Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1461 Hansi Matthaeus (Hansi Matthäus). Schediasma de Theologis Generosis Evangelico-Lutheranis, Hoc est ex illustribus, equestribus atque nobilibus familiis prognatis, Matthaei Hansi, Hoyerswerda-Lusat. SS. Theolog. Cultor. Schlichtingkovii, Typis Joannis Chrisopphori Wildii. 1705. Szlichtyngowa, druk. Jan Krzysztof Wild, 1705.
2564 Schröder Nathanael. Schauplatz polnischer Thronveränderung. [Gdańsk, 1669]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1669).
1953 Frydrychowicz Dominik. Saxo percussit Philistaeum seu responsio theologica Cracoviensis ad resolutiones theologi Varsaviensis cuius falsitates et dogmata depravata deteguntur. B. m., b. r. (1697).
892 Walther Michael, Oheim Johann Philipp. Satisfactionis Christi certitudinem, ex Esa. LIII. 5.6. et I. Timoth. II. 5.6. Imprimis contra Socinianos adstructam, sub präesidio [...] publicae eruditorum disquisitioni submittit M. Joh. Philipp. Oheim. A. [...] 1689 [rz.] d. XXIII Maji. Wittembergae, Typ. Matth. Henckelii (1689) [rz.]. Wittenberg, druk. Matthäus Henckel, 1689.
2526 Moeresius Johannes Georgius. Sarmatiae cordolium ex praematuro obitu principis Sigismundi Casimiri, Vladislai IV Pol. regis, filioli, 4. Id. Aug. 1647 denati, ortum. Gdańsk, dziedzice J. Rhetego, [1647]. Gdańsk, druk. dziedziców Jerzego Rhetego, (1647).
634 (Marek Eremita św.). Sancti et perantiqui scriptoris, De iis qui putant se ex operibus justificari capitula, ex versione Vincentii Obsopoei, insertis capitulorum numeris, prouti in Bibliotheca Patrum Parisina, Anni MDXXCIX, reperiuntur. Bono publico recudi fecit, Samuel Schelguigius D., qui et theses quasdam theologicas, Libello Marci illustrando et vindicando inservientes adjecit. Gedani, Typ. ac Sumt. Dav. Frid. Rhetii 1688 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
1499 Sammlung. Sammlung merckwürdiger Nachrichten von den Land-verderblichen Heuschrecken, welche Anno 1747. und 1748. aus der Türckey in Siebenbürgen, Ungarn und Pohlen eingedrungen, und von dar 1749. durch Oesterreich, Bayern, und Francken biss in das Bischofthum Würtzburg ausgebreitet, und sich daselbst niedergelassen. Worinnen dieses Insects Herkunft, Zeugung Vermehrung, grose [sic] Heerzüge, weite Reisen, und daher entstehende Verwüstungen, ordentlich beschrieben, und nach ihren verschiedenen Grattungen in Kupfer vorgestellet werden. Franckfurt am Mayn, zu finden bey David Jacob Cronau, an der Sand-Uhr in der Fahrgass wohnhaft. 1750 [rz.]. Frankfurt a. M., nakł. David Jakob Cronau, 1750.
166 Bochmann David. Sacrum votum in honorem nuptiarum [...] Iulii Schultz a Grebin, canonici Magdeburgensis [...] et [...] virginis Annae [...] Georgii Brunonis senatoris Elbingensis filiae sponsae. Scriptum a Davide Bochmanno anno 1588 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I), 1588.
805 S. P. Sacrum piis manibus [...] Boguslai Radivilii [...] qui nobilissimo per Germaniam atque Sarmatiam Majorum utriusque sexus sanguine cretus. [...] Supremo exeuntis anii 1669 die animam [...] Deo reddidit [...] Vixit annos L absque paucis mensibus S. P. Regiomonti (1670), praelo Reusneriano. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
806 Exequiale (Sacrum). Sacrum exequiale quo inopinum [...] Christophori Colbii in medio, flore juventae truculenta percussoris manu [...] ipsis Calendis VIII brs [...] A. Chr. MDCI innocenter prostrati obitum prosequebantur fautores et amici. Regiomonti, Praelo Reusneriano (1650) [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1650.
2547 (Jan III Sobieski, król polski). Sacrae Regiae Majest. Poloniae, ad legati Suetici valedictoriam orationem, Regni Poloniae supremi cancellarii, Responsum. [Gdańsk, D. Fr. Rhete?,] 1680. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?), 1680.
530 Hencke‭ ‬Christoph (Henke‭ ‬Christoph). Sacra cordis Davidici orthotomia [gr.], das ist Geistliche Auffschliessung und Beschaung des Herczens Davids aus des XXV. Ps [...] in einer Christlichen Leich-Predigt, welche bey [...] Leich-Begängniss des [...] Hn: Gerhardi Truncken [...] als derselbige im 38. Jahre seines Alters den l. Decemb. St.Novi Anno 1659 [...] verschieden [...] gehalten ist und [...] dem Druck übergeben durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen Erben [1659]. Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st., (1659).
2188 (Antoni Padewski św.). S. Antonii Padvani contra demones fulmen. B. m., b. r. (przed 1800).
2154 Felbiger Johann Ignaz von. Rzymsko katolicki katechizm dla naymnieyszych dzieci. Römisch-katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Sagan und Breslau bei Jo. Friedrich Korn dem ältern, 1799. Żagań i Wrocław, Johann Friedrich Korn sen., 1799.
265 Pawłowski Stanisław (Pavlovski Stanislaus). Rudolphi secundi [...] Romanorum Imperatoris [...] Stanislai Pawlowski, Episcopi Olmucensis [...] Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Daub [...] S.C. Maiestatis Consiliarioru etc. Oratorum ad Serenissimum Sigismundum. Tertium, Poloniae et Sueciae Regem [...] oratio, in Comitijs Generalibus Cracouiae habita, Die 25. Mensis Februarij, Anno Domini 1595. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1595).
641 Martini Johann. Rudimentorum rhetoricorum ex Philippo Melanchthone, et Audomaro Talaco, potissimum, tum ex aliis praestantissimis autoribus utriusq.; doctrinam accurate sequentibus [...] Editio recens. Aliquot in locis emendatior. Regiomonti, Ex Officina Reusneriana 1673 [rz.]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1673.
139 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C[esarsko] Kr[ólewskiej] pełnomocney Zadworney Komissyi Gallicyi Zachodniey. Poddani Wieyscy czyli Chłopi maią bydź przy teraznieyszych swych wlasnościach utrzymani. B. m., b. r., (1797).
142 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. W Patencie pod dniem 1. Kwietnia 1797. rozumieją się pod Dobrami y Kapitalami do Exjezuickiego y Edukacyinego Funduszu należącymi, także y owe, ktore pierwiastkowo do Wszechnicy należą. B. m., b. r. (1797).
140 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Prawidła naprzeciw Burzycielom Spokoyności publiczney. B. m., b. r. (1797).
141 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. Objaśnienie Rozporządzenia de dato 7 Augusti a.c. tyczącego Burzycielów Spokoyności publiczney. B. m., b. r. (1797).
2338 Siebeneicherowa Anna. Rozmyślania Męki niewinney Iezusa Chrystusa Pana naszego z modlitwami. Potym Rozany wianek naśw. Panny Mariej. Przydatne są modlitwy przy Mszy świętej do Kommuniey, y Litanie. Poznan, u Woyćiecha Regulusa, 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1669 Rozmyślania rzeczy duchownych. Rozmyslania rzeczy duchownych. Pozytek y sposob. Przez iednego Societatis Iesu kápłaná wydány. Z dozwoleniem Przełożonych. W Krakowie, W Drukárni Máćieiá Andrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1631. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1631.
932 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała. Y Na Całą Oktawę Teyze Uroczystosci. Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societ. Jesu Teologa. Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone. Y Do Druku Podane w Lwowie w Druk. Kazmierza Szlichtyna J.K.M. Typ. Lwów, druk. Kazmierz Szlichtyn, (po 1775).
931 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała Na Całą Oktawę Teyze Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societatis Jesu Teologa Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone, Do Druku Podane w Przemyslu w Drukarni Antoniego Matyaszowskiego B. T. OO. Roku 1789. Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1789.
1505 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1506 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa Pana Naszego, z Modlitwami. Potym Rożány Wianek Naświętszey P. Máryey. Przydáne są teraz Modlitwy przy Mszey świętey, do Komuniey, y Litánie. W Kra: Druk: Marć: Filipow. Roku, 1632. Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1632.
1637 Młodzianowski Tomasz. Rozmyslania albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste etc. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi Podźielone. Księga Wtora. Od Niedźiele Wielkonocney aż do ostátniey po Swiątkách. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv. Poznań, druk. Jezuitów, (1681?).
1671 Serroni Hyacinthe. Rozmowy Duszy z Bogiem Pełne Affektow Na Siedm Psalmow Pokutnych Przez I.M.X. Iacka Serroni, Pierwszego Arcybiskupa Alby złozone. Na pożytek nowo nawroconych Diecezyi swoiey Katolikow. Wydane W Paryzu Roku Pańskiego 1686. Z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone Roku 1739. Sumptem pewney I.W. Pani Rozalii która prosi aby przy używaniu następuiących modlitew była wspomniona, Przedrukowane Roku 1751. We Lwowie, w Drukarni SSS. Troycy. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1751.
2233 Rozmowa. Rozmowa: ktorą miáłá Smierć do niektorych ludzi z rządu miesckiego, człowiekowi krzesćiáńskiemu nie máło pożyteczna. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
2022 Poradowski Krzysztof. Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644. Lwów, (druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski), 1644.