Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
142 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. W Patencie pod dniem 1. Kwietnia 1797. rozumieją się pod Dobrami y Kapitalami do Exjezuickiego y Edukacyinego Funduszu należącymi, także y owe, ktore pierwiastkowo do Wszechnicy należą. B. m., b. r. (1797).
1420 Wojda Piotr. Der Unverwelkliche Nach-Ruhm, des Weyland Edlen, Grossachtbaren und Wohlweisen Herren David Laubes, Wohlverdieneten Bürger-Meisters hiesiger Stadt, ward am Tage seiner Beerdigung, unter dem Bilde des unverwesslichen Zeder-Baums, in einer Abdankungs-Rede, wohlmeinend vorgestellet, von Peter Woiden. In Lissa druckts Michael Bukk, 1682. Leszno, druk. Michał Buk, 1682.
1421 Afekty. Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
1424 Bartholemaeus Joannes (Bartholomaeus Johannes). Libellus Poematum Ioannis Bartholemaei Medici in honorem Illustrissimi ac Magnifici Domini D. Alberti Baronis a Lasco, Editus opera Bartholemaei Andreadis Silesij, cuius Panegyris addita est I. in laudes eiusdem Baronis á Lasco. Lipsiae Iohannes Rhamba excudebat, Anno 1571 [rz.]. Leipzig, druk. Hans Rambau, 1571.
1425 Baudisius Leonhard. Pro Nobilis. et Amplis. Senatus in veteri veterum Ligiorum: Metropoli, Restauratione, factâ Illustris. Principis Decreto, à Commisar. Ducalib. Viris Magnificis ac eminentiss. ipsâ, D. Leonharto quond. consecratâ, die, a Chr: in Iouâ fidunt Miseri quotcunque, beantur; Suspiria Anagrammatica, testandi prolixè honoris et affectus causa, rudi quamvis Minervâ, M. Leonharto Baudisio Ligio, eruente, prodita. Cassiodor. Dignitas, dum ad incognitum venit, donum est; cum ad expertum, compensatio meritorum. Dantisci, typis Rhetianis, anno 1636 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1636.
1426 Bernard z Clairvaux św. Lament albo Rozmowa zalosna, y barzo straszliwa Dusze scialem potepionych. Niekiedy przez S. Bernarda, zwidzenia nocnego nápisány, teraz trochę rozszerzony y ná Polski wiersz Przełozony. Przez Księdzá Ianá Lászowskiego. W Kaliszu, w Drukárniey Woyciechá Gedeliuszá 1608. Kalisz, druk. Wojciech Gedeliusz, 1608.
1427 Blaeu Willem Janszoon. Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen; Het een na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot: Beschreven door Willem Blaeu; En gevoeght na de Globen en Sphaeren by hem uytgegeven. t’Amsterdam, ter Druck-erye van Joan Bleau. 1655 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1655.
1428 Blaeu Willem Janszoon. Institutio Astronomica de usu Globorum et Sphaerarum Caelestium ac Terrestrium: Duabus Partibus Adornata, Una, secundum hypothesin Ptolemaei, per Terram Quiescentem. Altera, juxta mentem N. Copernici, per Terram Mobilem. Latinè reddita à M. Hortensio, in Ill. Amwsterdamensium Schola, Matheseos Professore. Amstelaedami, Apud Joannem Blaeu, 1668 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1668.
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
143 (Lubomirski Jerzy Marcin). Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771. B. m., b. r. (1771).
1430 Caraffa Vincenzo. Pamiątka Ustawiczna Męki y Ran Páná nászego Iezusa Chrystusa ku uproszeniu szczęśliwey śmierći ná cáły tydźien po włosku przez W. X. Wincentego Káráfę Societ: Iesu rozłożona a potym ná polski iężyk przełożoná y do druku popiąte podána w Poznaniu w Drukarni Collegj [sic] Soc: Iesu Roku Pańskiego 1691. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
1431 (Cojus Friedrich). Carmina Gratulatoria in Honorem Nuptiarum, quas Generis Splendore, Virtutis et Literarum Studio Conspicuus Vir Fridericus Cojus cum Nobili ac Lectissimâ Virgine Juditha, Nobilis ac Spectabilis Viri Joachimi Simmeri Senatoris Olim Colbergensis, relictâ filiâ celebravit Thorunii Anno Gratiae 1613 [rz.]. Aprilis XXIII. Conscripta Partim à Collegis, Partim à Discipulis Gymnasii Thoruniensis. Typis Augustini Ferberi. Toruń, druk. Augustyn Ferber (1613).
1432 (Czarnckow Andreas von). In Magistratum Magnifici atq; illustris Domini, Domini Andrea, Baronis a Czarnckow etc. Rectoris Academię Francofordiae, Carmina gratulatoria; Iohannis Schosseri Aimiliani, Michaëlis Haslobij Berlinensis, Samuelis Corberi Francofordiani, Urbani Pyri Suetensis, Caspari Stolshagij Bernouiani. Francofordiae cis Viadrum, Anno 1569 [rz.]. Frankfurt a. O., (druk. Johann Eichorn st.), 1569.
1433 Cober Tobias (Kober Tobias). Wratislavia sive Budorgis Celebris Elysiorum Metropolis, Descripta a Thobia Cobero Poëta Laur. et Medicinae studioso. Annus descriptae Vratislauiae, Ecce Vigil patris praestantia Dona Iehovae singula quae reliquae cuncta Budorgis habet. Lipsiae, ex Officina Typographica Abrahami Lambergi, Anno 1593 [rz.]. Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1593.
1434 Coldenbacius Matthaeus. Deo Auspice Controversiarum de Materia Contractuum Disputatio Decima de Sponsalibus Nuptiis et Divortiis. Quae ex Autoritate et consensu Nobilissimi et Amplissimi Ictorum ordinis in Illustri atq; celeberrima Academia Viadrina Privati Exercitij gratia habebitur Praesidente Matthaeo Coldenbacio Marchico Respondente Luca Brodowsky. Horis locoq; solitis. Typis Nicolai Voltzii Anno 1609 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O), druk. Nikolaus Voltz, 1609.
1435 Coler Christoph. Ex Eminentis Viri Johannis Barclaji Icone Animorum Genius reliquorum Europae Populorum, loquente prosae et vorsae Orationis picturâ adumbratus: X. Kal. Octob. A. C. 1644 [rz.]. In publica Gymnasii Elisabetani Panegyri ad contemplandum exponendus, directore Christophoro Colero Historiarum Professore. Breslae, Exprimente Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (1644).
1436 Dobiński Józef. Die gekrönte Vorsichtigkeit Wolte in der Königlichen Josephinischen Ritter-Academie zu Liegnitz bey Hochansehnlicher Versamlung am 19. Martii dieses 1733sten Jahres als am Heiligen Josephi-Fest unter dem löblichen Directorat des Hoch-Wohl-Gebohrnen Herrn, Herrn Johann Ludwig de Harbuval Freyherrn von Chamare, Erb-Herrn auf Klonitz, der Röm. Käyserl. und Königl. Majest. Hoch-verordneten Regierungs Raths des Fürstenthums Liegnitz und zugehöriger Weichbilder wie auch bey dero Königl. Ritter-Academie Hochansehnlichen Directoris in einer Teutschen Rede einiger massen vorstellen Joseph von Dobńia Graf Dobinski, aus Polen. Liegnitz, gedruckt bey Johann Christoph Wätzoldts Wittwe. Legnica, druk. wdowy Jana Krzysztofa Wätzolda, (1733).
1437 Dresser Matthaeus. Iusta Funeri Illustrissimi Principis, ac Domini, Domini Christophori Radzivili Ducis Birzarum et Dubinkorum, Palatini Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae, Sacri Romani Imperij Principis Soluta Jn Academiâ Lipsiensi, Anno 1604. Mense Ianuario. À Matthaeo Dressero. In fine accesserunt Epicedia quaedam in obitum Laudatiss. Principis, à Professoribus dictae Academiae conser. Lipsiae. Imprimebat Michael Lantzenberger, Anno 1604. Leipzig, druk. Michael Lantzenberger, 1604.
1438 Droga Krzyżowa. Droga Krzyzowa álbo Nabozenstwo do Męki Panskiey ná mieysc czternaśćie Podzielone od OO. SS. Papieżow nietylko pozwolone, ále y wielkiemi Odpustámi Nadane. Swieżo żaś od O. S. Klemensa XII dla wszystkich Wiernych Potwierdzone Wyraznie od Wielkopolskich OO. Reformatow zá pozwoleniem Stárszych Wydane. W Poznaniu Drukárni Collegium Soc: Jesu. Poznań, druk. Jezuicka, (1739).
1439 Drużbicki Kasper. Dyscypliny Duszne. To iest. Rozmáite sposoby Karania. Poniżania y kształtowánia Dusze Naszey, przed Májestatem Boskim. Przez W. X. Kaspra Druzbickiego Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych. W Poznaniu Powtórnie przedrukowáne. w Drukárni I.K.M. Collegium Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1685. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
144 Solski Bonawentura. Synopsis historica de origine et progressu legum edita per Bonaventuram de Solski Novo-Comi 1780. Typis Francisci Scotti Impressoris Episcopalis. Superiorum Facultate. Novo-Comi, druk. Franciscus Scottus, 1780.
1440 Drużbicki Kasper. Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic]. Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
1441 Dziedzic Wojciech. Zabawy Duchowne, Pánnom Zakonu ś. Benedyktá przodkiem, à potym y wszytkim innym Zakonniczkom, a náostátek y inszym ludziom wszelákiego stanu w nabożeństwie śię zabáwiáiącym, potrzebne y pożyteczne. Zá wolą y roskazániem Xiążęćiá I. Mći niegdy Ierzego Radziwiła Kárdynałá, Biskupá Krákowskiego, w Roku 1597. wydáne. A powtore zá roskazániem Przewielebnego I.M.X. Iana Tarnowskiego, Archidiákona Krakowskiego, Wizytatorá Klasztoru nászego, w druk ponowione. Z przydátkiem rożnych Godzinek, Modlitew, Rozmyślánia, Litániy, temuż Zgromádzeniu y innym inszym ludziom, w bogomyślnośći śię kochájącym służące. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku 1643. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1643.
1442 Ehrhardt Sigismund Justus. Neue Diplomatische Beyträge zur Erläuterung der alten Niederschlesischen Geschichte und Rechte. Erstes Stück [1-5]. Bresslau, bey Johann Friedrich Korn dem altern, 1773[-1774]. Wrocław, nakł. Johann Friedrich Korn st., 1773-1774.
1444 Kochticzki Joannes. Epicedion in Luctuosum Obitum Illustris, et Magnifici Domini Dn: Ioannis Kochticzki L. B. â et in Kochticz et Lublinecz. Qui placidè in vera agnitione Iesu Christi hanc aerumnosam Vitam cum aeterna et Coelesti commutavit, Anno 1615. 9. Maij Aetatis 47. Cujus anima sit in fasciculo viventium memoria vero in benedictione. Anno iustus perit in terris et nemo considerat. Esaiae 57. Nissae, Imprimebat Augustinus Gründer, Anno 1615 [rz.]. Nysa, druk. August Gründer, 1615.
1445 Ewangelie. Ewangelie y Episztoły, w Polskim y Niemieckim języku, ná Káżdą Niedźielę y Świętá. Uroczyste przez cáły Rok. Ewangelia, und Episteln: auff alle Sontage und fürnemste Feste, durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslaw zum Nutz, auss dem Deutschen ins Polnische gebracht worden. In verlegung Christian Brachvogeln, Bürgern und Buchhändlern in Bresslaw. Zur Oelss, gedruckt bey Johann Seyffart, Anno 1665. Oleśnica, druk. Jan Seyffert nakł. Krystiana Brachvogla, 1665.
1446 Ewangelie. Ewánjelie, y Lekcye, na Niedźiele doroczne y Świętá Uroczyste Polskie. Evangelia, und Episteln, auf alle Sonntage und fürnehmste Feste durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslau zum Nutz, in beyden Sprachen aufs neue gedruckt. Bresslau, in der Baumannischen Erben Buchdruckerey druckts Johan. Theophilus Straubel, Factor. 1732. Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1732.
1447 Fischer Ernst Friedrich. Silesii Extra Silesiam am Episcopi, Tribus Decadibus Comprehensi et in lucem editi, âb Ernesto Friderico Fischero, Mega Tshirnensi Sileſ SS. Theol. Cultore. Schlichtingkovii, Typis Joannis Christophori Wildi. 1707. Szlichtyngowa, druk. Jan Krzysztof Wild, 1707.
1448 Fontanna. Fontanna Piąćią Strumieni Krwáwych płynąca. Albo Nabozenstwa y Odpusty należące do Przeświętney Konfraterniey Piąci Ran Pána Iezusowych. Zdozwoleniem Stárszych. Drukiem Odnowiona. Roku Páńskiego, 1712. Częstochowa, druk. Paulinów, 1712.