Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1545 Cieszkiewicz Hieronim. Excytarz viatora chrzescianskiego, do Oyczyzny ospále postępuiącego, albo Pobudká w nabożeństwie zániedbáłym ku Swiętemu Aniołowi Strozowi, gdźie Podáią się rożne sposoby, do záwdźięczenia opieki, y straży Anielskiey, iáko są Godźinki nowe z Pismá S. Zebráne, Koronká, Litánie rożne, z kochánkow Anielskich, ćwiczenie się w codźiennym nabożeństwie. etc. etc. Z Informácyą o Porządku ktory ma bydź w tym Bráctwie. Do Druku podany. Z dozwoleniem Stárszych y Przywileiem J.K.M. Przez X. Hieronyma Cieszkiewicza, Zákonu S. Pawła P.P. Przeorá Beszowskiego. Roku 1709. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1709.
1785 Cieszkowicz Tomasz. Jutrzenka Zakonnych ćieniow ná widok publiczny Wschodząca S. Agnieszka Pánná Montepolicyáńská; Zakonu S. Dominika Rzetelniey Polskiemu świátu przy splendorách wielkiego Jmienia Iáśnie Wielmożney Iey Mośći Páni P. Ludowiki z Morsztynow Bielinskiey, Marszałkowey Wielkiey Koronney etc. etc. Iasnieiąca Swoim świątobliwym y cudownym Zywotem, przez W.X. Tomasza Cieszkowica S. Theologij Lektorá, Káznodźieię Ordynáryinego w Konwenćie Wárszáwskim S. Iacka, Zakonu Káznodźieyskiego, z rożnych Authorow ták Łáćińskich iáko y Włoskich zebranym y zá pozwoleniem Stárszych do Druku Podanym, W Roku Páńskim 1727. W Warszawie. W Drukarni WW. OO. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1727.
2453 Cimdarsus Joachimus. Carmen panegyricum scriptum in felicem natalem principis Alberti II, Alberti Friderici, Borussorum ducis, primogeniti. Królewiec, J. Osterberger, 1580. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1580.
2321 Cineres. Cineres Ad Iustam Vindictam Animati Contra Voluptarium parricidam Popielum Secundum, Poloniae Principem. A Perillustri, Magnifica, ac Praenobili Rhetorica Iuventute Academica Societatis Iesy, Ludis antecineralibus in Scenam dati. Anno 1702. 25 Febr: B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1702].
1796 Circulair (List). Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych. B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
1797 Circulare (Cyrkularz). Circulare. An die gesammte Geistlichkeit der Provinz Neu-Ost-Preussen. Cyrkularz. Do całego Prowincyi Nowo Wschodnich Pruss Duchowieństwa. B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
429 Clemens Venceslaus. Famae postumae monumentum [...] Iohanni Iungschultz patric[io] Elbingano et Reip. eiusdem praeconsuli ac burgrab[io] regio meritiss[imo], Pietate in Deum, fide in patriam [...] nato A. 1583. 12 Febr., denato A. 1630. 21. Decembr [...] patrono de se optime merito P.P.V. Venceslaus Clemens [...]. Elbingae Excud. Wendelinus Bodenhausen. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., b. r. (ok. 1630).
1311 Cloppenburg Johann, Kałaj Daniel. Disputatio historico theologica de Episcoporum et Presbyterorum discrimine. Quam D. O. M. S. Praeside. Reverendo, Clarissimo, Doctissimoque Viro. D. Johanne Cloppenburgio S. S. Theologiae Doctore: ejusdemque in Alma Frisiorum Academia Professore Primario, Praeceptore suo omnigena observantia colendo, Publico subjecit examini Daniel Kalay Polonus. In Auditorio Theologico. Franekerae, Excudebat Idzardus Alberti, Typographus in Academiâ Franekeranâ, Anno 1648. Franeker, druk. Idzardus Alberti, 1648.
178 Cluge Paul (Clugius Paulus). Epos [gr.] sive carmen heroicum De salutifera nativitate Domini et Redemptoris nostri Iesu Christi dei et Mariae virginis filii compositum a Paulo Clugio Elbingensi. Gen. 3: Semen mulieris conteret caput Serpentis. Francofurti typis Sciurianis. Anno 1594 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Andreas Eichorn (Sciurus), 1594.
179 Cluge Paul (Clugius Paulus). Ode sapphica in resurrectionem mediatoris Domini nostri Iesu Christi. Ad nobilissimos [...] Ioannem Sprengelium, et Dn. Ioannem Neodicum inclytae Elbingensium Reipub. Coss[ules], bonarum artium patronos [...] scripta a [...]. Francofurti ad Oderam, Typis Nicolai Voltzij. A. 1593. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, 1593.
2454 Cnoeffelius Andreas. Antistiti principi optimo sacrum episcopus princeps Johannes Stephanus Wydzga, per anagramma. Thorunii typis excudit Johannes Coepselius, Gymn. Typogr. Toruń, druk. Jan Coepsel, 1671.
2265 Cnoglerus Quirinus. Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Wilno, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603.
2268 Cnoglerus Quirinus. Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
1433 Cober Tobias (Kober Tobias). Wratislavia sive Budorgis Celebris Elysiorum Metropolis, Descripta a Thobia Cobero Poëta Laur. et Medicinae studioso. Annus descriptae Vratislauiae, Ecce Vigil patris praestantia Dona Iehovae singula quae reliquae cuncta Budorgis habet. Lipsiae, ex Officina Typographica Abrahami Lambergi, Anno 1593 [rz.]. Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1593.
180 Cochlaeus Joannes (Vogelgesang Johannes). XXI [unus et viginti] articuli Anabaptistarum Monasteriensium, per Doctorem Iohannem Cochleum confutati, adiuncta ostensione originis, ex qua defluxerunt. Appendix elegans, ex epistola Petri Plateani, Malpurgi in Hassia data, quae de Anabaptistis et de ciuitate Monasteriensi multa commemorat. (Lipsiae excudebat Nicolaus Faber) 1534 [rz.]. Leipzig, druk. Nickel Schmidt (Faber), 1534.
2220 Cogitationes. Cogitationes Litterati Cuiusdam Extra Gedanum Degentis In Epistola Quadam Ad Amicum*** Missa Supra Dissidia Quae Magistratus Et Cives Gedanenses Adhucdum Agitant M DCC LII. Gedanken eines Gelehrten ausser Danzig, in einem Sendschreiben an seinen guten Freund in *** ueber die noch fortwaehrende Jrrungen zwischen dem Magistrat und der Buergerschaft in Danzig. 1752. 1752, b. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber).
1431 (Cojus Friedrich). Carmina Gratulatoria in Honorem Nuptiarum, quas Generis Splendore, Virtutis et Literarum Studio Conspicuus Vir Fridericus Cojus cum Nobili ac Lectissimâ Virgine Juditha, Nobilis ac Spectabilis Viri Joachimi Simmeri Senatoris Olim Colbergensis, relictâ filiâ celebravit Thorunii Anno Gratiae 1613 [rz.]. Aprilis XXIII. Conscripta Partim à Collegis, Partim à Discipulis Gymnasii Thoruniensis. Typis Augustini Ferberi. Toruń, druk. Augustyn Ferber (1613).
430 Colbe Christian (Colbius Christianus). Gregorius theologus in Mislenta theologo olim redivivus. Nunc iterum denatus. Ad vitam tamen inter eruditos perennem oratione funerali in Alma Academia Gissena anno Christiano MDCLIV. IV. Iduum Aprilis revocatus ore M. Christiani Colbii Regiomontani Borussi. Gissae Hessorum. Typis Josephi Dieterici Hampelii, Acad. Typogr. 1655 [rz.]. Giessen, druk. Joseph Dietrich Hampel, 1655.
1434 Coldenbacius Matthaeus. Deo Auspice Controversiarum de Materia Contractuum Disputatio Decima de Sponsalibus Nuptiis et Divortiis. Quae ex Autoritate et consensu Nobilissimi et Amplissimi Ictorum ordinis in Illustri atq; celeberrima Academia Viadrina Privati Exercitij gratia habebitur Praesidente Matthaeo Coldenbacio Marchico Respondente Luca Brodowsky. Horis locoq; solitis. Typis Nicolai Voltzii Anno 1609 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O), druk. Nikolaus Voltz, 1609.
993 Coler Christoph (Colerus Christophorus). Laudatio honori et memoriae V. CL. Martini Optii paulò post obitum ejus A. MDC.XXXIX. in Actu apud Vratislavienses publico solenniter dicta à Christophoro Colero, praeter continuam Opitianae vitae narrationem complectens multorum quoque Principum atque celebrium Virorum, cum quibus Opitio consuetudo et amicitia fuit, memorabiles notitias. Publici juris fecit Melchior Weise Greiffenberga-Siles. Lipsiae, Sumptibus Philippi Fuhrmanni imprimebat Johannes Wittigau A. 1665 [rz.]. Leipzig, druk. Johann Wittigau, 1665.
1435 Coler Christoph. Ex Eminentis Viri Johannis Barclaji Icone Animorum Genius reliquorum Europae Populorum, loquente prosae et vorsae Orationis picturâ adumbratus: X. Kal. Octob. A. C. 1644 [rz.]. In publica Gymnasii Elisabetani Panegyri ad contemplandum exponendus, directore Christophoro Colero Historiarum Professore. Breslae, Exprimente Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (1644).
181 Coletus Michael (Colet Michael). Precatio piorum coniugum. In honorem nuptiarum honesti et pii Ioannis Bornelli cum [...] Barbara honesti Petri Kamerlingi ciuis Dantiscani filia scripta a [...]. Dantisci Iacobus Rhodus excudebat. 1575. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
1920 Cölmer Clemens. Copey einer Missywen welche ein preüsischer vom Adel an einen in Littawen abgehen lassen von wegen der Stadt Dantzigk Bürger-Zulage. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, ok. 1639).
1312 Compendium. Compendium ritualis Romani in duas partes divisum quarum prima. Continet I. Ordinem Administrandi Sacramenta. II. Varias benedictiones. Secunda. I. Dispositionem moribundorum. II. Exequias. Pars Ima. Cum licentia ordinarii. Wratislaviae, typis Academ. Uuivers. [sic] Leopold. Colleg. Soc. Jesu, per Factorem Ignatium Kraus. 1742. Wrocław, Ignacy Kraus w druk. Akademickiej (Jezuitów), 1742.
2684 Compendium. Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae Sub Auspiciis Illustrissimi et Reverendissimi Ludovici Riaucour Episcopi Ptolomaidae, Canonici Metropolitani Gnesnensis, Praesidentis. Illustrissimi Antonii Nałęcz in Małachowice Małachowski Capitanei Ostrołęcensis, Tribunalis Regni Mareschalci. Die 8va Octobris A. 1766. ex Originali Ordinatione per Judicium Terrestre Siradiense Depromptum. B. m., b. r. (1766)
994 Conditiones. Conditiones induciarum sexennalium, inter S.R.M. Poloniae et Sveciae, Mag. Ducem Lithvaniae, etc. Regnumq. Poloniae et Mag. Ducat. Lithvaniae, ex una parte et Sereniss. Regem, Regnumque Sveciae, ex altera parte, Artickel dess Sechsjährigen Stillund Frieden-Standes zwischen der Königl. Majest. in Polen und Schweden Grossfürsten in Litthawen etc. und dem Königreich Polen und Grossfürstenthumb Litthawen an einem und dann der Kön. Majest. und Königreich Schweden andern Theils. B. m., b. r. (Stargard, 1629).
182 Confessio (Confessio Augustana; Karol V Habsburg, cesarz niem.). Confessio fidei exhibita invictiss. imp. Carolo V Caesari Aug. in Comitiis Augustae anno MDXXX. Addita est Apologia confessionis, ex primo uetustissimo et autentico exemplari, quod A. D. 1531 in Quarto Witebergae consilio Lutheri et aliorum, Ecclesiae Dei est communicatum, recusa multorum bonorum consilio Regiomonte Borussorum. A. D. 1577. Cum praefatione Iohan, Wigandi episc. Pomezaniensis. Regiomonti Borussiae in off. Georgij Osterbergeri 1577. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
184 Confessio (Confessio Augustana; Wigand Johann). Confessio oder Bekentnis des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte: Uberantwortet Keiserlicher Maiestat: Zu Augsburg anno MDXXX. Aus dem eltesten Exemplar so im 1531 Jar zu Wittenberg ausgangen, von wort zu wort trewlich nachgedruckt. Sampt einer Vorrede D. Johannis Wigandi Bischoffs auff Pomezan. Königsperg in Preussen, bey Georgen Osterbergern 1577. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
2633 Confessio. Confessio et expositio simplex orthodoxae fidei et dogmatum catholicorum sincerae religionis christianae: concorditer ab ecclesiae Christi ministris, qui sunt in Helvetia Tiguri… Polonia, Hungaria. Tiguri Typis Jacobi Bodmeri 1653. Zurich, druk. Jacob Bodmer, 1653.
183 Confessio. Confessio oder bekentnus des Glaubens etlicher Fürsten unnd Stedte: Uberantwort Keyserlicher Mayestat: zu Augsburg Anno MDXXX. Sambt der Apologia. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1567).