Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2073 (Stanisław August Poniatowski). Formular der Intimation wegen geschehener Erwaehlung des Durchlauchtigsten und Grossmaechtigsten Fuersten und Herrn Stanislai Augusti Poniatowski, zum Koenige von Polen und Gross-Herzoge von Litthauen etc. etc. Von allen Kanzeln abgelesen den 16 September 1764. Danzig, Gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2081 (Stanisław August Poniatowski). Intimation der Kroenung des Alledurchlauchtigsten und Grossmaechtigsten Fuersten und Herrn Stanislai Augusti Koeniges von Polen und Gross-Herzoges von Lithauen etc. etc. welche am XXIII. Sonntage nach Trinitatis den 25. November 1764. Von allen Kanzeln publiciret werden. Danzig, Gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch-Edlen Hochweisen Rathts und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2222 Stanisław August Poniatowski. Zaswiadczenie Zasług UUr: Augustyna Debolego Ministra Pełnomocnego Naszego Y Rzpltey U Dworu Rossyiskiego Y Franciszka Bukatego Rezydenta w Anglii, Podkomorzych Naszych Nadwornych. B. m., b. r. (Warszawa, po 1784).
301 (Staermontius Petrus, Niderhofius Bernhardus). Ethica disputatio peri ton ethikon areton [gr.]. Prudentia iustitia, fortitudine et temperantia. In inclyta ac celeberrima Academia Witebergensi publice proposita. Ad quam Praeside M. Petro Staermontio Varmiensi Borusso in auditorio magno Collegii novi, praeeunte divina gratia respondebit Bernhardus Niderhofius Herfurdiensis. Horis matutinis die Ianuarij. Witebergae, Typis Laurentij Seuberlich, Anno 1597 [rz.]. Wittenberg, druk. Lorenz Säuberlich, 1597.
2177 Stacje. Stacye Jerozolimskie Czyli Nabożne z Rozmyślaniem odprawowanie Drogi Krzyżowey Pana Naszego Jezusa Chrystusa Przedrukowane Dla zbawiennego wiernych pożytku. w Lublinie 1792. w Drukarni J. K. Mci XX. Trynitarzów, Lublin, Druk. Trynitarzy, 1792.
2349 Sposób. Sposob Mowienia Psalterzyka [sic] Panny Maryey, albo Rozanki. W Krakowie, Roku Pańskiego, 1606. Kraków, druk. Wojciech Kobyliński (drukarz w kolofonie), 1606.
965 Sposób. Sposob y nauka Duchowna czytania Ksiąg Naboznych y Rozmyślania do postępku duchownego. Tak Zakonnym iako y swietckim ludziom barzo slużąca, y potrzebna. Z Łacińskich ksiąg zebrana, y na Polskie przez X. Blazeia Vrsowitę, Zakonu prześwietnego Premonstrateńskiego, przełożona, y do druku podana. W Krakowie, w Drukarni Macieia Andrzeiowczyka, 1627. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1627.
1681 Sposób najpierwszy. Sposob Naypierwszy Seraficki Wychwalenia Troycy Przenayswiętszey, to iest Koronka Dla Większey Chwały teyże Troycy Przenayswiętszey Y Miłosierdźia Chrześćiańskiego, ku Niewolnikom w Pogańskiey niewoli zostającym pomnożenia. Reimprimatur Michael Episcopus. B. m., b. r. (po 1700).
1680 Sposób do przygotowania się. Sposob do przygotowánia się na dobrą smierc człowiekowi chrzescianskiemu podany. Teraz nowo zá stárániem Pobożney Osoby, á zá Pozwoleniem Przełożonych przedrukowany. Roku Páńskiego 1703. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey. Kraków, Druk. Akademicka, 1703.
1529 Sposób (Nabożny). Nabozny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey, Ktory się zwykł chorami odprawiać przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony, Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz. Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1687.
1784 Sposoby. Sposoby Praktyczne Do Leczenia Wszelkich Defektow Konskich, Roznych Bydląt, i Domowego Ptastwa; Oraz sekretne wynalazki względem szczepienia, zasiewania, wędzenia i konserwy fruktów, i jarzyn Ogrodowych. Tudziesz inne pożyteczne wiadomości, tak dla wygody Gospodarzów, iako i dla Ludzi rożney Kondycyi, z doświadczonych Autorów Zebrane i Powtornie Przedrukowane Roku 1794. W Berdyczowie. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1794.
485 Sponsis (Florentissimis). Florentissimis Sponsis Dn. Johanni Lutkaeo, Secretario Elbing[ensi] et Dorotheae Brackenhausen virgini lectissimae gratulantur Apollinis Secretarium. Anno 1671 [rz.], VII Id. Sept. Elbingae, Typis Achatii Corelli [1671]. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1671).
300 Speratus Paulus (Speratus Paul). Von dem hohen gelübd der Tauff, sampt andern Ein Sermon czu Wienn ynn Osterreych geprediget. Königsberg yn Pr. 1524. Królewiec, (druk. Jan Weinreich), 1524.
299 Speratus Albertus (Speratus a Rutilis Albertus). De Puero Iesu, Filio Dei Unigenito, humani generis Redemptore, declamatio pia, dicta per Albertum Speratum a Rutilis, in Schola Elbingensi, Calendis Ianuarii, Anno 1542 [rz.]. Vitembergae (excudebat Ioannes Lufft) 1542 [rz.]. Wittenberg, druk. Hans Lufft, 1542.
2048 Spelt Henricus. Carmen Epicum in gratiam et honorem Structurae illius saxeae et ex parte aeneae, Miro Conflatae artificio, Fontis quem Mediâ Gedanensium Urbe foro publico curâ nuperâ appositum non citra admirationem licet conspicere, Elucubratum operâ Henrici Speltii Berlinatis Marchitae, Anno 1634 [rz.]. Dantisci, Typis Rhetianis. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
2713 Speiss-Buechlein. Speiss-buechlein. (Gdańsk, Jakub Rhode, 1570).
2357 Spangenberg Johann. [O siłogizmie]. B. m., b. r. (Wilno, druk. Mamoniczów, ok. 1586).
298 Spangenberg Cyriacus (Spangenbergk Cyriacus, pseud.: Sylvester Candidus). Wider die böse Sieben ins Teufels Karnöffelspiel. M. Cyriacus Spangenberg. B. m., b. r. (Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1562).
35 Sommer Caspar, Gottschalck Johann Georg. Onophagiam Silesiorum, amplissimi Philosiphici Collegii indulta dissertatione historica M. Casparus Sommer et Johannes Georgius Gottschalck refellent. Wittebergae, J. S. Ziegenbein 1677 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Sigismund Ziegenbein, 1677.
144 Solski Bonawentura. Synopsis historica de origine et progressu legum edita per Bonaventuram de Solski Novo-Comi 1780. Typis Francisci Scotti Impressoris Episcopalis. Superiorum Facultate. Novo-Comi, druk. Franciscus Scottus, 1780.
855 (Solennitas). Solennitas. Nuptiarum auspicatissimarum Johannis Bochmanni Medic. D.P. Sponsi, cum Lectissima et pudicissima Virgine Spectabilis et Prudentissimi viri Dni Martini Siferti Senatoris quondam Reipubl. Elbingen. Meritissimi. Filia sponsa votivis adplausibas celebrata ab Amicis etc. Die XXI. VII br. Gregorian. Anno ducat me Jesus. Elbingae ex Typographeio Bodenhausiano 1611. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., 1611.
2151 Sokołowski Stanisław. Officia Propria Patronorum Regni Poloniae, Per R. Stanislaum Socolovium, Serenissimi olim Stephani Poloniae Regis Theologum, Canonicum Cracoviensem, ex mandato Synodi Petricoviensis conscripta, Auctoritate Eminentissimi Cardinalis Georgii Radzivili Episcopi Cracoviensis edita, Pars Verna. Antverpiae, Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti. M. DC. LXXXV. Antwerpia, druk. Balthazar Moretus III, 1685.
2152 Sokołowski Stanisław. Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Poloniae. Per R. Stanislaum Socolovium Serenissimi olim Stephani Poloniae Regis Theologum, Canonicum Cracoviensem ex mandato Synodi Petricoviensis conscripta. Authoritate Illustrissimi Cardinalis Georgii Radzivili Episcopi Cracoviensis edita. Accessit huic editioni officium gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta Anno M. DC. XXI. die X. Octobris à S. Rituum Congregatione recognitum, & Approbatum Coloniae Agrippinae. Pars Vernalis. Augustae Vindel: & Graeci, Sumptibus Philippi, & Martini Veith, Fratr: Anno M. DCC XXVIII. Augsburg, Graz, nakł. Philipp i Martin Veith, 1728.
2306 Sokołowski Stanisław. Officia Propria Patronorum Regni Poloniae, Per R. Stanislaum Socolovium, Serenissimi olim Stephani Poloniae Regis Theologum, Canonicum Cracoviensem, ex mandato Synodi Petricoviensis conscripta, Auctoritate Illustrissimi Cardinalis Georgii Radzivili Episcopi Cracoviensis edita. Accessit huic editioni Officium Gratiarum actionis pro victoria ex Turcis obtenta anno M DC XXI, die X Octobris, à S. Rituum Congregatione recognitum, et approbatum. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Cornelii ab Egmondt & Sociorum, M DC XLI. Kolonia, nakł. Kornelius ab Egmondt, 1641.
2047 Sokołowski Jan. Gratulatio Illustri, ac Magnifico D.D. Stanislao de Wrąca Magna Sokolowski, Surrogatori Posnaniensi, Capitaneo Dibowien. Iudici Tribunalis Regni, etc. etc. D. Patruo et Patrono Colendissimo. a Joanne Sokolowski Studioso in Alma Academia Cracouiensi. in Pignus perpetuae Obseruantiae. Exhibita. Ad Initium Anni 1643 [rz.]. Crakoviae [sic], In Officina Typographica Valeriani Piątkowski. Kraków, druk. Walerian Jerzy Piątkowski, b. r. (1642/1643).
1679 Sokołowski Bartłomiej. Nabozenstwo prywatne albo Godzinki o Błogosławionym Bogumile Arcy-biskupie Gniezninskim. Od Kościoła Bożego w Regestr Swiętych ieszcze niepoliczonym, ále tylko (iáko mowią) Voce Populi dla wielkich Cudow, y łask, ktorych po dziś dzień w rożnych Potrzebách, do Jego Protekcyi uciekáiący się ludzie doznáią. Od trzech set lat, zá Swiętego Mianym. Ktorego drogi Ciáłá Depozyt, wielkiemi Cudámi, y Codziennemi łáskámi słynący, w Kollegiácie Unieiowskiey iest złożony. Przez X. Bártłomieiá Sokołowskiego Oboyga Práwá Doktorá, Kustoszá Unieiowskiego. Napisane Y do Druku podane. W Kaliszu, w Drukarni J.K.M. R. 1748. Kalisz, (druk. Jezuitów), 1748.
1507 Sobolus Urbanus. Disputatio Logica de Inventione in qua syn Theō Praesidente M. Urbano Sobolo Francofurtano Respondebit Paulus Palczowsky à Palczowitz et Brzesnitz Eq. Pol. Francofurti, Typis Nicolai Voltzij, Anno 1597. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, 1597.
1069 (Sobieski Jan III, król). Lob- und Ehren-Gedicht auff den Kröhnungs-Tag als Ihre Königl. Majestät in Pohlen Iohann Zobieski der III. des Nahmens etc. etc. etc. in Krackau den 2 Febr. dieses 1676. Jahres glücklich gekrönet ward und vollkommen den Königliehen Thron betrat. Gedruckt im Jahr Christi 1676. B. m. (Gdańsk), 1676.
2566 (Sobieski Jakub Ludwik). Der vermehrte Glanz des Sobiescianischen Schildes, welchen bei höchstfeierlichster Vermählung des Herrn Jacobi Ludovici, Fürsten in Polen, mit der Fürstin Hedwig Elisabeth Amelien, Pfalzgräfin beim Rhein, A. 1691 den 25. Martii der Dantziger Helicon hat veneriren wollen. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [po 25 III 1691]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.
2567 (Sobieski Jakub Ludwik). Taedas augustas orbem Polonum in principibus Jacobo Ludovico et Hedwige Elisabetha Amelia a. 1691 venerantur Musae Athenaei Gedanensis. Gdańsk, D. Fr. Rhete, [przed 25 III 1691]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1691.