Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2780 Brzostowski Robert. Głos z powodu otrzymanej laski Trybunału Gł. W. X. Lit. d. 1 maja w Grodnie miany. B. m., b. r. (1791).
2779 Brzostowski Cyprian. Pii affectus erga b. Stanislaum Kostkam certis diei temporibus privatim depromendi. Wilno, druk. Jezuitów, 1633.
2778 Bronakowski Jan Józef. Magnus constantis gloriae odor Stanislai Małopolski subdapiferi Bracłaviensis sparsus et in memoriam beneficiorum gratitudinis ergo oblatus. Warszawa, druk. Pijarów, (1696).
2777 Bobrykowicz Michał. Echo żegnających się z tym światem ludzi, ku doświadczonej patronce Barbarze świętej pomoc ogłaszające. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
2776 Błędowski Tadeusz. Zdanie na sesyi sejmowej 7 stycznia 1791 roku dane. B. m., b. r. (1791).
2775 Bilska Maria. Mowa subprzeoryszy Konwentu Lwowskiego Sakramentek do matki Marii Jabłonowski przeoryszy tegoż Konwentu, po zakończonym pięćdziesiątym roku, przy powtórnej profesji. B. m., b. r. (1779).
2774 Bierzyński Onufry. Mowa marszałka sejmiku kijowskiego, podnosząc laskę marszałkowską, miana roku 1765 dnia 9 września. Mowa żegnająca. B. m., b. r. (1765).
2773 Betuliński Teodor. Mowa w dzień imienin Stanisława Augusta w Czehrynie dnia 8 maja 1792 roku miana. B. m., b. r. (1792).
2772 Benedykt XIV, papież. Epistola encyclica ad primatem, archiepiscopos et episcopos Regni Poloniae: De his, quae vetita sunt Hebraeis habitantibus in iisdem civitatibus et locis, in quibus habitant Christiani. Lwów, druk. Bractwa Św. Trójcy, 1752.
2771 Benedykt XIV, papież. Epistola encyclica ad primatem, archiepiscopos et episcopos Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae de concessione et executione dispensationum apostolicarum super impedimentis matrimonii. B. m., b. r. (Lwów?, 1749).
2770 Benedykt XIV, papież. Epistola encyclica ad primatem, archiepiscopos et episcopos Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae de concessione et executione dispensationum apostolicarum super impedimentis matrimonii. Rzym, druk. Papieska, 1754.
2769 Benedykt XIV, papież. Epistola encyclica ad primatem, archiepiscopos et episcopos Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae de concessione et executione dispensationum apostolicarum super impedimentis matrimonii. Rzym, druk Papieska, 1748.
2768 (Bar). Krótkie wyłuszczenie interesu o dobra Bar, z strony sukcesorów Jana Wyhowskiego uczynione. B. m., b. r. (1775/1776).
2767 Bakanowski Aleksander. Quaestiones theologicae canonico-morales ex materiis de septem sacramentis. [Acc.:] Gavanti Bartholoniaeo: Eubricae et decreta. Wilno, druk. Jezuitów, 1731.
2766 Augustyn św. Regula s. Augustini. Łuck, druk. Dominikanów, 1800.
2765 August II, król polski. Propozycyje do Rzeczypospolitej Polskiej od nowego kandydata Augusta, elektora saskiego, podane. B. m., b. r. (1696/1697). (Wydanie B).
2764 August II, król polski. [Manifest wzywający do uspokojenia kraju po elekcji Augusta II]. B. m., b. r. (1697). (Wydanie B).
2763 August II, król polski. [Manifest wzywający do uspokojenia kraju po elekcji Augusta II]. B. m., b. r. (1697). (Wydanie A).
2762 August II, król polski. Kopia listu J. K. M. do województw koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. B. m., b. r. (1704). (Wydanie B).
2761 August II, król polski. Kopia listu J. K. M. do województw koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. B. m., b. r. (1704). (Wydanie A).
2760 (Auctores). Authorum praelegendorum in schola syntaxeos. Annus primus. Kalisz, druk. Jezuitów, 1759.
2759 Archikonfraternia. Archikonfraternia świętego Jana Nepomucena solennie do kościoła w Tczycy introdukowana, różnemi łaskami od stolice s. apostolskiej uprzywilejowana. B. m., b. r. (1733).
2758 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych. Lublin, druk. Jezuitów, 1757.
2757 Antoni od N. M. P. Narodzenia. Kazanie w czasie pogrzebu Marcina Bożeniec Jełowickiego miane. Łuck, druk. Dominikanów, (1791).
2756 Antiphonarium. Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani, ex decreto concilii Tridentini restituti et Pii V Pontificis Maximi iussu editi. Secunda editio correctior et auctior. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk (wdowa i dziedzice), 1645. (Wariant b).
2755 Antiphonarium. Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani, ex decreto concilii Tridentini restituti et Pii V Pontificis Maximi iussu editi. Secunda editio correctior et auctior. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk (wdowa i dziedzice), 1645. (Wariant a).
2754 Ankwicz Józef. Głos na sesyi dnia 12 X 1782 miany. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Piotr Dufour, 1782). (Wydanie C).
2753 Gąsiorek Stanisław. Fortuna Abo Sczęscie, Teraz nowo porządniey wydrukowána. W ktorey tu przez los, wiele możesz rzeczy Ztąd się dowiedzieć, á to miey ná pieczy: Ze czásem y żart ściąga się ku prawdźie, Czego się wiele tu na potym znaydźie. W Krakowie, w Drukárni u Dźiedźicow Stanisława Bertutowica, R. Páńskiego, 1665. Kraków, druk. Dziedzice Stanisława Bertutowica, 1665.
2752 Ankwicz Józef. Głos na sesyi dnia 12 X 1782 miany. (Warszawa), druk. Piotr Dufour, (1782). (Wydanie B).
2751 Ankwicz Józef. Głos na sesyi dnia 12 X 1782 miany. (Warszawa), druk. Piotr Dufour, (1782). (Wydanie A).