Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
908 Rutka Bogumił Teofil. Kalendarz Nowy do Dobrey Smierci Barzo Pozyteczny. Z Łacińskiego […] 1679 […] na Polski ięzyk przez iednego Kapłana Soc: Iesu Przełożony […] W Kaliszu W Drukarni Kollegium Societ. Iesu, 1696. Kalisz, druk. Jezuitów, 1696.
2164 Rulhière Claude Carloman de. Histoire, Ou Anecdotes Sur La Révolution De Russie; En L’Année 1762. A Paris, Chez Desenne, Imprimeur-Libraire, au Jardin Egalité, nos. 1 et 2. An V de la Rép. 1797. Paryż, Desenne, Imprimeur-Libraire, 1797.
1773 Rücker Friedrich, Böse Georg. Exercitatio philosophica de virtute morali quomodo comparetur. Quam […] publico eruditorum examini exponunt praeses […] respondens Georgius Bösius Vilna Lithu. ad diem Februari, 1670 […]. Jenae, Liter. Joh. Jacobi Bauhoferi 1670. Jena, druk. Johann Jakob Bauhöfer, 1670.
1668 Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi. Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe etc. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720. Warszawa, druk. Pijarów, 1720.
1667 Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Rozaniec Nayświętszey Panny Maryj Y Naysłodszego Jmienia Jezus ktory Przeświętna Archikonfraternia Tegoż Bractwá w Kośćiele fárnym Ozoowieckim [sic] od práwuie [sic]. Złozony. z przydátkami innych Nábożeństw dla wygody Bráći Siostr tegoż Bráctwa y dla zbudzenia w sercách ludzkich áffektow Przenayświętszego Jmienia Jezusa y Maryj. Wydany. Jáśnie Wielmo: Michałowi y z Jáśnie Oświeconych Xiążąt Radziwiłow Tekli Sapiechom [sic] Woiewodom Podlaskim Osobliwyn Dobrodzieiom Pánom y Kollátorum [sic] Ofiarowany. Roku 1747. Drukowány. W Drukárni Akademij Zamoyskiey. Zamość, druk. Akademicka, 1747.
40 (Róża św.). Apparatus triumphalis Neobeatae Rosae Indianae Ordinis Praedicatorum. Vilnae, Typis Acad. S.J., 1669. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1669.
139 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C[esarsko] Kr[ólewskiej] pełnomocney Zadworney Komissyi Gallicyi Zachodniey. Poddani Wieyscy czyli Chłopi maią bydź przy teraznieyszych swych wlasnościach utrzymani. B. m., b. r., (1797).
140 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Prawidła naprzeciw Burzycielom Spokoyności publiczney. B. m., b. r. (1797).
141 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Objaśnienie Rozporządzenia de dato 7 Augusti a.c. tyczącego Burzycielów Spokoyności publiczney. B. m., b. r. (1797).
142 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. W Patencie pod dniem 1. Kwietnia 1797. rozumieją się pod Dobrami y Kapitalami do Exjezuickiego y Edukacyinego Funduszu należącymi, także y owe, ktore pierwiastkowo do Wszechnicy należą. B. m., b. r. (1797).
907 Rozmyślanie (Pobożne). Pobozne Rozmyslanie Okrutney Męki Chrystusa Pana w Drodze Krzyżowey. Temi, co w Ieruzalem Odpustami Zbogacone Dla duchownego pożytku obchodzących tęż Drogę albo Stacye, w Kościołach Oycow Reformatow Prowincyi Ruskiey Wystawione [...] a za dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do druku podaney. Roku 1773. w Lwowie w Drukarni Swiętey Troycy. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1773.
1669 Rozmyślania rzeczy duchownych. Rozmyslania rzeczy duchownych. Pozytek y sposob. Przez iednego Societatis Iesu kápłaná wydány. Z dozwoleniem Przełożonych. W Krakowie, W Drukárni Máćieiá Andrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1631. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1631.
2233 Rozmowa. Rozmowa: ktorą miáłá Smierć do niektorych ludzi z rządu miesckiego, człowiekowi krzesćiáńskiemu nie máło pożyteczna. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
2302 Rozgraniczenie. Rozgraniczenie Normalne W Wielkim Xięstwie Litewskim, Prawo Dnia 1. Miesiąca Grudnia Roku 1791. uchwalone. B. m., b. r. (1791/1792).
1498 Rotter Xaver. Zuflucht der Sünder, oder Andächtiger Zutritt der Betrübten zu der im Czenstochauer Gnaden-Bild durch Drey hundert sieben sechtzig Jahr mit Gnad- und Wunder-Thaten Hell-glantzenden Allerheiligsten Göttlichen Mutter Maria durch F. Xaverium Rotter des heiligen Pauli ersten Einsiedlers Ordens-Priestern zusammen getragen. Im Jahr Christi 1749. Breslau, gedruckt in der Academischen Buchdruckerey der Gesellschafft Jesu. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1749.
280 Roth Thomas (Rotus Thomas). Nuptiale carmen scriptum Ornatissimo iuveni Urbano Scholtzio Sponso et pudicissimae puellae Barbarae Grunaviae, Spectabilis viri Domini Iohannis Grunavij Senatoris et Scholarchae Elbingensis beatae memoriae, filiae Sponsae. [Gdańsk, Jakub Rhode] Anno Domini 1596. B. m. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I), 1596.
2037 Rosteuscher Nathanael. Votiva acclamatio honori illustrissimi atq. excellentissimi Dni Dn. Gerhardi comitis a Döhnhof palatini Pomeraniae S.R.M. per Prussiam Commissarij Generalis Bellici, Capitanei Mariaeburgensis, Skarzeviensis Koscierinensis, Felinensis, Ludzinensis Regiae quae Mariaeburgi est Oeconomiae Administratoris Terrarum Prussiae Thesaurarij Cum ad capienda Palatinatus Pomeraniae gubernacula Solennem Schoeneckam ingressum celebraret Facta à Nathanaele Rosteuscher. Dantisci, Anno 1643 [rz.]. Gdańsk, (druk. Andrzej Hünefeld), 1643.
795 Rosteuscher Johann Christoph. E philosophia morali de orkolusia [gr.] sive de causis dissolvendi obligationem jurisjurandi, praeside [...] anno 1691 [rz.] die XXVIII Junij disputabit solenniter A. et R. Joh. Henricus Leis. Gedan. Gedani, excud. Dav. Frid. Rhetius 1691 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
799 Rosteuscher Johann Christoph. Jus puniendi delicta, dissertatione politica succincte explanatum [...] praeside [...] disquisitioni exponet Gottfried Benjamin Textor Siles [...] d. XIII Maji, a [...] 1688 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
802 Rosteuscher Johann Christoph. Renati Des Cartes Utopiam Spirituum, dissertatione philosophica succincte examinatam, praeside [...] solenniori disquisitioni exponit Thomas Bahr. Stralesund., Auctor et respondens d. XIX Septembr., a [...] 1690 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1690 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1690.
803 Rosteuscher Johann Christoph, Schumann Heinrich Ehrenfried. Theses politicas de justitia armorum [...] praeside [...] examini publico submittet Heinrich Ehrenfried Schumann d. XX. Jul. A [...] 1689 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1689 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1689.
796 Rosteuscher Johann Christoph, Schlieff Johann Gabriel. Ex philosophia morali de iure naturae, actionum moralium norma, praeside [...] disputabit publice Joannes Gabriel Schlieff, Gedanensis. In Auditorio Anatomico. D. XVI April. A.O.R. 1687 [rz.], ab Hora decima. Gedani, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1687 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
790 Rosteuscher Johann Christoph, Schelwig Johannes. De immoderata philosophi curiositate [...] praeside [...] solenniter disputabit Johannes Schelguigius Thorunensis, auctor, D. II Octob. A. [...] 1692 [rz.]. Gedani, Typ. David Frid. Rhetii 1692 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1692.
794 Rosteuscher Johann Christoph, Richter Nicolaus. Disputatio (sive) philologica de jejuniis veterum Hebraeorum […], quam [...] praeside [...] disquisitioni exponit auctor et respondens Nicolaus Richter Gedanensis [...] d. 5 Aprilis, a [...] 1691 [rz.]. Dantisci, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1691 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
800 Rosteuscher Johann Christoph, Nixdorff Christoph Andreas. Praecipua majestatis jura, dissertatione politica succincte explicata [...] praeside [...] disquisitioni publicae submittit Christoph. Andr. Nixdorff auctor [...] die XIII Julii, a. 1688 [rz.] [...]. Gedani, Impr. Dav. Frider. Rhetius 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
798 Rosteuscher Johann Christoph, Möring Carl. Ex philosophia morali de obligatione hominis erga Deum, praeside [...] disputabit publice Carolus Moering Gedanensis [...] D. VII. Aprilis A [...] 1688 [rz.] [...]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
797 Rosteuscher Johann Christoph, Lüschner Ernst Gottlieb. Ex philosophia morali de obligatione hominis erga se ipsum, praeside [...] disputabit publice Ernestus Gottlieb Lüschner Gedanensis [...] d. XXVIII Aprilis A [...] 1688 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
801 Rosteuscher Johann Christoph, Laurentius Johann Samuel. Renati Des Cartes Metaphysicam Divinam, dissertatione philosophica examinatam, praeside [...] disquisitioni exponit Johann. Samuel Laurentius Berd March, auctor et respondens. D. XVIII. Decemb. A.O.R. 1687 [rz.] horis matutinis. Dantisci, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1687 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
793 Rosteuscher Johann Christoph, Horniceus David. Defensionem sui, dissertatione morali explicatam, in illustri Gedanensium Athenaeo praeside [...] publice tuebitur auctor David Horniceus, Riga-Livonus, Habebitur in Auditorio Majori D.XVII Julii A.R.S. 1687 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1687 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1687.
791 Rosteuscher Johann Christoph (Rosteuscher Joannes Christophorus). De judicio mentis recte formando, dissertationem philosophicam praeside [...] in Athenaei Gedanensis Auditorio Majori, solenniori disquisitioni exponet Philipus Christophorus Pyll, Stralsundensis, d. XVII Decemb. A [...] 1686 [rz.]. Gedani, Typ. Dav. Frid. Rhetii 1686 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1686.