Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
1663 Praktyka gospodarska. Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730. B. m., 1730.
1553 Delicje niebieskie. Delicie niebieskie w honor Nayświętszey Troyce obfituiące. Z nabożnych modlitew, strzelistych áfektow, bogomyślnych kontemplácyi y przestrogámi zbáwiennemi do doskonáłośći żyćcia swiątobliwego zachęcaiące y ná dni tygodniowe rozłozone. Z Łáćinskiego ná Polskie przetłumaczone. Z dozwoleniem Zwierzchnośći. Roku Páńskiego 1733. B. m., 1733.
1895 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung von dem Betrübten Todes-Fall des Aller-Durchlauchtigsten, Grossmächtigsten Königs in Pohlen und Chur-Fürstens zu Sachsen. Friederici Augusti Höchstseel. Andenckens und dem in Warschau kostbar aufgerichteten Parade-Bette nebst einer Nachricht. Von Ihro Majestät Glorwürdigsten Leben. Anno 1733. B. m., 1733.
1898 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Anno 1733. im Monat Martio. B. m., 1733.
1901 August III, król polski. Sr. Königlichen Majestät von Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Universalien in Dero Königreich Pohlen und Gross-Hertzogthum Litthauen, auch hierzu gehörigen Provintzien, publicirt Anno 1733. d. B. m., 1733.
1666 Radliński Jakub Paweł. Oktawa Bozego Ciała, Na Cały Rok Rozporządzona; Albo Sposob Náwiedzenia Nayświętszego Sakramentu, ták przez Oktawę Bozego Ciała, iáko y przez cáły Rok Podany. Przez X. Iakuba Radlinskiego, Swiętey Teologii Doktorá, Kánoniká y Zakonniká Grobu Chrystusowego; Proboszczá Leżáyskiego. Na koniec Przydáią się Psalmy, y insze Duchowne zabáwy o Nayświętszym Sakramencie. Za Dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Powtore Przedrukowany. Roku Pańskiego 1748. B. m., 1748.
1689 Tyszkowski Wenanty. Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych. B. m., 1750.
1584 Instrukcja jako jedwab robić. Instrukcya Iako Jedwab robić albo gotować. 1756. B. m., 1756.
2402 Discours. / Consilium de recuperanda pace Regni Poloniae. Discours Aux Grands De Pologne Sur la nécessité de bannir les Jésuites hors du Royaume, avec des Piéces relatives au même sujet, & des Notes qui confirment & éclaircissent les Faits. 1759. B. m., 1759.
1456 Glück (Glueck). Das wundersame Glück der Majestäten, eine Erzählung in patriotischen Gedanken. Aus dem Polnischen übersetzt. 1761. B. m., 1761.
1838 Pokubiatto Ignacy. Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
1842 Mably Gabriel Bonnot de. Observations sur les Déclarations des Cours de Vienne, de Pétersbourg et de Berlin, au sujet de demembrement de la Pologne. 1773. B. m., 1773.
2101 Mably Gabriel Bonnot de. Observations Sur Les Déclarations Des Cours De Vienne, De Pétersbourg Et De Berlin, Au Sujet Du Démembrement De La Pologne. 1773. B. m., 1773.
1888 Łojko Feliks. Reponse à l`écrit intitulé: Exposé de la Conduite de la Cour Imperialé de Russie, vis-à-vis la Sérénissime République de Pologne, avec la Déduction des titres, sur lesquels Elle fonde sa prise de possession d`un Equivalent de ses droits et prétensions à la Charge de cette Puissance. 1773. B. m., 1773.
1889 Łojko Feliks. Reponsé à l`exposé des droits de sa Majesté le roi de Prusse sur le duché de Pomérelie et sur plusieurs autres districts du royaume de Pologne. 1773. B. m., 1773.
2301 Intrighi. Gli Intrighi Della Corte Di Vienna, Ossia Il Riposo Dei Generali Dell’ Austria In Conferenza Col Detronizzato Re Di Polonia / Dialogo Critico-Storico Tra I Generali Coburg, Clairfait, Dewins Ed Il Monarca Suddetto. Italia, M. D. CC. XCVI. B. m., 1796.
183 Confessio. Confessio oder bekentnus des Glaubens etlicher Fürsten unnd Stedte: Uberantwort Keyserlicher Mayestat: zu Augsburg Anno MDXXX. Sambt der Apologia. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1567).
2199 Sienieński Jakub? Votum Szlachcica Polskiego, Na Rokoszu Pro die 6 Aug: pod Sędomierzem Złożonym, Anno 1606. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1606),
2200 Postępek. Postępek Y Praktyka Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi ludzkiemu. W Ktorym Czart Pilnie instiguie przed Maiestatem niebieskim, iakoby opanował człowieka według swego zdania, aby miał przyczynę pogniewania nas z Panem a Stworzycielem naszym wiecznie. Przydano k temu Dialog o Sprawiedliwości świetskiey. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1619),
2197 Bibicki Stanislaus (pseud.). Rozmowa Kostery y Piianice Uczyniona, przez Stanislausa Bibickiego. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1621),
2198 Ovidius Publius Naso. Tristium Lib: V. Adiunximus singulis Elegiis brevissima ac dilucida argumenta. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1623),
1167 Jan Zomojski. Absag Brieff des Durchleuch tigsten Herrn H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzlers und Feldt Obersten an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben. B. m., b. r. (1601).
1168 Jan Zomojski. Abfag Brieff. des Durchfallentigsten Herrn. H. Ioannis Samoisky der Kron Polen Grosskantzier und FeldtOberster an Hertzog Carln zu Sudermanland aussm Feldtlager bey Kockenhausen geschrieben. B. m., b. r. (1601).
1789 Miczyński Sebastian. Zwierciadło Korony Polskiey Szkody wielkie, y vtrapienia cięszkie, ktore ponośi od Zydow Wyrażáiące Synom Koronnym Ná Seym Walny W Roku Páńskim, 1618 Wystawione. Adige seruum ad opus, quod officium eius postulat. Quod si non obaudierit, suis graua illum compedibus. Eccl: 33. B. m., b. r. (1618?).
1664 Proces albo porządek. Proces Albo Porządek Dowodow (współwyd.) zob. Actum In Kodeniec (1623). B. m., b. r. (1623).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
2494 Hartmann Tobias. Vladislao IV Polonorum et Suecorum regi, pio, felici triumphatori annare, perannare! [B. m., dr., po 1632]. B. m., b. r. (1632).
1113 Relation (Fernere und gründliche). Fernere und gründliche Relation des glücklich-gewünschten Successes so unsere Königl. Mayest. zu Polen unnd Schweden gegen dero Feinde in der Muscaw umb Smolenssko biss auff den 6. Octobris gehabt, also dass der Feindt alle Schantzen umb der Stadt und an dem Flusse Nieprz auff beyden sei ten verlassen und verlauffen müssen, Nickt weniger auch der moscowitische General Feld-Obriste Szein sein HauptLäger verbrennen und weichen müssen. Dass also nunmehr Smolenssko von allen seiten gantz befreyet und die Pässe offen hat. Aussm Königlichen FeldLäger unter Smolenssko vom 6. Octob. B. m., b. r. (1633).
1145 Władysław IV, król polski. Universal oder ein offenes Ausschreiben I. König. Mayst. zu Polen und Schweden, darinnen gründlich und umbständig berichtet wird wie die Stadt Smolensko von der harten Mosskowitischen belägerung befreyet worden. Wladislaus IV. Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, nec non Suecorum, Wandalorum, Haereditarius Rex, Electus Magnus Dux Moscoviae. B. m., b. r. (1633).
1146 Władysław IV, król polski. [Uniwersał w języku niemieckim dotyczący przebiegu walk pod Smoleńskiem]. B. m., b. r. (1633).