Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2645 Calov Abraham, Fabricius Isaac. Positiones Miscellaneas Philosophico-Theologicas In florentissima Borussorum Academia... Sub Praesidio Viri Multum Reverendi, Excelentissimi Dn: Abrahami Calovii, S.S. Theol: D. ... Respondens Jsaacus Fabricius Dantiscanus. In Auditorio Majori Ad diem [...] Augusti [1643] horis à 7. Matutinis. Typis Reusnerianis 1643. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1643.
422 Calov Abraham, Schwadleigk Paul. Vier theologische Fragen: De syncretismo Nonneminis. Das ist Von vermischung der Religionen einer gewissen Person [...] unterm Praesidio [..] übergiebt der respondens Paulus Schwadleigk von Elbing aus Preussen. 1657. B. m., 1657.
173 Calvin Jean (Calvinus Johannes). Commentarii integri in Acta Apostolorum. (Exc. Nicolaus Barbirius et Thomas Courteau 1564 [rz.]). B. m. (Genève), druk. Nicolas Barbier i Thomas Courteau, 1564.
1917 Camerarius Ludwig. Epistolae nuper post pugnam Maritimam in Suedicâ naui capta Captae a Victore Polono. Anno millesimo, sexcentesimo, vigesimo sexto vergente. 1627 [rz.]. B. m., 1627.
174 Campolongo Emilio, Schneeberger Anton. Liber unus de arthritide, cui accessit Antonii S[ch]neebergeri Tigurini Enumeratio medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores. Spirae Nemetum [...] ap. Bernardum Albinum, 1592 [rz.]. Speyer, druk. Bernhard Albin, 1592.
1430 Caraffa Vincenzo. Pamiątka Ustawiczna Męki y Ran Páná nászego Iezusa Chrystusa ku uproszeniu szczęśliwey śmierći ná cáły tydźien po włosku przez W. X. Wincentego Káráfę Societ: Iesu rozłożona a potym ná polski iężyk przełożoná y do druku popiąte podána w Poznaniu w Drukarni Collegj [sic] Soc: Iesu Roku Pańskiego 1691. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
424 Carmina. Carmina funebria in luctuosissimum [...] obitum [...] Annae a Biberstein dictae Pilchowskin, cuius cadaver ut conjugis [...] dn. Adamus Riccius [...] terrae commendat anno 1662, die 22. Febr. conscripta a collegis et amicis (G. Woseginius, Jac. Tydaeus, Sigism. Pichlerus, Stephanus Gorlovius). Regiomonti, J. Reusner 1662. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1662.
1918 Caselius Johannes. Ad ill.mum. principem Albertum Fridercum, ducem Borussorum, Marchionem Brandeburgensium, Iannis Castelii epistola. Adiecimus eiusdem alias, quas nec ipsas infructuose lectum iri arbitraremur. Rostochii in officina Stephani Myliandri. Anno 1569 [rz.]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1569.
480 (Castella Martinus de Castellis). Festo marito, quod celebrabat. vir generosus et praenobilis Dn. Martinus de Castellis Castellla Bonorum Nowemiasto et Wolma in M.D.L. Hypothecario, etc, cum nobili et lectissima virgine Anna Sophia [...] Matthiae Richtern [...] consulis et syndici Elbing. filia dilectissima Elbingae. Die XXIV Mensis Junii Anno 1655 [rz.]. Typis Achatii Corellii. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., (1655).
425 Catalogus Catalogus aller Galenischer und chymischer Artzeneyen, die bey Godthardt Strobandt medicamentario in Elbing [...] zu finden seyn. [Elbląg, A. Corell] 1663 [rz.]. B. m. (Elbląg, druk. dziedziców Achacego Korela st.), 1663.
2119 Catalogus. Catalogus Lectionum, Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum, Propositus Mense Ianuario Ineunte, MDCCL. Gedani, Typis Thomae Iohannis Schreiberi, Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.I. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1750.
2120 Catalogus. Catalogus Lectionum, Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum, Propositus Ianuario Ineunte, MDCCLII. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi, Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.I. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1752.
2121 Catalogus. Catalogus Lectionum Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum Propositus Ianuario Ineunte MDCCLIII. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.I. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1753.
2122 Catalogus. Catalogus Lectionum Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum Propositus Ianuario Ineunte MDCCLIV. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.I. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1754.
2123 Catalogus. Catalogus Lectionum Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum Propositus Januario Ineunte MDCCLV. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi, Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.J. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1755.
2124 Catalogus. Catalogus Lectionum Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum Propositus Januario Ineunte MDCCLVI. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.J. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1756.
2125 Catalogus. Catalogus Lectionum Et Operarum Publicarum In Athenaeo Gedanensi Cursu Annuo Expediendarum Propositus Januario Ineunte MDCCLXIV. Gedani Typis Thomae Iohannis Schreiberi Senatus Et Athenaei Typographi. Nad tytułem: I.N.J. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
426 Catalogus. Catalogus librorum theologico-juridico-medicophilosophicorum etc. selectissimorum, qui [...] publica auctione distrahentur Regiomonti Borussorum in noblli Cneiphofiano Horto Publico a die 3. Novembris per sequentes reliquos. Verzeichnis Etzlicher auserlesenen [...] Bücher [...]. Königsberg, Johann Reusner. Królewiec, druk. Jan Reussner, b. r. (ok. 1650).
2285 Catalogus. Catalogus Beatorum Martyrum & Confessorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, vulgò Bernardinorum in Polonia, & in Magno Ducatu Lituaniae quiescentium, Ex Tabula ab ordinariis variorum Conventuum piae vitae Viris approbata Connotatus. Nunc Anno Domini 1774. á quodam Sacerdote ejusdem Ordinis fideliter transcriptus collectus & auctus. B. m., b. r. (Lublin?, 1774).
1774 (Catalogus). Cathalogus Religiosorum et Monalium Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Polonae S. Spiritus In Annum Domini 1772 [rz.]. B. m. (Berdyczów, druk. Karmelitów), 1772.
2193 Cato Dionysius. Cathonis Disticha moralia Erasmo Rotherodamo latino Castigatori, novissime Polonico ideornatae exornatae. Cathonowe wiersse obycżáyne przez Eras: Rotherodamá w lácynye opátrzone, nowo polską mową okrassone. Cum gratia et privilegio. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1527),
992 Chełchowski Henryk. Nadzieia pokoiu pruskiego. Z prawowiernego Korony Polskiey postánowienia y przysad iey od Henryka Ruthk Chelkowskiego wyczerpniona. Roku od národzenia Syna Bożego 1635. dnia 15. stycznia. w Thoruniu. Z prassy Franciszka Schnełboltza [sic]. Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, (1635).
1708 Chmielowski Joachim Benedykt. Bieg roku całego Ná Chwałę y Cześć Boga w Troycy Swiętey Jedynego, tákże Niepokalánie Poczętey Pánnie Maryi, y Wszystkich Swiętych Przepędzony, albo Modlitwy Ná wszystkie Swięta Uroczyste, y niektore Kośćielne, od nabożnych Osob obserwowáne iako też y ná inne czasy, także dni osobliwsze w Roku przypadaiące, ktore w Regestrze znaydźiesz. Przez Kápláná Swieckiego Joachima Benedykta Chmielowskiego Napisany, y za pozwoleniem Starszych do Druku podany. Teraz zaś iest Przedrukowany Roku 1742. We Lwo[wie], w Druk. Pawła Golczewskiego J.K. Mośći Uprzywilejowanego Typ. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1742.
1709 Chmielowski Joachim Benedykt. Ucieczka Przez Swiętych do Boga, Albo Septenny, Nowenny, Decenny etc. Pryncypalnieysze y wziętnieysze Do Troycy Przenayświętszey, do Matki Nayświętszey, do SS. Aniołow, Do SS. Patronow y Patronek w rożnych potrzebach doczesnych y wiecznych. Zebrane. Y każdemu dniowi Tygodnia Akommodowane. Wszystko to de nowo w wielu mieyscach zkomponowane, obiaśnione, poprawione, y każdemu nabożnemu do używania Przysposobione. Przez Joach: Benedykta Chmielowskiego, Kapłana Swieckiego. Roku ktorego Bog stáł się wszystko dla wszystkich. 1736. W Drukarni Lwowskiey Soc: Jesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1736.
427 Chomicki Jan. Palma laurea a fortuna triumphali perillustri ac magnifico Domino D. Andreae de Magna Konczyce Mnischek culinae regni praefecto Leopoliensi, Osieciensi etc. capitaneo. In auspicatissimo iterato ingressu ad capitaneatum Leopoliensem porrecta. Leopoli, Tipis Michaelis Sloska Anno Domini 1650 [rz.]. Die 14. Mensis Junij. Lwów, druk. Michał Śloska, 1650.
2312 Chrościński Andrzej Kazimierz. Guroviana Abacus Virtutis & Gloriae Theatrum Natali Divi Joannis Luce Magnifici ac Generosi Domini D. Joannis Alberti De Gurowo Gurowski Palatinatus Posnaniensis, Burgrabii Honori Ab Obligatissimo sibi & aeternùm mancipato Cliente Andrea Casimiro Chroscinski Phil. Audit: Dicata, Anno Quo in Publicum Orbis Theatrum prodijt Deus Homo MDCLXXXIV. Posnaniae. Jn Typographia R[evere]ndi D. Alberti Laktanski. Poznań, druk. Wojciech Laktański, (1684).
1543 Chrześcijanin wewnętrzny. Chrzescianin wewnętrzny albo Nauka Iáko wewnętrznie stosowáć się powinni Chrześćiánie do Chrystusá. Z francuskiego na polski ięzyk z roskazánia Naiasnieyszey Krolowey Iey Mśći Maryey Kazimiry. Ná pożytek Dusz Krwią Chrystusową okupionych wytłumaczony a roku 1690 do Druku podany. W Lublinie, w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1690.
1544 Chwała Trójcy Przenajświętszej. Chwała Troycy Przenayswiętszey nieustaiąca z Niebieskiey Anjelskich Pieni Psalmodyi w źiemskie niegodnych ustá przeniesiona a ku większemu Boga w Troycy Swiętey Jedynego wychwaleniu, Konfraternią Pobożną z Przywileiem od Stolice Swiętey Apostolskiey, y Odpustámi miłośćiwie nádánymi, w Kościele Niżankowskim Dyecezyi Przemyskiey, przy solenney Introdukcyi w dźień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey uczczona. Roku Páńskiego 1722. Dniá 8. Czerwcá. We Lwowie, w drukarni Collegium Societatis Jesu, 1722. Lwów, druk. Jezuitów, 1722.
176 Chyträus David st. (Chytraeus David). Chronicon, was in Sachsenn und benachbarten Nordischen und andern Lendern die nechsten Hundert Jahr hero für ein zustand gewesen und gedenckwirdiges sich darinne zugetragen. [Th. 2:] Darinne die letzten funffzehen Bucher (17-31) vom J. 1550 bis 1598. 1598 [rz.]. Leipzig, in Verlegung Henningi Grossen (gedr. bey Frantz Schnelboltz, typ[is] haer[edum] Beyer) 1598 [rz.]. Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1598.
177 Chyträus David st. (Chytraeus David). In Historiam iudicum populi Israel dilucidus et perspicuus commentarius. Cum inserta illius temporis Historiarum chronologia [gr.]. Francofurti ad M., ex off. Jo. Spiessii, 1589. Frankfurt a. M., druk. Johann Spiess, 1589.