Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
2327 Exaltatio. Exaltatio De Portis Mortis (*) In primo limine Palatii (*) Inter apertas Mensas Olim a Gerardo a Kampis Principe Cognita.Nunc in Antecinerali Actu, Ad Scenicas Umbras a Perillustri ac Magnifica Bathoreano-Tulliana Juventute Repraesentata. Anno [1738]. B. m., b. r. (1738).
1959 Gespräch. Gespräch im Reiche derer Todten zwischen den letzt-verstorbenen beyden grossen und Welt-berühmten Monarchen dem Könige Augusto II. von Pohlen, und dem Könige Fridr. Wilhelmen von Preussen. Darinnen beederseits höchst-curieuses und ausnehmend merckwürdiges Leben, samt andern damit connectirten Historischen Wahrheiten der neuern Zeit aufrichtig erzehlet werden [I-III Entrevue]. B. m., b. r. (1741).
1728 Lubomirski Antoni, syn Józefa. Mowa J.O. Xcia Jegomośći Antoniego Lubomirskiego, Woiewodzi: Czerniechowskiego Na Pogrzebie J.O. Xiężney Jey Mći Teressy Wandalinowey z Kończyc Lubomirskiey Woiewod: Czerniechowskiey Matki swoiey w Przeworsku dnia Szostego Sierpnia Miana 1746. Roku. B. m., b. r. (1746).
2284 Glattz Tomasz. Modus Celebrandi Missam Juxta Rubricas Missalis Romani, & accuratam Sacrae Rituum Congregationis, probatissimorumq[ue] AA. praescriptionem. B. m., b. r. (1753).
2286 Relacja. Relacya Koronacyi Obrazu Nayswiętszey Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia w Kosciele Skępskim OO. Bernardynow Wielkopolskiey Prowincyi W Ziemi Dobrzynskiey Znacznemi Cudami od dwuchset Kilkudziesiąt lat słynącego w ten sposob. B. m., b. r. (1755).
928 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney. B. m., b. r. (1763?).
99 Komisja Rzeczypospolitej. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1768).
117 Manifest (Województwa Krakowskiego). Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1768).
111 List okólny. List okolny do całego Duchowieństwa i do Possessorów Dóbr Duchownych, oraz do wszystkich Possessorów Starostw, Tenut i jakiegokolwiek Rodzaiu lub Imienia Królewszczyzn. B. m., b. r. (1769).
2271 Garlicki Tomasz. Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770. B. m., b. r. (1770),
100 Komisja Rzeczypospolitej. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1770).
1834 Lang Mojsiej. [Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (1771).
143 (Lubomirski Jerzy Marcin). Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771. B. m., b. r. (1771).
1887 Łojko Feliks. Reflexions d`un gentil-homme de la Grande-Pologne sur les lettres patentes du roi de Prusse en datte du 13. septembre 1772. Ĕmaněes lors de la Prise de Possession de la Prusse Polonoise par sa Majestě Prussienne. 1772. B. m., b. r. (1772).
1838 Pokubiatto Ignacy. Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773. B. m., b. r. (1773).
1842 Mably Gabriel Bonnot de. Observations sur les Déclarations des Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin, au sujet de demembrement de la Pologne. 1773. B. m., b. r. (1773).
1888 Łojko Feliks. Reponse à l`écrit intitulé: Exposé de la Conduite de la Cour Imperialé de Russie, vis-à-vis la Sérénissime République de Pologne, avec la Déduction des titres, sur lesquels Elle fonde sa prise de possession d`un Equivalent de ses droits et prétensions à la Charge de cette Puissance. 1773. B. m., b. r. (1773).
1889 Łojko Feliks. Reponsé à l`exposé des droits de sa Majesté le roi de Prusse sur le duché de Pomérelie et sur plusieurs autres districts du royaume de Pologne. 1773. B. m., b. r. (1773).
2141 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 19 VII 1775]. Josephus Thaddaeus De Kiekz [sic] Kierski, Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Delatum Nobis est, ac evidenter patuit, qualiter Ecclesiastica Beneficia Curata…]. B. m., b. r. (1775).
2142 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 29 XII 1775]. Josephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski, Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Non Dubitamus haud ignotamVobis esse Ecclesiae Catholicae Doctrinam…]. B. m., b. r. (1775).
2143 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 29 XII 1775]. Josephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski, Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Illustrissimo, Perillustribus… Ex expeditis nuper Decanalibus Visitationibus per Nos met ipsos sedulò lectis…]. B. m., b. r. (1775).
101 Komisja Rzeczypospolitej. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1775).
2144 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 2 I 1776]. Jozef Tadeusz z Kiekrza Kierski, z Bozey y Apostolskiey Stolicy Łaski Biskup Przemyski, Kawaler Orła Białego. [Inc.: Wszelkiemu Duchowieństwu… Lubo z dawnieyszego czasu zwyczay był wprowadzony po wielu Dyecezyach…]. B. m., b. r. (1776).
2145 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 12 XI 1776]. Josephus Thaddaeus De Kiekrż Kierski Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Delatum fuisse dignoscitur, qualiter nonnulli ex Clero tam Saeculari Quam Regulari…]. B. m., b. r. (1776).
2146 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 12 IX 1777]. Josephus Thaddaeus De Kiekrsz [sic] Kierski Dei, & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Noverint Dilectiones Vestrae: quomodo Decretô Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae…]. B. m., b. r. (1777).
102 Komisja Rzeczypospolitej. Kommisya Rzeczy-Pospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1777).
2212 (Zaborówek). Approbacya zamiany Gruntow wsi Zaborowek nazwaney w Ziemi Czerskiey leżącey. B. m., b. r. (1778).
81 Komisja Dobrego Porządku. Kommissya Dobrego Porządku do Miast Krolewskich w Woiewodztwie Poznańskim, leżących na mocy Reskryptu J.K.Mci wyznaczona. B. m., b. r. (1779).
82 Komisja Dobrego Porządku. Kommissya Dobrego Porządku Woiewodztw Poznańskiego, Kaliskiego y Gnieznińskiego, Uchwałą Seymiku Sredzkiego utworzona. B. m., b. r. (1779).
126 Ordynacja Komisji. Ordynacya Kommissyi Dobrego Porządku w Mieście J. K. Mci Poznaniu z Reskryptu J. K. Mci w Warszawie, Dnia 23. Miesiąca Listopada, Roku 1778. wypadłego y w Xięgi Grodu Poznańskiego, w Poniedziałek po Niedzieli Oculi, Roku ciągnącego się 1779. wniesionego Dnia 15. Miesiąca Listopada, Roku po wyżej wyrażonego zapoczętey. B. m., b. r. (1779).