráwuie. Złozony z przydatkiem Septenny, y innych nabożeństw, dla wygody bráći y siostr bractwa Jozefa Swiętego wydany. Jasnie Wielmoznemu Imći panu Franciszkowi Jozefowi z Czekárzewicz Tarłowi kasztellanowi Lubelskiemu, Wieluńskiemu, Pilźinskiemu, etc. staroscie ofiarowany Roku ktorego Bog Wćielony pod oycowską Iozefa S. Protekcyą, Natury Ludzkiey przyiął konfraternią 1729 wydrukowany. W Krakowie, w Drukárni Jakuba Matyaskiewicza J. K. M. typográfá. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1729.
2320 Artaban. Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
1890 Articuli. Articuli pactorum conventorum, inter status serenissimae Reipublicae Polonae, tam Senatorii, quam Equestris Ordinis Regni M.D. Lith. Omniumque ad eadem Dominia annexarum Prov. ab una; et serenissimum Principem Regium Poloniae M.D. Lithuaniae; Dominum Dn. Fridericum Augustum […]; Parte ab altéra Conscripti et Conolusi, atque Per Illustrissimos Excellentissimos DD. Josephum Antonium Gabaleonem […]. Ex Polonico Idiomate in latinam linguam translati. B. m., b. r. (Drezno?, 1733).
1702 Artykuły wojskowe. Artykuły Woyskowe Zá Naiásnieyszych Krolow Polskich y Hetmanow W.X.L. Woysku Ustanowione, A teraz Aby tym snádniey do wszytkich wiádomośći doyść mogły y śćiśley były záchowáne, z rozkazánia Jasnie Wielmoznego I.Msci Páná Michała Kazimierza Paca, Woiewody Wilenskiego, Hetmana W.W.X.L. do druku podane. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, Roku Páńskiego 1673. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.
2350 Assertiones. Assertiones Theologicae, Philosophicae, Dialecticae, & Rhetoricae, quae in Collegio Posnaniensi Societatis lesu, ad initium Octobris huius anni M. D. LXXX in solenni studiorum Innovatione disputabuntur. Posnaniae in Officina Ioannis Volrhabi. A. D. M. D. LXXX. Poznań, druk. Jan Wolrab, 1580.
2334 Audziejewicz Jan. Threny załobne gdy z Pałacu pod Grobowiec wyprawowany był Kwiat Młodosći Wielkiey Expektatywy y wysokiey nadziei Młodziana, Iego Mśći P. Pana Iana Mirskiego, syna ukochanego. Zacnie y Szlachetnie urodzonego Iego Mśći P. P. Hrehorego Mirskiego straznika Wielkiego X. L. &c Przez X. Iana Audzieiewicza Kaznodźieie zboru Wilenskiego Ogłoszone. Roku 1649. B. m., b. r. (Wilno, 1649).
1794 Aufforderung (Proklamacja). Allgemeine warnende Aufforderung zur Anzeige der der ehemaligen Polnischen jetzt Römisch-Kayserlichen und Russisch-Kayserlichen Geistlichkeit in dem diesseitigen, sonst zu Pohlen gehörig gewesenen Gebiete zugestandenen, durch die Petersburger Convention vom 26/15 Ianuar 1797 aber, an Seine Königliche Majestät gelangten Güter, Rechte und Forderungen, mit in Erinnerung gebrachten Verbot ungebührlicher Verabfolgung, an die besagte Geistlichkeit. Proklamacya powszechna przestregaiąca [sic] względem Podania Dobr, Praw i Pretensyi Duchowieństwu bywszemu Polskiemu, teraz Rzymsko-Cesarskiemu, i Rossyisko-Imperatorskiemu z tey strony Kraiu dawniey do Polski należącego pozwolonych, przez Konwencyą Petersburską d.d. 26/15 Stycznia 1797. Nayiaśnieyszemu Krolowi JMśći przypadłych, z przypomnieniem zakazów nieprzyzwoitego wydania wspomnionemu Duchowieństwu. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
1891 August II, król polski. Sr. Kön. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Reglement vor dero Trouppen in denen Winter-Quartieren Anno 1702. B. m., b. r. (Toruń?, ok. 1702).
1892 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik przedsejmowy, Warszawa 1722]. Warszawa, druk. Pijarów, ok. 1722.
1893 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720]. B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
1894 August II, król polski. [Uniwersał w sprawie powołania pospolitego ruszenia z powodu zajęcia Elbląga przez Fryderyka III elektora brand., Warszawa 1698]. Warszawa, druk. Pijarów, 1698.
972 August II, król polski. Mandat Ihrer Chur-Fürstlichen Durchlauchtigkeit zu Sachsen Friderici Augusti als neuerwehlten Königs in Pohlen an Seine liebe [sic] Land-Stände und getreue Unterthanen in Sachsen ergangen. B. m., b. r. (1697).
1895 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung von dem Betrübten Todes-Fall des Aller-Durchlauchtigsten, Grossmächtigsten Königs in Pohlen und Chur-Fürstens zu Sachsen. Friederici Augusti Höchstseel. Andenckens und dem in Warschau kostbar aufgerichteten Parade-Bette nebst einer Nachricht. Von Ihro Majestät Glorwürdigsten Leben. Anno 1733. B. m., 1733.
1896 (August II, król polski). Der Teutsch-poëtisirende Herold welcher dem Churfürstenthum Sachsen, das allerneueste aber auch allerbetrübteste aus dem Königreich Pohlen Eilfertigst eröffnet, und jenes darüber tröstet. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?, 1733).
1897 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Dresden. 1733. Dresden, 1733.
1898 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Anno 1733. im Monat Martio. B. m., 1733.
1899 (August II, król polski). Das über den Unbeschreiblichen Verlust Seines allergnädigsten Königs und Landes-Vaters bey der tieffsten Trauer im Staube und in der Asche mit Klage-Liedern Beschäftigte Sachsen. Anno 1733. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1733.
1908 (August II, król polski). Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
989 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung der Königlichen polnischen Krönung. So nimm die Crone hin du Wittekind der Sachsen es müsse Pohlen so wie deine Raute wachsen! Da unser Scepter sich mit deinem Schwerdte küsst so trifft es herrlich ein dass du Augustus bist. Crackau gedruckt im Jahr 1697. Kraków, 1697.
1900 August III, król polski. Sr. Königlichen Majestät von Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Mandat, in dero Churfürstenthum und Landen publiciret, d.d. Dresden den 19. October 1733. B. m., b. r. (Dresden, 1733).
1901 August III, król polski. Sr. Königlichen Majestät von Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Universalien in Dero Königreich Pohlen und Gross-Hertzogthum Litthauen, auch hierzu gehörigen Provintzien, publicirt Anno 1733. d. B. m., 1733.
2082 (August III, król polski). Intimation wegen Sr. Koenigl. Majestaet in Polen und Churfuerstl. Durchl. in Sachsen Augusti III. toedtlichen Hintritts von allen der Evangelischen Gemeinen der Stadt Thorn im Jahr 1763 den 23sten October abgelesen. Thorn, gedruckt bey Paul Marcus Bergmann. Toruń, druk. Pawła Marka Bergmanna, (1763).
2083 (August III, król polski). Kirchen-Gebeth welches nach dem toedtlichen Hintritt Augusti III. Koenigs in Pohlen, und Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen, etc. Unsers weiland Allergnaedigsten Koenigs und Herrn In der Gemeine Gottes der Koenigl. Stadt Danzig oeffentlich vorgelesen und andaechtig gesprochen worden. Danzig, gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. 1763. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1763.
2084 (August III, król polski). Kirchen-Gebeth welches nach dem toedlichen Hintritt Augusti III. Koenigs in Pohlen, und Churfuerstl. Durchl. zu Sachsen, etc. Unsers weiland Allergnaedigsten Koenigs und Herrn In der Gemeine Gottes der Koenigl. Stadt Danzig oeffentlich vorgelesen und andaechtig gesprochen worden. Danzig, gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. 1763. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1763.
1902 (August III, król polski). Beschreibung des Einzüges Ihr. Maj. des Königes Augusti III. in Warschau gehalten d. 25 Nov. 1734. Langfohr bey Dantzig Gedruckt in der Klingenbergischen Buchdruckerey. Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, ok. 1734.
1903 (August III, król polski). Innschrifft auf Ihro Majestäten, den Neu-erwählten König in Pohlen und Chur-Fürsten zu Sachsen, Friederich August, und die Neu-erwählte Königin in Pohlen und Chur-Fürstin zu Sachsen, Maria Josepha. Dresden, bey P. G. Mohrenthaien. 1733. Dresden, druk. Peter Georg Mohrenthal, 1733.
1904 (August III, król polski). Nachricht von dem Prächtigen Einzuge Ihro Königl. Majestät Augusti III. Königs in Pohlen welche selbigen den 14. Januarii Anno 1734. In Cracau gehalten. Nebst denen am 17. hujus darauff erfolgten Crönungs-Solennien. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (1734).
1936 (August III, król polski). Nachricht von dem Prächtigen Einzug Ihro Königl. Majestät, Augusti III. Königs in Pohlen, welche Selbigen den 14. Januarii 1734. In Cracau gehalten, Ingleichen denen Inscriptionibus So zu Ehren Ihro Königl. Majestät allda verfertiget worden. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (1734).
2191 Augustyn św. [Księgi o żywocie krześcijańskim]. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1522).
1795 Avertissement (Obwieszczenie). Avertissement den Salz- und Heerings- Handel betreffend. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrucker. Obwieszczenie względem handlownia solą y śledźmi. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).